Pieczęcie europejskie / Pieczęcie duchownych


1 kolekcja prywatna
2 AUERBACH [NIEMCY]
Administrator majątku kościoła katolickiego
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie, na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7a 63 mm
7b 60 mm, w tym stopka 11 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * VERVALT (er): D (er): KATH (olischen): KIRCHEN=VERMÖGENS
w polu: AUERBACH

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości w jednym wierszu. Na zewnątrz pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 BÉTHARRAM [FRANCJA]
Przełożony generalny Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego
3a mosiądz srebrzony
3b mosiądz srebrzony
4 okrągła Ø 19 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o wydłużonej i spłaszczonej u szczytu gałce, na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (monogram maryjny z Lourdes; N (otre) D (ame), zwieńczony koroną o 7 fleuronach i 6 pałkach), na powierzchni bocznej uchwytu rozmieszczonych 28 lilii (w słup 4,3,4)
7a 71 mm
7b 65,5 mm, w tym stopka 6,5 mm, cokół 10 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • SUPÉRIEUR GÉNÉRAL • // BETHARRAM
w polu: DE

10 W polu pieczęci gorejące serce, otoczone koroną cierniową. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego z Bétharram oraz Sanktuarium w Bétharram

1 kolekcja prywatna
2 HEIDELBERG (?) [NIEMCY]
Jan Martin Horner biskup
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o wysłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 116,5 mm
7b 111,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: IO (annes): MART (inus): HORNER: S (ancti) S (simum): THE (ologiae): DOC (toris): PROTO (episcopus): APO (stolicus): COMES PAL (atinus):

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, owalna tarcza kartuszowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym kielich z wyrastającym z czaszy ku górze pnączem (?). W polu drugim dwa jelenie poroża w pas z trzema odrostkami każde. W polu trzecim na postumencie siedząca w lewo postać rycerza (?) w napierśniku i otwartym hełmie na głowie, trzymającego dwustronny obuch z lewa w skos. W polu czwartym postać w stroju mieszczańskim (?) jadąca konno, trzymająca w lewej ręce uzdę, a w prawej kord sztychem ku górze. Powyżej tarczy hełm bez korony, nad nim kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 HILDESHEIM [NIEMCY]
Joseph (Godehard Machens) biskup
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 50 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 17 mm
7b
7c 17 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * JOSEPHUS • EPISCOPUS • HILDESIENSIS
w polu (na szarfie): UT OMNES UNUM SINT

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza dwudzielna w słup. W polu pierwszym gałązka palmowa, w polu drugim krzyż św. Bernwarda. Tarcza zwieńczona infułą. Po prawej stronie infuły krzyż procesyjny, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami, po sześć z każdej strony (1:2:3). Poniżej tarczy szarfa z dewizą (łac. Aby wszyscy byli jedno). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie łańcuszkowe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Diecezja Hildesheim, Joseph Godehard Machens

1 kolekcja prywatna
2 NICEA [FRANCJA]
Jan Piotr Sola biskup
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 49,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt przystosowany do zamocowania w prasce
7a 48,5 mm
7b 42,5 mm, w tym stopka 32 mm (u podstawy Ø 43 mm) oraz cokół 10,5 mm, stanowiący ze stopką jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: JOANNES PETRUS SOLA EPISCOPUS NICEN
w polu (na szarfie): IN SUI VICTORIA PAX

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; figuralnym (lilie) i perełkowym, na tarczy splecione dwie gałązki tworzące cyfrę 8, przewiązane na dole wstęgą. Powyżej korona o dziewięciu pałkach, w klejnocie krzyż trójlistny. Po prawej stornie tarczy infuła, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy szarfa z dewizą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, potrójne obrzeżenie; ciągłe, wieńcowe, ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 STREITHEIM [NIEMCY]
Administrator majątku kościoła katolickiego
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 64,5 mm
7b 61 mm, w tym stopka 16 mm, stanowiąca z rękojeścią jednolitą całość
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * VERWALT (er) : D (er) : KATH (olischen) : KIRCHEN-VERMÖGENS
w polu: STREIT // HEIM

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Biskup
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 18 x 15 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 60 mm
7b 56 mm, w tym skuwka 3 mm (Ø 11 mm)
7c 4 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej jeleń biegnący w lewo. Nad tarczą hełm z koroną o pięciu pałkach. W klejnocie cztery strusie pióra. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami i chwostami, po sześć z każdej strony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!