Pieczęcie władz, urzędów i instytucji do 1795


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CIĘŻKOWICE
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do mocowania uchwytu
7a 23 mm
7b 18,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:*SIGILLUM MAGISTRATUS CIESZKOWICENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, na tarczy renesansowej, stojący na murawie (gałęzi?) ptak z uniesionymi skrzydłami, po jego prawej stronie sześciopromienna gwiazda. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po prawej stronie tarczy źdźbła trawy (trzciny?), po lewej gałązka z liśćmi, poniżej inne elementy roślinne. Na zewnątrz pola legendy podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe .
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DEMIANÓW
Wieś
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 29,5 mm x 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 spłaszczony, ozdobny uchwyt o trapezoidalnym zakończeniu z otworem
7a 44 mm
7b uchwyt mosiężny 39 mm
7c 3,5 mm przy krawędzi matrycy, 5 mm przy uchwycie
8
9a majuskuła
9b
w półotoku, w dwustronnym obrzeżeniu ciągłym: SIGILLUM COMMUNITATIS •
w polu: PAGI // DEMIANOW

10 W polu pieczęci napis, poniżej elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 dawniej powiat rohatyński

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONRADÓW
Wieś
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku, w dwustronnym obrzeżeniu ciągłym: GE : (meinde) SIEGIEL · CONDRADAU
poniżej obrazu napieczętnego: WARTENBERG // CREIS.

10 W polu pieczęci – w półkolu ceglany mur forteczny z zamkniętą bramą i dwoma wieżami z prostokątnymi oknami zwieńczonymi szpiczastymi hełmami, po lewej stronie muru drzewo.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZĘCZEW
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 108,5 mm
7b 103,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:*SIGILLUM * CIVITATIS * PARZENCOVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy wieże. Wieża środkowa wyższa, z bramą i cebulastym hełmem na postumencie. Dwie pozostałe wieże z pojedynczym oknem i spiczastymi hełmami. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!