Pieczęcie europejskie / Pieczęcie pozostałe (w tym judaiki)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BELGRAD [SERBIA]
Dimitrije Jowanowicz
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 10,5 x 18,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 matryca osadzona w mechanizmie sprężynowym
7a 106 mm
7b 103 mm, w tym mechanizm sprężynowy 54 mm, skuwka 7,5 mm ( Ø 11 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: ДИМИТРИJE // JOВАНОВИႬ // БЕОГРАД

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach (w trzecim nazwa miejscowości).
11
12 na podstawie mechanizmu sprężynowego cyfra 3

1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA (?)
NN
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna (prostokąt 20 x 23 mm z uszczerbionymi narożnikami, każdy 4 mm)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony ze spłaszczoną i uszczerbioną gałką
7a 70 mm
7b 68 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 17,5 mm)
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
wzdłuż krawędzi dolnej: Eloignement
wzdłuż krawędzi prawej: ce qui
wzdłuż krawędzi górnej: console
wzdłuż krawędzi lewej: dans
w polu: Fran // coise

10 W polu pieczęci na kopercie pocztowej wieniec z liści laurowych. Wewnątrz wieńca nazwa dysponenta w dwóch wierszach. Wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pieczęć do zabezpieczania korespondencji

1 kolekcja prywatna
2 WIELKA BRYTANIA
Brytyjskie Lotnictwo Cywilne
Autoryzowany egzaminator
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 68 mm
7b 64,5 mm, w tym podkład 3 mm (gąbka), stopka 8 mm (przezroczyste tworzywo sztuczne), skuwka 4,5 mm (Ø 11 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: U (nited). K (ingdom). CIVIL AVIATION :
w półotoku dolnym: AUTHORISED EXAMINER
w polu: P251

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, brytyjska korona królewska. Poniżej napis (identyfikator egzaminatora). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Fr. Hörnecke huzar
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 18 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 84 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 10 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku dolym: Fr. Hörnecke

10 W polu pieczęci dwie skrzyżowane szable (tasaki?) z rękojeścią typu zamkniętego z dwoma kabłąkami tworzącymi kosz, na nich czako huzarów. Poniżej karabinek kawaleryjski (odtylcowy) z rozbudowaną osłoną spustu. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12

error: Content is protected !!