Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych – okupacyjnych (X 1939 – 1945)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CHŁOPOWO
Agencja Pocztowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy inicjały AD oraz nr 511/36
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, z licznymi otworami po kornikach
7a 110 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 16 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: Schwachenwalde Postagentur (kr. Arnswalde)

10 W polu pieczęci godło III Rzeszy – czarny orzeł trzymający w szponach wieniec, wewnątrz którego znajduje się swastyka.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRODZISK MAZOWIECKI
Kontrola Akcyz i Monopolów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer inwentarzowy tłoka 715
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 12 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu: GENERAL – // GOUVERNEMENT // AKZISEN – // UND MONOPOLKONTROLLE // IN GRODZISK MAZOWIECKI // ▪ // KONTROLA AKCYZ I MONOPOLÓW // W GRODZISKU // MAZOWIECKIM // 1

10 W polu pieczęci napis w dziesięciu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KROŚCIENKO nad DUNAJCEM
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6 na matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, sygnatura wytwórcy: gotycka litera M przeszyta w pas strzałą, numer ewidencyjny 40. / 152
7 brak
7a 16 mm
7b cokół 11,5 mm, matryca z cokołem stanowi jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: ۰ Postamt ۰ Kroscienko a (n). d (er). Dunajec
w polu: a

10 W polu pieczęci godło III Rzeszy – orzeł trzymający w szponach wieniec, wewnątrz którego znajduje się swastyka. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TŁUSZCZ
Urząd Pocztowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy numer grawera 6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96,5 mm
7b 85 mm, brak skuwki
7c 11,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: • DEUTSCHE POST OSTEN •
w trzech półotolach dolnych: a // POSTAMT TLUSZCZ // (DISTR (ikt) WARSCHAU)

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1 040, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Zakład Higieny nr. 1
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 93 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 9 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * STAATL. (iche) HYGIEN. (e) INSTITUT *
w półotoku dolnym: PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
w polu: WARSCHAU // No. I // WARSZAWA

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZDUNY
Biuro pocztowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy nr 16 grawera
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DEUTSCHE POST OSTEN
w polu: POSTBÜRO // BIURO POCZTOWE // ZDUNY // ÜBER // LOWITSCH // (DISTR WARSCHAU) // a

10 W polu pieczęci napis w siedmiu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s.45,
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 280.
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 554 i sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


error: Content is protected !!