Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (zabór austriacki)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BORYNICZE
Urząd Poczty i Telegrafu
3a żelazo
3b żelazo/drewno
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień żelazny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109,5 mm
7b 104,5 mm, w tym: trzpień żelazny 25 mm, uchwyt drewniany 89,5, skuwka 4,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: K. K. POST U. (-nd) TELEGRAFENAMT
w dwóch pólotokach dolnych: BORYNICZE // C. K. URZĄD POCZTY I TELEGRAFU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZOSTEK
C. K. Sąd Powiatowy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 105 mm, w tym trzpień mosiężny 13 mm, uchwyt drewniany 92 mm, w tym skuwka 4,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: C. K . SĄD POWIATOWY
w półotoku dolnym: W BRZOSTKU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZOSTEK
C. K. Sąd Powiatowy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o spłaszczonej gałce
7a 114 mm
7b 110 mm, w tym trzpień mosiężny 8 mm, uchwyt drewniany 102 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * K. K. BEZIRKS: GERICHT IN BRZOSTEK

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BUDA ZBARAZKA
Oddział C. K. Straży Skarbowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 48 mm
7b 42 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • ODDZIAŁ C.K. STRAŻY SKARBOWEJ •
w półotoku dolnym: W BUDZIE ZBARAZKIEJ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową trójdzielną w pas, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągle.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GAWŁUSZOWICE
C. K. Nadzór Rzek nr 8
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * C. K. NADZÓR RZEK N. 8. *
w dolnym półotoku: W GAWŁUSZOWICACH.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GOLKOWICE
Publiczna Polska Szkoła Powszechna
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 75 mm
7b stopka 15 mm, cokół 7 mm, rękojeść 50,5 mm, stanowiące jedną całość
7c 2,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Öffentliche Polnische Volksschule *
w polu: GOLKOWICE // Schulkreis: // Krakau – Land
w półotoku dolnym: Publ (iczna). Polska Szkoła Powsz (echna).


10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym w trzech wierszach nazwa miejscowości oraz nazwa okręgu szkolnego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRZYMAŁÓW
Sąd Powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania, w górnej części trzpienia otwór Ø 3,5 mm
7a 24,5 mm
7b 17 mm
7c 4-7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : * C (esarsko). K (rólewski). SĄD POWIATOWY * // W GRZYMAŁOWIE.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JĘDRZEJÓW
Powiatowa Cesarsko – Królewska Komenda Żandarmerii
3a mosiądz
3b brak, trzpień do jego zamocowania
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 35 mm
7b 29 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * K (aiserlich). u (nd). K. (öniglich). KREISGENDARMERIEKOMMANDO * // JĘDRZEJÓW

10 W polu pieczęci, mały herb (godło) Austro-Węgier wprowadzony w 1916 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓW [UKRAINA]
C.K. Namiestnictwo
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia matrycy
7 brak uchwytu,trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewskie). NAMIESTNICTWO

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NADWÓRNA
Zaopatrzenie budowy dróg
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 36 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 94 mm
7b 90 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: KOMISARZ RZĄDOWY
w dolnym półotoku: W KRAKOWIE

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w łapach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NIEMIRÓW
C. K. Urząd Podatkowy
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o kulistej gałce.
7a 96 mm
7b 89,5 mm, w tym trzpień mosiężny 15,5 mm, uchwyt drewniany 68 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 6,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * C. K. URZĄD PODATKOWY *
w dolnym półotoku: W NIEMIROWIE

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NISKO
Cesarsko Królewski Urząd Ksiąg Gruntowych
3a mosiądz
3b
4 owalna 34,5 x 32 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37,5 mm
7b 31,5 mm, w tym stopka 11 mm i cokół 3 mm – stanowiące z matrycą jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewski). URZĄD KSIĄG GRUNTOWYCH* // w NISKU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY SĄCZ
C. K. Nadzór Rzek nr 12
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 95 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 14,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w płotku górnym: * C. K. NADZÓR RZEK N. 12. *
w półotoku dolnym: W NOWYM SĄCZU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągle.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 24 x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 109 mm
7b 106 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Radom

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii (wz. 1806 r.) z uszczerbionymi regaliami. Poniżej na belce napis, pod belką pocztowa trąbka sygnałowa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SUCHA
Urząd Ksiąg Gruntowych C.K. Sądu Powiatowego
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest drewniany uchwyt toczony o gruszkowatej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
7a 11O mm
7b 104,5 mm, w tym trzpień mosiężny 15,5 mm, uchwyt drewniany 89 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:+ URZĄD KSIĄG GRUNTOWYCH C. K. SĄDU POWIATOWEGO W SUCHEJ

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów, otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ULANÓW
Nadzór C. K. Straży Skarbowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, cokół i gwintowany stożkowy trzpień do jego zamocowania
7a 41 mm
7b 32 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 5 mm, trzpień 21 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : * NADZÓR C (esarsko). K (rólewskiej). STRAŻY SKARBOWEJ * // W ULANOWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELICZKA
Szkoła Wydziałowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93 mm
7b 88,5 mm, w tym toczony trzpień 13 mm i skuwka 5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OŚMIOKLASOWA
w polu: SZKOŁA // WYDZIAŁOWA // MĘSKA
w półotoku dolnym: W WIELICZCE.

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie: ciągłe, perełkowe, ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNIŁÓW [UKRAINA]
Urząd Podatkowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 122 mm
7b 114,5 mm, w tym stopka 5 mm, cokół 9 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość, skuwka 8 mm (Ø 15 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * K (aiserlich). K (öniglich). STEUERAMT *
w półotoku dolnym: IN WOJNIŁOW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!