Pieczęcie władz, urzędów i instytucji samorządowych Księstwa Warszawskiego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 STARY TRZCIEL
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 87,5 mm
7c 2,5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: RADA NAJWYŻSZA RZĄDZĄCA X: (= księstwa) WARSZ: (awskiego)
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PIECZĘĆ MIASTA // STAREGO // TRZCIELA .

10 W polu pieczęci, na tarczy typu szwajcarskiego, herb Orzeł Biały. Nad tarczą mitra książęca, poniżej tarczy, pod belką, napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w, Odkrywca 5/2019, s. 63.
12

Legenda


error: Content is protected !!