Pieczęcie szlacheckie


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 NN
Mikołaj Wiszniewski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do wkręcenia uchwytu
7a 36 mm
7b 25 mm
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku :* MIKOŁAJ WISZNIEWSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, tarcza kartuszowa z herbem Ramułt. Nad kartuszem korona rangowa o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie pięć strusich piór. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
M M
3a srebro
3b srebro
4 owalna 14 x 9 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja o formie stożkowej z wklęsłorytym elementem roślinnym i uszczerbionym rantem
7a 31 mm
7b 29 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: M M

10 W polu pieczęci na tarczy renesansowej herb Dołęga. Nad tarczą napis.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
P. D.
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 23 x 19,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o formie trapezoidalnej z otworem
7a 28 mm
7b -25 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: P. D.

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej, krzyż u dołu rozdarty, przekrzyżowany łękawicą na opak. Nad tarczą korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie trzy strusie pióra. Za tarczą ponoplia nowożytne: szable, chorągwie, armaty. Na zewnątrz pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Rodzina Bouffał lub Bouffałł
3a mosiądz
3b
4 owalna 23 x 21 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do nabicia uchwytu z niewielkim ubytkiem u szczytu
7a 28 mm
7b 22 mm
7c 6 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci tarcza kartuszowa z herbem Bouffal. Nad kartuszem zamknięta korona.
Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Zobacz dodatkowo:

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Pieczęcie_najstarsze_szlachty_polskiej

error: Content is protected !!