Pieczęcie urzędów i instytucji powstańczych (zabór pruski)


Zapraszamy do zaprezentowania w tej sekcji obiektów z Państwa kolekcji (zbiorów).


1 kolekcja prywatna
2 LESZNO
Dowództwo Ochotniczych Formacji Ćwiczebnych
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 67 mm
7b 64 mm, w tym stopka 11 mm (prostokąt 36,5 x 33 mm), rękojeść 53 mm
7c 3 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Dowództwo Ochotniczych Formacyi Ćwiczebnych * // Leszno

10 W polu pieczęci orzeł z okresu powstania wielkopolskiego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!