Pieczęcie wojskowe do X 1939


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Składnica Uzbrojenia nr 7
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 103 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 13,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * SKŁADNICA UZBROJENIA NR 7

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr fabryczny 47 057, sygnatura grawerska: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORUŃ
8 Dywizjon Żandarmerii
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 71,5 x 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, otwór Ø 7 mm do jego zamocowania
7a 11,5 mm
7b
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: 8 DYWIZJON ŻANDARMERJI // WYDANO DO UŻYTKU // w MIESIĄCU […] – 19 […]

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w awersie matrycy dwa otwory Ø 7,5 mm każdy; pierwszy do umieszczenia elementu z cyfrą wybranego miesiąca kalendarzowego, drugi – elementu z dwiema ostatnimi cyframi roku, dodatkowo na rewersie matrycy dwa otwory Ø 4 mm każdy, a także dwa gwintowane otwory Ø 4 mm na boku matrycy, służące do wkręcenia śrub stabilizujących elementy z cyframi

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Główna Poczta Polowa nr 7
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie brak nr grawera
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 92,5 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 13,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * GŁÓWNA POCZTA POLOWA NR 7

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr fabryczny 54 732, sygnatura grawerska: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
33 Dywizja Piechoty
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36,5 mm
7b 31,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: 33 DYWIZJA PIECHOTY 3

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok zastępczy, wykonany prawdopodobnie przez lokalnego grawera na szlaku bojowym dywizji pomiędzy Stoczkiem a Włodawą w 1939 r. Zobacz 33 Dywizja Piechoty.

Legenda


error: Content is protected !!