Pieczęcie europejskie / Pieczęcie szlacheckie (bez tytułu książęcego), w tym rycerskie


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
J. S.
3a agat
3b agat
4 owalna 29,5 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o formie odwróconego szesnastokątnego stożka
7a 77 mm
7b 69 mm, w tym stopka 10 mm, stanowiąca z matrycą i rękojeścią jedną całość
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: J. S.

10 W polu pieczęci na tarczy dziewięciopolowa szachownica. Nad tarczą hełm z labrami zwieńczony koroną markiza o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Powyżej inicjały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA
NN
3a stal
3b
4 owalna 28 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b 28 mm
7c 4 mm
8
9a
9b

10 W polu pieczęci, na ozdobnym gzymsie, na tarczy szwajcarskiej tors kobiecy?. Tarcza zwieńczona hełmem z przepaską bannereta. W klejnocie godło. Po bokach tarczy trzymacze, po prawej postać Hermesa z przepaską na biodrach, petasosem ze skrzydłami na głowie, trzymającego w prawej ręce kadyceusz, po lewej wspięty jeleń na opak.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MODENA ? [WŁOCHY]
Gioseffo (Giuseppe) Benedetto Fili
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 43 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 metalowa rękojeść w kształcie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiąca jedną całość z metalowym cokołem i stopką. Do stopki przymocowana matryca.
7a 93 mm
7b 91 mm, w tym ośmiokątny cokół (15 mm) i stopka (4 mm, Ø 43 mm)
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IOSEPHVS BENEDICTVS FILI *

10 W polu pieczęci owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym i czwartym orzeł z rozpostartymi skrzydłami, w drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą korona o pięciu fleuronach i czterech pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie: ciągle, sznurowe, ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
I. Iackob Laible
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 27 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 72 mm
7b 70 mm, w tym stopka 12 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: I. IACKOB = LAIBLE

10 W polu pieczęci na tarczy trzy kłosy w koronie o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Tarcza zwieńczona hełmem z labrami bez korony. W klejnocie trzy kłosy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
NN
3a stal
3b stal
4 owalna 26 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 62 mm
7b 59 mm, w tym stopka 11,5 mm, cokół 2 mm, stanowiące z rękojeścią jednolitą całość
7c 3 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy wspięty lew (w lewo) z podwójnym ogonem, trzymający przed sobą trójkłos. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie trzy kłosy, po ich prawej i po lewej stronie oraz poniżej liście zbórz. Poniżej tarczy spięte centralnie dwie girlandy.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
NN
3a stal
3b stal
4 owalna 25 x 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 67,5 mm
7b 64 mm, w tym stopka 6 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3,5 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci tarcza czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym i trzecim postać kobiety stojącej na lewej nodze z prawą ugiętą w kolanie, przepasana powłóczystą szatą na biodrach, trzymająca w prawej ręce miecz, a w lewej nóź do podcinania winorośli oraz kiść winogron. W polu drugim i czwartym na murawie budynek o dwóch oknach, z wieżą po lewej stronie z dwoma oknami i spiczastym dachem. Tarcza zwieńczona hełmem z koroną o czterech fleuronach oraz labrami. W klejnocie postać kobiety stojącej na lewej nodze z prawą ugiętą w kolanie, przepasana powłóczystą szatą na biodrach, trzymająca w prawej ręce miecz, a w lewej nóź do podcinania winorośli oraz kiść winogron. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
NN
3a mosiądz
3b
4 ośmiokątna; prostokąt 20 x 17,5 mm, z uszczerbionymi narożnikami 2 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 20 mm
7b
7c 4,5 mm-
8
9a
9b
10 W polu pieczęci, w niebieskim polu tarczy angielskiej złoty promień. Tarcza zwieńczona hełmem z orlimi skrzydłami. W klejnocie gwiazda z promieniem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
NN
3a stal
3b
4 owalna 27 x 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b
7c 3,5 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci, na tarczy szwajcarskiej, na skosie trzy lilie. Tarcza zwieńczona hełmem z labrami. W klejnocie, pomiędzy dwiema trąbami wylotami w prawo i w lewo, lew en face trzymający w rozpostartych łapach dwie lilie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 RATYZBONA (REGENSBURG) [NIEMCY]
Franz Jozef Anton Ostermair
3a stal
3b srebro
4 okrągła Ø 44 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie walca z rozszerzającą się podstawą
7a 96 mm
7b 94,5 mm
7c 1,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + FRANZ: IOS (ef): ANT (on): OSTERMAIR + PFLEG (er): ZU: EWERSPAINT (?) :

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza czwórdzielna. W polu pierwszym i czwartym popiersie z przepaską na głowie. W polu drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą hełm z labrami i siedmioma piórami. Po bokach tarczy elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i wieńcowe.
11
12 W katedrze w Landshut znajduje się płyta nagrobna Franza Antona Ostermaira.

1 kolekcja prywatna
2 SZWAJCARIA
Vergill Pichler
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 64 mm
7b 62 mm, w tym stopka 9 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Vergill / Pichler

10 W polu pieczęci tarcza szwajcarska czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym biegnąca w lewo po pochyłym z lewa w skos stoku kozica. W polu drugim promieniste słońce ponad pochyłym w skos stokiem. W polu trzecim promieniste słońce ponad pochyłym z lewa w skos stokiem. W polu czwartym biegnąca po pochyłym w skos stoku kozica. Powyżej uszczerbiony hełm z labrami i pojedynczym strusim piórem opadającym w lewo. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WIELKA BRYTANIA
NN
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 30 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 68,5 mm
7b 65 mm, w tym stopka 11 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3,5 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej w niebieskim polu trzy złote pagórki (środkowy wyższy), nad nimi dwie kule w słup, górna złota, dolna srebrna. Tarcza zwieńczona hełmem typu żabi pysk (profilem) z zawojem. W klejnocie połu lwa trzymającego z lewa w skos proporzec barwy niebieskiej z czterema złamaniami materiału. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WIELKA BRYTANIA
NN
3a agat
3b agat
4 ośmiokątna 27 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 81 mm
7b 76 mm, w tym stopka 9 mm, cokół 9 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci tarcza szwajcarska dwudzielna w pas. W polu pierwszym trzy kule w pas, w polu drugim wspięty lew, po prawej i po lewej oraz poniżej strzała w słup, bełtem ku dołowi. Tarcza zwieńczona hełmem bez korony z labrami. W klejnocie półksiężyc. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WIELKA BRYTANIA
NN
3a agat
3b agat
4 kwadratowa 20 x 18 mm z uszczerbionymi narożnikami
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o ośmiokątnej podstawie
7a 97 mm
7b 93 mm, w tym stopka 14 mm, cokół 4 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 4 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci tarcza dzielona w pas, a pole górne dodatkowo w słup. Pole pierwsze barwy czerwonej, pole drugie barwy białej, w polu trzecim barwy złotej trzy wieże (2,1). Tarcza zwieńczona hełmem z zamkniętą przyłbicą i zawojem oraz labrami. W klejnocie, pomiędzy dwiema trąbami wylotami w prawo i w lewo, pióro, połuszpady, nierozpoznany przedmiot (cęgi?).
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN [NIEMCY ?]
NN
3a stal
3b mosiądz / drewno
4 ośmiokątna, 21 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 63 mm
7b 52 mm, w tym cokół 18 mm, rękojeść 34 mm
7c 11 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej postać zbrojnego (?) przebita strzałą w prawo. Nad tarczą hełm z koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra. Po bokach tarczy ponoplia z dębowych liści .
11
12

error: Content is protected !!