Pieczęcie urzędników samorządowych (1915 – 1917)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 PIASKI
Sołtys
3a stop ołowiu i cynku
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm z wypustką ponad krawędź
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej spłaszczonej gałce
7a 87 mm
7b 80 mm, bez skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SOŁTYS // WSI PIASKI // gm (ina) DOBRZYKÓW *
w półotoku dolnym: pow. (iat) GOSTYŃSKI

10

w polu pieczęci, w górnej części, wizerunek orła wystający poza obrys okręgu wpisanego w pole matrycy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 Podobna pieczęć w zbiorach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
12 niska jakość wykonania

Legenda


error: Content is protected !!