Pieczęcie europejskie / Pieczęcie szlacheckie (bez tytułu książęcego), w tym rycerskie


1 kolekcja prywatna
2 RATYZBONA (REGENSBURG) [NIEMCY]
Franz Jozef Anton Ostermair
3a stal
3b srebro
4 okrągła Ø 44 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie walca z rozszerzającą się podstawą
7a 96 mm
7b 94,5 mm
7c 1,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + FRANZ: IOS (ef): ANT (on): OSTERMAIR + PFLEG (er): ZU: EWERSPAINT (?) :

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza czwórdzielna. W polu pierwszym i czwartym popiersie z przepaską na głowie. W polu drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą hełm z labrami i siedmioma piórami. Po bokach tarczy elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i wieńcowe.
11
12 W katedrze w Landshut znajduje się płyta nagrobna Franza Antona Ostermaira.

1 kolekcja prywatna
2 MODENA ? [WŁOCHY]
Gioseffo (Giuseppe) Benedetto Fili
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 43 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 metalowa rękojeść w kształcie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiąca jedną całość z metalowym cokołem i stopką. Do stopki przymocowana matryca.
7a 93 mm
7b 91 mm, w tym ośmiokątny cokół (15 mm) i stopka (4 mm, Ø 43 mm)
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IOSEPHVS BENEDICTVS FILI *

10 W polu pieczęci owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym i czwartym orzeł z rozpostartymi skrzydłami, w drugim i trzecim wspięty lew. Nad tarczą korona o pięciu fleuronach i czterech pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie: ciągle, sznurowe, ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!