Pieczęcie europejskie / Pieczęcie inicjałowe (monogramowe)


1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
B O
3a srebro
3b agat
4 nieregularna 16,5 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o ośmiokątnej podstawie
7a 85 mm
7b 81 mm, w tym stopka 15 mm, cokół 17 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: B O

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY ?
L N
3a mosiądz
3b jaspis
4 prostokątna 16,5 x 16 mm (z uszczerbionymi narożnikami)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie walca ze spłaszczoną gałką
7a 59 mm
7b 57 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: L N.

10 W polu pieczęci na kartuszu tarcza szwajcarska dwudzielna w pas. W polu pierwszym inicjały. Pole drugie barwy czerwonej. Ponad tarczą pomiędzy skrzydłami nierozpoznany przedmiot. Poza tarczą skrzyżowana kotwica i trójząb.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NIEMCY
U S
3a kość morsa
3b kość morsa
4 prostokątna 18 x 21 mm (z zaokrąglonymi narożnikami)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o wydłużonej i spłaszczonej u szczytu gałce, na szczycie gałki płaskorzeźba przedstawiająca dwa lwy ciągnące rydwan z herubinem
7a 74 mm
7b 72 mm, w tym stopka 10 mm, cokół 7 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: U S

10 W polu pieczęci inicjały.
11
12

error: Content is protected !!