Pieczęcie urzędników państwowych (zabór rosyjski)


Podgrupa ta prezentuje osobiste tłoki pieczętne, które należały do urzędników państwowych – jako osób fizycznych – reprezentujących dany urząd, np. ministra, geometry, wójta, sołtysa, naczelnika. Pojawienie się w tych przykładach wójta i sołtysa nie jest pomyłką, ponieważ w zaborze rosyjskim do połowy lat 60. XIX w. nie było samorządu wiejskiego (patrz szerzej komentarz w części „Pieczecie samorządowe (zabór rosyjski)”). Dlatego przyjęto, że jeżeli pieczęć takiego urzędnika została wytworzona sprzed 1864 r., to powinna być zaliczona do pieczęci urzędników państwowych.


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWY
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANTZ
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 102 mm
7b 106,5 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 5,5 mm
8 na uchwycie powyżej skuwki znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego:ЧИН. (овникъ) ГРАЖ. (данского) СОСТ. (ояниа) РИМ. (ско) // КАТ. (олического) ПРИХОДА // БЕЛАВЫ // ЛОВИЧ. (еского) УѢЗ. (да)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Poniżej napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWY
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANTZ VARSOVIE
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105,5 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego:ЧИН. (овникъ) ГРАЖ. (данского) СОСТ. (ояниа) РИМ. (ско) // КАТ. (олического) ПРИХОДА // БЕЛАВЫ // ЛОВИЧ. (еского) УѢЗ. (да)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu Św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KUTNO
Kurator 11-ej Placówki Kutnowskiej Powiatowej Kurateli
Trzeźwości Narodowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie sygnatura wytwórcy Z. WEINKRANZ VARSOVIE
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: КУТН. (oвское) УЕЗ. (дное) ПОПЕЧ. (ительство) О НАРОД. (нои) ТРЕЗВОСТИ
w dolnym półotoku: + ПОПЕЧ. (итель) 11 ГО УЧ. (реждения) +

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 sygnatura: Z. Weinkranz / Varosovie
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LISÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o ściętej gałce, pęknięty u dołu
7a 114 mm
7b 106 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: ЧИНОВ- НИКЪ // ГРАЖД. (анского) СОСТ. (ояниа)Р. (имско) -К. (атолического) ПРИХ. (ода) // ЛИСОВЪ РАДОМ. (ского) У. (ѣзда) // URZ. (ędnik) ST. (anu) CYW. (ilnego) PAR. (afii) R (zymsko) – K. (atolickiej) // LISÓW POWIATU // RADOMSKIEGO

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r.Poniżej napis w 6 wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUTUTÓW
Urzędnik stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92,5 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: ЧИНОВ: (ник) ГРАЖД: (анского) СОСТОЯ: (ния) НЕХРИСТ: (анского) ИСПОВ: (едь) ОКР: (уга) ЛЮТУТОВА // URZĘD: (nik) ST: (anu) CYW: (ilnego) WYZ: (nania) NIECHRZ: (eścijańskiego) OKR: (ęgu) LUTUTOWA

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 po 1858 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUTUTÓW
Urzędnik stanu cywilnego wyznania niechrześcijańskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 10 mm
7b
7c 10 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch otokach: + ЧИНОВ: (ник) ГРАЖД : (анского) СОСТОЯ : (ния) НЕХРИСТ : (анского) ИСПОВ: (едь) ОКР: (уга) ЛЮТУТОВА // + URZĘD (nik) ST: (anu) CYW: (ilnego) WYZ: (nania) NIECHRZ: (eścijańskiego) OKR: (ęgu) LUTUTOWA

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 274.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁASK
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 130 mm
7b 125 mm, w tym skuwka 16 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL: (nego) GMINY ŁASK OBW: (wód) SIERADZ
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego, oddzielonego dwoma kreskami, cieńszą i grubszą: WOJEWÓDZTWO KALISKIE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2019, s. 273.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TARNAWA
Geometra kl. II Karol Ściegienny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wlęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 78 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * JEOMETRA KL (asy) : II *
w dolnym półotoku: SCIEGIENNY KAROL

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIEDZIERZA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88,5 mm
7b 83,5 mm, bez skuwki
7c 4,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: KRÓLESTWO POLSKIE
w dolnym póotoku: MIEDZIERZA
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK STANU // CYWIL: (nego) GMINY // X: S: H:

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 42, J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2019, s. 270.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PAWŁÓW – JANÓW
Urzędnik stanu cywilnego parafi unickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98,5 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 12,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧИН: (овник) ГР (ажданского): СОСТ (ояния): ГР (еко) – УН. (итского) ПР (ихода): ПАВЛОВЪ – ЯНОВЪ

10 W polu pieczęci herb guberni siedleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy usianej dębowymi liśćmi jelenia z rogami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SARNÓW
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 29 mm
7b trzpień 22 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBWOD ŁUKOWSKI
w dwóch półotokach dolnych: WÓYT GMINY//SARNOW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12 1815-1842

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARTKOWICE
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 92 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 11,5 mm
7c 9,5 mm
8 na pogrubionym rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:* POWIAT KALISKI *
w dwóch półotokach dolnych: URZĘ: (dnik) ST: (anu) CYWIL: (nego) // PAR: (afii) R: (itus) L. (atini) WARTKOWICE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 43,
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2019, s. 273.
12 wytwórca – Mennica Warszawska

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIELUŃ
Pomocnik naczelnika powiatu wieluńskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 44 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POMOCNIK NACZ: (elnika) POWIA: (tu) WIELUNSKIEGO *

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie kropkowane.
11
12 po 1858 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WRONA
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 42 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, skuwka do jego obsadzenia
7a 21 mm
7b skuwka 16 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL: (nego) PARAFII WRONA OBWOD PŁOCKI.
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: WOIEWODZTWO // PŁOCKIE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!