Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (zabór austriacki)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BORYNICZE
Urząd Poczty i Telegrafu
3a żelazo
3b żelazo/drewno
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień żelazny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109,5 mm
7b 104,5 mm, w tym: trzpień żelazny 25 mm, uchwyt drewniany 89,5, skuwka 4,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: K. K. POST U. (-nd) TELEGRAFENAMT
w dwóch pólotokach dolnych: BORYNICZE // C. K. URZĄD POCZTY I TELEGRAFU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZOSTEK
C. K. Sąd Powiatowy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 105 mm, w tym trzpień mosiężny 13 mm, uchwyt drewniany 92 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: C. K . SĄD POWIATOWY
w półotoku dolnym: W BRZOSTKU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZOSTEK
C. K. Sąd Powiatowy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o spłaszczonej gałce
7a 114 mm
7b 110 mm, w tym trzpień mosiężny 8 mm, uchwyt drewniany 102 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * K. K. BEZIRKS: GERICHT IN BRZOSTEK

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.td>
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SUCHA
Urząd Ksiąg Gruntowych C.K. Sądu Powiatowego
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
7a 111 mm
7b 104,5 mm, w tym trzpień mosiężny 15,5 mm, uchwyt drewniany 89 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:+ URZĄD KSIĄG GRUNTOWYCH C. K. SĄDU POWIATOWEGO W SUCHEJ

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GAWŁUSZOWICE
C. K. Nadzór Rzek nr 8
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * C. K. NADZÓR RZEK N. 8. *
w dolnym półotoku: W GAWŁUSZOWICACH.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMIRÓW
C. K. Urząd Podatkowy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce.
7a 96 mm
7b 89,5 mm, w tym trzpień mosiężny 15,5 mm, uchwyt drewniany 68 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 6,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * C. K. URZĄD PODATKOWY *
w dolnym półotoku: W NIEMIROWIE

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!