Pieczęcie europejskie / Pieczęcie inicjałowe (monogramowe)


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
B O
3a srebro
3b agat
4 nieregularna 16,5 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o ośmiokątnej podstawie
7a 85 mm
7b 81 mm, w tym stopka 15 mm, cokół 17 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: B O

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
Doktor F. W.
3a agat
3b agat
4 owalna 27 x 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie odwróconego czternastokątnego ściętego stożka, ze spłaszczoną gałką
7a 96 mm
7b 90,5 mm, w tym stopka 12 mm, stanowiąca z rękojeścią i matrycą jednolitą całość
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: D (okto) r. F (?). W (?).

10 W polu pieczęci napis w jednym wierszu (skrót tytułu naukowego dysponenta oraz inicjały). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
K W
3a srebro
3b agat
4 nieregularna 15,2 x 16,6 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o ośmiokątnej podstawie
7a 78 mm
7b 75 mm, w tym stopka 12 mm, cokół 14 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: K. W.

10 W polu pieczęci inicjały. Wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
L N
3a mosiądz
3b jaspis
4 prostokątna 16,5 x 16 mm (z uszczerbionymi narożnikami)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie walca ze spłaszczoną gałką
7a 59 mm
7b 57 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: L N.

10 W polu pieczęci na kartuszu tarcza szwajcarska dwudzielna w pas. W polu pierwszym inicjały. Pole drugie barwy czerwonej. Ponad tarczą pomiędzy skrzydłami nierozpoznany przedmiot. Poza tarczą skrzyżowana kotwica i trójząb.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
U S
3a kość morsa
3b kość morsa
4 prostokątna 18 x 21 mm (z zaokrąglonymi narożnikami)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o wydłużonej i spłaszczonej u szczytu gałce, na szczycie gałki płaskorzeźba przedstawiająca dwa lwy ciągnące rydwan z herubinem
7a 74 mm
7b 72 mm, w tym stopka 10 mm, cokół 7 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: U S

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

error: Content is protected !!