Pieczęcie europejskie / Pieczęcie szlacheckie (bez tytułu książęcego), w tym rycerskie


1 kolekcja prywatna
2 MODENA ? [WŁOCHY]
Gioseffo (Giuseppe) Benedetto Fili
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 43 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 metalowa rękojeść w kształcie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiąca jedną całość z metalowym cokołem i stopką. Do stopki przymocowana matryca.
7a 93 mm
7b 91 mm, w tym ośmiokątny cokół (15 mm) i stopka (4 mm, Ø 43 mm)
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IOSEPHVS BENEDICTVS FILI *

10 W polu pieczęci owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym i czwartym orzeł z rozpostartymi skrzydłami, w drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą korona o pięciu fleuronach i czterech pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie: ciągle, sznurowe, ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!