Pieczęcie urzędników państwowych (zabór rosyjski)


Podgrupa ta prezentuje osobiste tłoki pieczętne, które należały do urzędników państwowych – jako osób fizycznych – reprezentujących dany urząd, np. ministra, geometry, wójta, sołtysa, naczelnika. Pojawienie się w tych przykładach wójta i sołtysa nie jest pomyłką, ponieważ w zaborze rosyjskim do połowy lat 60. XIX w. nie było samorządu wiejskiego (patrz szerzej komentarz w części „Pieczecie samorządowe (zabór rosyjski)”). Dlatego przyjęto, że jeżeli pieczęć takiego urzędnika została wytworzona sprzed 1864 r., to powinna być zaliczona do pieczęci urzędników państwowych.


1 kolekcja prywatna
2 AUGUSTÓW
Budowniczy guberni augustowskiej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt niekompletny; metalowy, toczony trzon, zakończony z jednej strony stopką do przymocowania matrycy, a z drugiej cokołem w formie tulei do zamocowania drewnianej rękojeści.
7a 19,5 mm
7b stopka (2,5 mm, Ø 19 mm), cokół (16 mm, Ø 14 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: GUBERNII AUGUSTOWSKIEY
w polu: BUDOWNICZY

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu godła Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 1815-1842

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BATORZ
Urzędnik stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 100 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЧИН (овник). ГРАЖД (анского). СОС (тояния). БАТОРСКАГО Р (имско). К (атолического). ПР (ихода). У (езда). ЯНОВ (ского). ЛЮБ (линской). ГУБ (ернии).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BOŃCZA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 80 mm
7b 73 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 13 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): HRUBIESZOWSKI
w dwóch półotokach dolnych: URZĘD (nik): STANU CYWIL (nego): // PAR (afii): R (itus). G (reco):U (nicum): BOŃCZA

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 .r i używany do 1858 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWY
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANTZ
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 102 mm
7b 106,5 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 5,5 mm
8 na uchwycie powyżej skuwki znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego:ЧИН. (овникъ) ГРАЖ. (данского) СОСТ. (ояниа) РИМ. (ско) // КАТ. (олического) ПРИХОДА // БЕЛАВЫ // ЛОВИЧ. (еского) УѢЗ. (да)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Poniżej napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWY
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANTZ VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105,5 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego:ЧИН. (овникъ) ГРАЖ. (данского) СОСТ. (ояниа) РИМ. (ско) // КАТ. (олического) ПРИХОДА // БЕЛАВЫ // ЛОВИЧ. (еского) УѢЗ. (да)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu Św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BOGUCICE
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 119 mm
7b 113 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 6 mm
8 na pogrubionym rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ГРАЖД(ански): ЧИНО(вникъ): РИМ(ско): КАТО(лическогo): ИС(?): ПР(ихода): БОГУЦИЦЕ ПИНЧ (овского): УѢЗ(да)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca – Mennica Warszawska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZEŚĆ (KUJAWSKI)
Faustyn Leśniewski rejent
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w trzech półotokach dolnych: FAUSTYN LEŚNIEWSKI // REJENT KANCELLARYI // POWIATU BRZESKIEGO

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 43,J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 272
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYTOŃ
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 41 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po mocowaniu stopki
7a 4,5 mm
7b
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL: (nego) PARAFII BYTON OBWOD KUJAWSKI
w polu: WOJEWÓDZTWO MAZOWIEC (kie)

10W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej kreska, pod nią napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci obrzeżenie wieńcowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 272.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHEŁM
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 87,2 mm, w tym skuwka 11,8 mm (Ø 13,5) mm
7c 9,8 mm
8 na pogrubionym rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:* POW (iat): KRASNYSTA (w):
w dwóch półotokach dolnych: URZĘ (dnik): ST (anu) : CYWIL (nego) : // PAR (afii) : R (itus) : L (atini) : CHEŁM

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca – Mennica Warszawska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁĘBOKI RÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak,trzpień stalowy, wkręcany (z gwintem) do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 31 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POW (iat): AUGUSTOWSKI *
w dwóch półotokach dolnych: URZ (ędnik): STA (nu): CYW (ilnego): // W FILI (pońskiej): PAR (afii): GŁĘ (boki): RÓW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 Czytaj więcej Filiponi

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLEWAŃ
Starosta miejski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36 mm
7b 27,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КЛЕВАНСК (ого). МЕЩАН (ского) СТАРОСТЫ РОВЕНСК (ого) УѢЗДА

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, zmodyfikowany herb guberni wołyńskiej (wz. 1856 r.) przedstawiający na tarczy krzyż kawalerski. Nad tarczą korona cesarska. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 Odcisk tej pieczęci znajduje się w publikacji: V. Perkun, Katalog pieczęci z ziem ukraińskich ze zbiorów Profesora Mariana Gumowskiego, s. 499.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUTNO
Kurator 11-ej Placówki Kutnowskiej Powiatowej Kurateli
Trzeźwości Narodowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ VARSOVIE
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: КУТН. (oвское) УЕЗ. (дное) ПОПЕЧ. (ительство) О НАРОД. (нои) ТРЕЗВОСТИ
w dolnym półotoku: + ПОПЕЧ. (итель) 11 ГО УЧ. (реждения) +

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 sygnatura: Z. Weinkranz / Varosovie
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUTNO
Kurator 32-ej Placówki Kutnowskiej Powiatowej Kurateli
Trzeźwości Narodowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANZ
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 23,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: КУТН. (oвское) УЕЗ. (дное) ПОПЕЧ. (ительство) О НАРОД. (нои) ТРЕЗВОСТИ
w półotoku dolnym: + ПОПЕЧ. (итель) 11 ГО УЧ. (реждения) +

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUTNO
Kurator 19-ej Placówki Kutnowskiej Powiatowej Kurateli
Trzeźwości Narodowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANZ // VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 112 mm
7b 105, w tym skuwka 14,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: КУТН (овское). УҌЗ (дное). ПОПЕЧ (ительство). О НАРОД (ной). ТРЕЗВОСТИ
w dolnym półotoku: * ПОПЕЧ (итель) 19 ГО УЧ (реждения). *

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LISÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o ściętej gałce, pęknięty u dołu
7a 114 mm
7b 106 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ЧИНОВ- НИКЪ // ГРАЖД. (анского) СОСТ. (ояниа)Р. (имско) -К. (атолического) ПРИХ. (ода) // ЛИСОВЪ РАДОМ. (ского) У. (ѣзда) // URZ. (ędnik) ST. (anu) CYW. (ilnego) PAR. (afii) R (zymsko) – K. (atolickiej) // LISÓW POWIATU // RADOMSKIEGO

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r.Poniżej napis w 6 wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUTUTÓW
Urzędnik stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92,5 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: ЧИНОВ: (ник) ГРАЖД: (анского) СОСТОЯ: (ния) НЕХРИСТ: (анского) ИСПОВ: (едь) ОКР: (уга) ЛЮТУТОВА // URZĘD: (nik) ST: (anu) CYW: (ilnego) WYZ: (nania) NIECHRZ: (eścijańskiego) OKR: (ęgu) LUTUTOWA

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 274
12 po 1858 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUTUTÓW
Urzędnik stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 10 mm
7b
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: + ЧИНОВ: (ник) ГРАЖД : (анского) СОСТОЯ : (ния) НЕХРИСТ : (анского) ИСПОВ: (едь) ОКР: (уга) ЛЮТУТОВА // + URZĘD (nik) ST: (anu) CYW: (ilnego) WYZ: (nania) NIECHRZ: (eścijańskiego) OKR: (ęgu) LUTUTOWA

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 274.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁASK
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 130 mm
7b 125 mm, w tym skuwka 16 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL: (nego) GMINY ŁASK OBW: (wód) SIERADZ
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego, oddzielonego dwoma kreskami, cieńszą i grubszą: WOJEWÓDZTWO KALISKIE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 272.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm
7b 83 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): MIECHOWSKI
w dwóch półotokach dolnych: URZE (dnik): ST (anu): CYWIL (nego): // PAR (afii): R (itus) : L (atini) : MIECHÓW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 9,5 mm (Ø 12 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POW (iat): MIECHOWSKI *
w dwóch półotokach dolnych: URZE (dnik): ST (anu): CYWIL (nego): // PAR (afii): R (itus) : L (atini) : MIECHÓW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIEDZIERZA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88,5 mm
7b 83,5 mm, bez skuwki
7c 4,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: KRÓLESTWO POLSKIE
w dolnym póotoku: MIEDZIERZA
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK STANU // CYWIL: (nego) GMINY // X: S: H:

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 42, J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 270.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYRZEC
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 81 mm
7b 74 mm, w tym skuwka 12 mm, (Ø 19,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): RADZYŃSKI
w dwóch półotokach dolnych: URZĘ (dnik): STAN (u): CYW (ilnego): // PAR (afi). R (itus). L (atini). MIĘDZYRZECZ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 .r i używany do 1858 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NOWY ŚWIAT
Posterunkowy
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 33 x 19 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 99 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 15 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: СОТСКІЙ // Д (еревни). НОВЫЙ СВЯТЪ // ЛАСК (ого). УѢЗД (а).

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPATÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95 mm
7c 4-6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w półotoku dolnym: I WOJEWÓDZT (wie): KALISKIM
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK STANU // CYWIL (nego): PARAFII // OPATOWSKIEJ // W OBWODZ (ie)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 Na uchwycie liczne ślady po kornikach.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OSTROŁĘKA
Urzędnik stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukloryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 104 mm
7b 102 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 15 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ГOP (ско). КАЛЬВАР (ийского). УѢ (зда). ЧИН. (овникъ). ГР (ажданского). СОС (тояниа). Р (имско). К (атолического). ПР (ихода). ОСTРОЛЕНГА

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PAWŁÓW – JANÓW
Urzędnik stanu cywilnego parafi unickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98,5 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 12,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧИН: (овник) ГР (ажданского): СОСТ (ояния): ГР (еко) – УН. (итского) ПР (ихода): ПАВЛОВЪ – ЯНОВЪ

10 W polu pieczęci herb guberni siedleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy usianej dębowymi liśćmi jelenia z rogami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZYBYSZEW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 104 mm
7b 99 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w pierścieniu zewnętrznym: WOIEWODZTWO MAZOWIECKIE // GMINY M (iasta). PRZYBYSZEW
w pierścieniu wewnętrznym: OBWOD WARSZAWSKI // STA (nu): CYWIL (nego):
w polu, poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Naczelnik więzienia
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 114 mm
7b 108 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8 na kulistej gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * НАЧАЛЬНИКБ РАДОМСКОЙ ТЮРЬМЫ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIEDLISKA
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b 30,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KROLESTWO POLSKIE
w półotoku dolnym: SIEDLISK WIELKICH
w półotoku wewnętrznym, poniżej wyobrażenia napieczętnego: WOYT GMINY

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIERADZ
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 120 mm
7b 116 mm, w tym stopka 1,5 mm (Ø 24 mm), skuwka 12 mm (Ø 18,5)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL (nego): GMINY SIERADZ OBW (wód): SIERADZ
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego, oddzielonego dwoma kreskami cieńszą i grubszą: WOJEWÓDZTWO KALISKIE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SARNÓW
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 29 mm
7b trzpień 22 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBWOD ŁUKOWSKI
w dwóch półotokach dolnych: WÓYT GMINY//SARNOW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 1815-1842

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STOPNICA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12 mm)
7b 84 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): STOPNICKI
w dwóch półotokach dolnych: URZ (ędnik): STA (nu): CYW (ilnego): // WYZ (nania): NIECH (rześcijańskiego): STOPNICA.

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNAWA
Geometra kl. II Karol Ściegienny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wlęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 78 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * JEOMETRA KL (asy) : II *
w dolnym półotoku: SCIEGIENNY KAROL

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TWARDOWICE
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 25 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w dwóch półotokach dolnych: WÓYT GMINY TWARDOWICE // POWIAT LELOWSKI OBWÓD OLKUSKI

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TYKADŁÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po mocowaniu stopki
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL (nego): PARAFII TYKADŁÓW OBWO (d) KALISKI
w polu: WOJEWODZTWO // KALISKIE

10W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej kreska, pod nią napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Inżynier gubernialny
3a mosiądz
3b
4 okrągła 26,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 7,5 mm
7b
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: INŻENIER GUBER (nialny) : GUB (erni): WARSZAWSKIEJ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARTKOWICE
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 11,5 mm
7c 9,5 mm
8 na pogrubionym rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:* POWIAT KALISKI *
w dwóch półotokach dolnych: URZĘ (dnik): ST (anu) : CYWIL (nego) : // PAR (afii) : R (itus) : L (atini) : WARTKOWICE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 43,
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 273.
12 wytwórca – Mennica Warszawska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Urzędnik ksiąg stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 72 mm
7b 66 mm, w tym skuwka 10 ? mm (Ø 20 ? mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЧИН (овник). CO (держаний). KH (иг). Г (paжданского). СОС (тояния). ВОНВОЛЬНИЦ (ково). Р (имско). К (атолического ). ПР (ихода). У (езда). НОВОАЛЕК (сандрийсково). ЛЮБ (линской). Г (убернии).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELUŃ
Pomocnik naczelnika powiatu wieluńskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 44 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POMOCNIK NACZ: (elnika) POWIA: (tu) WIELUNSKIEGO *

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 43,
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 273.
12 po 1858 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WRONA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 42 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, skuwka do jego obsadzenia
7a 21 mm
7b skuwka 16 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL: (nego) PARAFII WRONA OBWOD PŁOCKI.
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: WOIEWODZTWO // PŁOCKIE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZBUCZYN
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 91 mm,
7b 85 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 12 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): SIEDLECKI
w dwóch półotokach dolnych: URZ (ędnik): STA (nu): CYW (ilnego): // PAR (afii) : R (itus) : L (atini) : ZBUCZYN.

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZWOLEŃ
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o ściętej gałce
7a 108 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 17 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ЧИНОВ- НИКЪ // ГРАЖД. (анского) СОСТ. (ояниа)Р. (имско) -К. (атолического) ПРИХ. (ода) // ЗВОЛЕНЬ КОЗЕНИЦ (кого). У. (ѣзда) // URZ. (ędnik) ST. (anu) CYW. (ilnego) PAR. (afii) R (zymsko) – K. (atolickiej) // ZWOLEŃ POWIATU // KOZIENICKIEGO

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Poniżej nazwa dysponenta w 6 wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Augustyn Sulikowski geometra przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93 mm
7b 90 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła (italic)
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: Augustyn Sulikowski // Jeometra Przysięgly // Królest: (wo) Polskie

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej obrazu napieczętnego napis, a pod nim romboidalny odcinek. Na zewnątrz, wokół dolnej połowy pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 271.
12 A. Sulikowski jest autorem mapy Grójca z 1829 r.
(źródło: http://grojecmiasto.pl/cms/2677/historia_grojca)

Legenda


error: Content is protected !!