Pieczęcie urzędników samorządowych 1918 – X 1939


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BUCZACZ
Starosta powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 11
7 brak, upiłowany fragment gwintowanego trzpienia do jego mocowania
7a 21 mm
7b 8 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:* STAROSTA POWIATOWY BUCZACKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 2 495, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GARWOLIN
Starosta powiatowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 107 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * STAROSTA POWIATOWY GARWOLIŃSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 2681 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: Mennica // Państwowa

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARA HUTA
Sołtys
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 39 x 21 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 26 mm
7b 20 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI // STARA HUTA

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZYLCZE
Oglądacz bydła
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o wydłużonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 91 mm
7b 68 mm, w tym skuwka 4 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku :+ OGLĄDACZ +
w polu: BYDŁA // W
w dolnym półotoku : STRZYLCZY

10 W polu pieczęci, napis, nad nim romb. Wokół pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!