Pieczęcie europejskie / Pieczęcie duchownych


1 kolekcja prywatna
2 HEIDELBERG (?) [NIEMCY]
Jan Martin Horner biskup
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o wysłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 116,5 mm
7b 111,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IO (annes): MART (inus): HORNER: S (ancti) S (simum): THE (ologiae): DOC (toris): PROTO (episcopus): APO (stolicus): COMES PAL (atinus):

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym kielich z wyrastającym z czaszy ku górze pnączem (?). W polu drugim dwa jelenie poroża w pas z trzema odrostkami każde. W polu trzecim na postumencie siedząca w lewo postać rycerza (?) w napierśniku i otwartym hełmie na głowie, trzymającego dwustronny obuch z lewa w skos. W polu czwartym postać w stroju mieszczańskim (?) jadąca konno, trzymająca w lewej ręce uzdę, a w prawej kord sztychem ku górze. Powyżej tarczy hełm bez korony, nad nim kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!