Pieczęcie szlacheckie


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KOŃSKIE
Stanisław Aleksander Małachowski generał
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 28,5 x 25,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 86 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 19 mm )
7c 4 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci na gwieździe (Orderu św. Stanisława?) tarcza szwajcarska z herbem Nałęcz. Powyżej korona hrabiowska. W klejnocie, pomiędzy rogami jelenia – panna z włosami spowitymi nałęczką, trzymająca się oburącz poroża. Poniżej gwiazdy na szarfach cztery ordery: NN, Order św. Anny, Order Virtuti Militari, Order Legii Honorowej. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Stanisław Aleksander Małachowski

1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Biblioteka Alfreda Schlichtinga
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
7a 109 mm
7b 102 mm, w tym stopka 12 mm, cokół 4,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 8 mm (Ø 14 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + BIBLIOTHECA + // […] + – ALFR (ed). SCHLICHTING

10 W polu pieczęci na tarczy herb Schlichting. Powyżej korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Nekrolog Alfreda Schlichtinga. Zamaskowana mosiężną nakładką część opisu w legendzie (chodzi o pierwsze imię) jest prawdopodobnie przykładem posługiwania się tą pieczęcią przez spadkobiercę wcześniejszego dysponenta.

1 kolekcja prywatna
2 WAŁBRZYCH (KSIĄŻ)
Konrad Ernst Maximilian Hochberg
3a srebro
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 3 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: CONRADUS · ERNESTVS · MAXIMILIANUS · S (acri) · R (omani) · I (mperii) · COMES · AB · HOCHBERG · LIB (er) · BAR (o) · DE · ET · IN · FVRSTENSTEIN
w otoku wewnętrznym: DYNAST (a) (Dynastiorum) · FVRST (enstein) (et) · FRIEDL (and) · L (iebischau?) · W (aldenburg?) · ET · H (ornschloss?) · SAC (rae) · CAES (areae) · REG (iae) · MAI (estatis) · A · CONSIL (iario) · INTIM (o) ·

10 W polu pieczęci tarcza pięciopolowa. W polu pierwszym, sercowym tarczy, zwieńczonym koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach, dwugłowy orzeł austriacki, w polu drugim i piątym wspięty w lewo ukoronowany lew z rozdwojonym ogonem, w polu trzecim i czwartym dzielonym w pas; w polu górnym trzy wzgórza, środkowe wyższe, w polu dolnym szachownica. Nad tarczą trzy hełmy z labrami zwieńczone koronami otwartymi o trzech fleuronach i dwóch pałkach, środkowy większy. W klejnocie środkowym dwugłowy orzeł pod wspólną koroną cesarską, w klejnocie po prawej, pomiędzy dwoma pstrągami grzbietami ku dołowi i otaczającymi je strusimi piórami, po trzy z każdej strony, róża, w klejnocie po lewej wspięty ukoronowany lew z rozdwojonym ogonem. Po bokach tarczy labry. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, potrójne obrzeżenie; ciągłe, wieńcowe, ciągle.
11
12 Konrad Ernst Maximilian Graf von Hochberg-Furstenstein (1682 – 1752)

1 kolekcja prywatna
2 WILANÓW ?
Brzeżański komisarz hr. Aleksandra Potockiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 110 mm
7b 104 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 19 mm), stanowiące z matrycą jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMMIS (arz) BRZEZANSKI I (ego) W (ysokości) ALEKSANDRA HR. (abiego) POTOCKIEGO S (enatora). K (asztelana). W (ielkiego). K (oniuszego). C (esarza). RO (sji)
w polu, wokół tarczy hrbowej dewiza rodu: SCUTUM OPPONEBAT SCUTIS

10 W polu pieczęci, na rozłożonym płaszczu królewskim owalna tarcza z herbem Pilawa. Wokół tarczy szarfa z dewizą rodu, na szarfie odznaczenia: Krzyż św. Stanisława, Legia Honorowa, Order Orła Białego. Nad tarczą herbową korona otwarta z dziewięcioma pałkami i pięcioma strusimi piórami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
AG
3a stal
3b kamień
4 owalna 29 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie bryły skamieliny z odciskami morskich organizmów
7a 84 mm
7b 81 mm, w tym cokółw formie czterech podpór połączonych u szczytu kulistą głowicą 18 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: AG

10 W polu pieczęci, na murawie, tarcza owalna z herbem Podkowa. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra. Po prawej stronie tarczy kępa trawy, po lewej postument z uszczerbioną kolumną. Na postumencie monogram. Pośrodku kolumny zwisający element roślinny. Po lewej stronie kolumny smukłe drzewo z wierzchołkiem okalającym od góry kolumnę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Mikołaj Wiszniewski
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do wkręcenia uchwytu
7a 36 mm
7b 25 mm
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku :* MIKOŁAJ WISZNIEWSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na tarczy herb Ramułt. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie pięć strusich piór. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
M M
3a srebro
3b srebro
4 owalna 14 x 9 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja o formie stożkowej z wklęsłorytym elementem roślinnym i uszczerbionym rantem
7a 31 mm
7b 29 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: M M

10 W polu pieczęci na tarczy renesansowej herb Dołęga. Nad tarczą napis.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
P. D.
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 23 x 19,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o formie trapezoidalnej z otworem
7a 28 mm
7b -25 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: P. D.

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej, krzyż u dołu rozdarty, przekrzyżowany łękawicą na opak. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach, w klejnocie trzy strusie pióra. Za tarczą ponoplia nowożytne: szable, chorągwie, armaty. Na zewnątrz pola pieczęci obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Rodzina Bouffał lub Bouffałł
3a mosiądz
3b
4 owalna 23 x 21 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do nabicia uchwytu z niewielkim ubytkiem u szczytu
7a 28 mm
7b 22 mm
7c 6 mm
8
9a
9b
10 W polu pieczęci na tarczy herb Bouffal. Nad tarczą zamknięta korona.
Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 POLSKA
Rodzina Linda (Linde) i NN
3a agat
3b agat
4 owalna 17,5 x 21 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny o kulistej gałce
7a 56 mm
7b 51 mm, w tym stopka 5 mm, cokół 2 mm, stanowiące z matrycą jednolitą całość
7c 5 mm
8
9a
9b

10 W polu pieczęci dwie tarcze angielskie stykające się wierzchołkami w krokiew. Na tarczy po prawej herb Linda (ostrzew lipy w skos z pięcioma listkami, dwoma od spodu, trzema od góry). Na tarczy po lewej sześcioramienna gwiazda (barwy czerwonej). Powyżej tarcz korona baronowska o siedmiu pałkach.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
W. K
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna 25 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 67 mm
7b 62 mm, w tym skuwka 25,5 mm (Ø 11 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: W. K

10 W polu pieczęci na tarczy szwajcarskiej herb Sas III ? (półksiężyc zwrócony barkiem ku dołowi, nad nim – pomiędzy dwiema gwiazdami – strzała grotem ku górze). Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie trzy strusie pióra przebite strzałą w prawo. Za tarczą ponoplia nowożytne: szable, chorągwie, armaty, bębny, kule. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
NN
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 27 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony o ozdobnym zakończeniu z otworem
7a 30 mm
7b 26 mm
7c 4 mm
8
9a
9b


10 W polu pieczęci na tarczy owalnej herb Ogończyk [Działyński / Grotkowski?]; pół toczenicy, na której zaćwieczona takaż rogacina. Nad tarczą korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie dwie ręce panieńskie wzniesione do góry. Za tarczą ponoplia nowożytne: szabla, chorągwie, armata, werbel. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
N.N.
3a mosiądz
3b drewno (heban)
4 owalna 29 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 69 mm
7b 64 mm, w tym stopka 3 mm, cokół 15 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 7 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b w polu: XX

10 W polu pieczęci na gwieździe orderowej tarcza szwajcarska z herbem Jastrzębiec, zwieńczona hełmem z koroną o trzech fleuronach i dwóch pałkach. W klejnocie jastrząb zrywający się do lotu, trzymający godło w prawym szponie. Poniżej gwiazdy na szarfach pięć odznaczeń: Medal pamiątkowy Wkroczenie do Paryża (1814 r.), Order św. Anny, Znak Honorowy za Długoletnią i Nieskazitelną Służbę (XX lat), Order św, Włodzimierza (?), Medal Wojny Ojczyźnianej (1812 r.). Za gwiazdą, po bokach, ponoplia nowożytne: chorągwie i armaty.
11
12

Zobacz dodatkowo:

https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Pieczęcie_najstarsze_szlachty_polskiej

error: Content is protected !!