Pieczęcie europejskie / Pieczęcie pozostałe (w tym judaiki)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 NN
Fr. Hörnecke huzar
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 18 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 84 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 10 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku dolym: Fr. Hörnecke

10 W polu pieczęci dwie skrzyżowane szable (tasaki?) z rękojeścią typu zamkniętego z dwoma kabłąkami tworzącymi kosz, na nich czako huzarów. Poniżej karabinek kawaleryjski (odtylcowy) z rozbudowaną osłoną spustu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

error: Content is protected !!