Pieczęcie wojskowe do 1945


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo III/1 Dyonu Myśliwskiego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 68 mm
7b 64 mm, w tym stopka 7 mm, cokół 10 mm, rękojeść 47 mm
7c 4 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: x DOWÓDZTWO III/1 DYONU MYŚL (iwskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Warto zwrócić uwagę,że orzeł polski został nałożony na godło Królestwa Polskiego (orła carskiego).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
Dowództwo Lotnictwa
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 15 x 55 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej lekko sciętej gałce
7a 66,5 mm
7b 63,5 mm, w tym stopka 3 mm, skuwka 5,5 mm, rękojeść 55 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: AU CACHEET D`OR // P-GE DU CAIRE // PARIS // 25
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Commandement Des Forces Aériennes Polonaise // DOWÓDZTWO LOTNICTWA

10 W polu pieczęci w dwóch wierszach napisy rozdzielone rozetą w pas.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!