Pieczęcie urzędników samorządowych 1918 – X 1939


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BRZOZÓW
Powiatowy lekarz weterynarii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy oznaczenie grawera litera M
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 16 mm)
7c 13 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku:* STAROSTWO POW (iatowe). BRZOZOWSKIE * // POW (iatowy). LEKARZ WETER (ynarii).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 934, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA. Oznaczenie identyfikacyjne grawera zostało wykonane poprzez nabicie ma rancie matrycy litry „M” zamiast oznaczenia numerycznego

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BUCZACZ
Starosta powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 11
7 brak, upiłowany fragment gwintowanego trzpienia do jego mocowania
7a 21 mm
7b 8 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:* STAROSTA POWIATOWY BUCZACKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 2 495, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CIECHANOWICKA SŁOBODA [BIAŁORUŚ]
Sołtys
3a guma
3b drewno
4 25 x 49 mm
5 wypukłolana
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 68 mm
7b 66 mm, w tym stopka 10 mm
7c 2 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w polu:GROMADA // C (iechanowicka). SŁOBODA // SOŁTYS // GMINA // RUBIEŻEWICZE

10 W polu pieczęci napis w pięciu wierszach. W drugim wierszu nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GARWOLIN
Starosta powiatowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 107 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * STAROSTA POWIATOWY GARWOLIŃSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 2681 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: Mennica // Państwowa

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GNIDAWA [UKRAINA]
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 39 x 21 mm
5 wypukłoryty
6
7 toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI // GNIDAWA

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARA HUTA
Sołtys
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 39 x 21 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 26 mm
7b 20 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI // STARA HUTA

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PORONIN
Oglądacz bydła
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 68 mm
7b 60,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 13,5 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ◊ OGLĄDACZ BYDŁA ◊
w polu: w // GMINIE
w półotoku dolnym: PORONIN

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach, pod nim romb w pas. Wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZYLCZE
Oglądacz bydła
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o wydłużonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 91 mm
7b 68 mm, w tym skuwka 4 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku :+ OGLĄDACZ +
w polu: BYDŁA // W
w dolnym półotoku : STRZYLCZY

10 W polu pieczęci, napis, nad nim romb. Wokół pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!