Pieczęcie władz, urzędów i instytucji samorządowych Księstwa Warszawskiego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BISKUPICE
Urząd Municypalny
3a stal
3b
4 okrągła Ø 21 mm
5 wklęsłoryty i wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do mocowania uchwytu
7a 20 mm
7b 12 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu w: UR (ząd): MUN (icypalny): // MIAS (ta) // BISKUPIC

10W polu pieczęci napis w dwóch wierszach, ponad nim dwie gałązki laurowe z liśćmi ku dołowi, połączone rozetą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie sznurowe.
11
12 Urząd Municypalny, organ administracji istniejący w Polsce w latach 1807 – 1842. Zobacz Urząd Municypalny

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARY TRZCIEL
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 87,5 mm
7c 2,5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: RADA NAJWYŻSZA RZĄDZĄCA X: (= księstwa) WARSZ: (awskiego)
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PIECZĘĆ MIASTA // STAREGO // TRZCIELA .

10 W polu pieczęci, na tarczy typu szwajcarskiego, herb Orzeł Biały. Nad tarczą mitra książęca, poniżej tarczy, pod belką, napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w, Odkrywca 5/2019, s. 63.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Liceum św. Barbary
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryta
6
7 uchwyt toczony, walcowaty o spłaszczonej gałce
7a 63 mm
7b 59 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: LICEUM KRAKOWSKIE
w półotoku dolnym:S (więtej). BARBARY.

10 W polu pieczęci tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym orzeł zbliżony do stanisławoskiego, w polu drugim dwa skrzyżowane berła. Tarcza zwieńczona koroną zamkniętą z krzyżem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!