Pieczęcie władz, urzędów i instytucji do 1795


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 CIĘŻKOWICE
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do mocowania uchwytu
7a 23 mm
7b 18,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:*SIGILLUM MAGISTRATUS CIESZKOWICENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, na tarczy renesansowej, stojący na murawie (gałęzi?) ptak z uniesionymi skrzydłami, po jego prawej stronie sześciopromienna gwiazda. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po prawej stronie tarczy źdźbła trawy (trzciny?), po lewej gałązka z liśćmi, poniżej inne elementy roślinne. Na zewnątrz pola legendy podwójne obrzeżenie, ciągłe i wieńcowe .
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 DEMIANÓW
Wieś
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 29,5 mm x 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 spłaszczony, ozdobny uchwyt o trapezoidalnym zakończeniu z otworem
7a 44 mm
7b uchwyt mosiężny 39 mm
7c 3,5 mm przy krawędzi matrycy, 5 mm przy uchwycie
8
9a majuskuła
9b
w półotoku, w dwustronnym obrzeżeniu ciągłym: SIGILLUM COMMUNITATIS •
w polu: PAGI // DEMIANOW

10 W polu pieczęci napis, poniżej elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 dawniej powiat rohatyński

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONARSKIE
Sąd
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 27 mm
7b 23,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KONARSKIE: X (?): GERICHTS SIEGEL 1795
w polu: SZRIMER // CREIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, belka, na niej wzgórze porośnięte trawą i niewielkimi krzewami. Na szczycie wzgórza krzyż równoramienny. Poniżej belki nazwa powiatu w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 suchy odcisk tej pieczęci znajduje się w zbiorze Wirtualnej Izbie Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski, link http://www.wir-ksiazwlkp.pl/kolekcje/index.php?item=2
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KONRADÓW
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku, w dwustronnym obrzeżeniu ciągłym: GE : (meinde) SIEGIEL · CONDRADAU
poniżej obrazu napieczętnego: WARTENBERG // CREIS.

10 W polu pieczęci – w półkolu ceglany mur forteczny z zamkniętą bramą i dwiema wieżami z prostokątnymi oknami zwieńczonymi szpiczastymi hełmami, po lewej stronie muru drzewo.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MARIAK
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce, pęknięty u podstawy
7a 105 mm
7b 102 mm
7c 3 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: G (emeinde): SIEGEL MARIENDORFF
poniżej wizerunku napieczętnego: WARTENBERG // CREIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, na murawie kosa z lewa w skos, ostrzem w prawo. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz > Powiat Wartenberg (Syców)

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MILICZ
Wolne państwo stanowe
3a brąz
3b brąz
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony (?) o gruszkowatej gałce, stanowiący z matrycą jedną całość
7a 55 mm
7b 51 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + DER · FREIIEN · HERSCHA / FT · MILITSH · HOFSIGIL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy renesansowej herb Korzbok (Kurzbach). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Śląskie posiadłości rodziny Kurzbachów zostały 4 kwietnia 1591 na podstawie testamentu Henryka II nadane jego wnuczce Evie von Lobkowitz, która przekazała je swojemu mężowi Joachimowi von Maltzanowi.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIRSK
Miasto
3a stal
3b stal
4 okrągła 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie, stanowiący z matrycą jedną całość
7a 82 mm
7b 77 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM MAIUS CIVITAT (is): FRIEDEBERGENSIS AD QUISS
w polu: 1664

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem perełkowym, godło miasta- sokół (jastrząb ?) z ptakiem w dziobie siedzący na wzgórku porośniętym trawą i kwiatami lnu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PARZĘCZEW
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 108,5 mm
7b 103,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:*SIGILLUM * CIVITATIS * PARZENCOVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na murawie trzy wieże. Wieża środkowa wyższa, z bramą i cebulastym hełmem na postumencie. Dwie pozostałe wieże z pojedynczym oknem i spiczastymi hełmami. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Szkola Wojewódzka Księży Pijarów
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 33 x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 61 mm
7b 57 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SZKOŁA WOIEW (ódzka) : RADOM: XX (X=księży) . PIIAROW
w polu: MA // MPOY

10 W polu pieczęci orzeł stanisławowski, trzymający na piersi owalną tarczę z godłem zakonu Pijarów; ukoronowanym inicjałem maryjnym oraz umieszczonym poniżej skrótem od grackiego wyrażenia MHTHP OEOY (Matka Boga). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Zobacz dodatkowo historię szkoły -> Zaproszenie na popis publiczny uczniów Szkoły Woiewódzkiey XX. Pijarów w Radomiu

Legenda


error: Content is protected !!