Pieczęcie urzędników państwowych – okupacyjnych (X 1939 – 1944)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 TCZEW
Dr Walter Friedrich notariusz
3a stal
3b
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, gwintowany trzpień do jego zamocowania
7a 22 mm
7b 8 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: • Dr. Walter Friedrich •
w półotoku dolnym: Notarin Dirschau

10 W polu pieczęci godło III Rzeszy – orzeł trzymający w szponach wieniec, wewnątrz którego znajduje się swastyka. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!