Pieczęcie wojskowe do X 1939


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 GRODNO ? [Białoruś]
Dowództwo 29. Pułku Artylerii Polowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 41 mm
5 wklęsłoryty
6 cztery uszka z otworami do przymocowania do drewnianego uchwytu
7 brak uchwytu
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DOWÓDZTWO 29 P (ułku). ARTYLERJI POL (owej).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, kontury orła (orzeł wycięty) wg. wzoru z 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUBLIN
Wojskowa Prokuratura Okręgowa Nr II
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm ( Ø 16 mm )
7c 14 mm
8 na uchwycie miejsce po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * WOJSKOWA PROKURATURA OKRĘGOWA NR II * // W LUBLINIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 49 140, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Składnica Uzbrojenia nr 7
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 103 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 13,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * SKŁADNICA UZBROJENIA NR 7

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr fabryczny 47 057, sygnatura grawerska: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORUŃ
8 Dywizjon Żandarmerii
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 71,5 x 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, otwór Ø 7 mm do jego zamocowania
7a 11,5 mm
7b
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: 8 DYWIZJON ŻANDARMERJI // WYDANO DO UŻYTKU // w MIESIĄCU […] – 19 […]

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w awersie matrycy dwa otwory Ø 7,5 mm każdy; pierwszy do umieszczenia elementu z cyfrą wybranego miesiąca kalendarzowego, drugi – elementu z dwiema ostatnimi cyframi roku, dodatkowo na rewersie matrycy dwa otwory Ø 4 mm każdy, a także dwa gwintowane otwory Ø 4 mm na boku matrycy, służące do wkręcenia śrub stabilizujących elementy z cyframi

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Dowództwo III/1 Dyonu Myśliwskiego
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 20 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 68 mm
7b 64 mm, w tym stopka 7 mm, cokół 10 mm, rękojeść 47 mm
7c 4 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: x DOWÓDZTWO III/1 DYONU MYŚL (iwskiego).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Warto zwrócić uwagę,że orzeł polski został nałożony na godło Królestwa Polskiego (orła carskiego). Zobacz: III/1 Dywizjon Myśliwski

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Główna Poczta Polowa nr 7
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie brak nr grawera
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 92,5 mm, w tym skuwka 11 mm
7c 13,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * GŁÓWNA POCZTA POLOWA NR 7

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr fabryczny 54 732, sygnatura grawerska: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
33 Dywizja Piechoty
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36,5 mm
7b 31,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: 33 DYWIZJA PIECHOTY 3

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok zastępczy, wykonany prawdopodobnie przez lokalnego grawera na szlaku bojowym dywizji pomiędzy Stoczkiem a Włodawą w 1939 r. Zobacz 33 Dywizja Piechoty.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Dywizjon Żandarmerii K.O.P.
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 20 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 23 mm
7b 14,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • DYWIZJON ŻANDARMERII • K (orpus). O (chrony). P (ogranicza).

10 W polu pieczęci liczba 78. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!