Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (1915 – 1917)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BARANOWICZE
Komenda Policji Państwowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 84 mm
7b 76,5, w tym skuwka 7 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: • KOMENDA POLICJI PAŃSTWOWEJ •
w dolnym półotoku: POW. (iatu) BARANOWICKIEGO

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BEŁŻYCE
Sąd Pokoju
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 88 mm
7b 80,5 mm (brak skuwki)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * SĄD POKOJU w BEŁŻYCACH POW (iatu). LUBELSKIEGO

10 W polu pieczęci uszczerbiony (bez wieńca dębowego) herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym biegnącego jelenia z koroną na szyi, w polu dolnym niedźwiedzia idącego w między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok pieczętny wykonano prawdopodobnie we wrześniu 1915 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 JORDANÓW
Oddział Kontroli Skarbowej, Izba Skarbowa w Krakowie
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 52 mm
7b
7c 3,6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * IZBA SKARBOWA W KRAKOWIE *
w półotoku dolnym: JORDANÓW
w otoku w polu pieczęci: ODDZIAŁ KONTROLI SKARBOWEJ

10 W polu pieczęci krakowski orzeł heraldyczny o cechach orła naturalnego (określenie użyte przez prof. M. Adamczewskiego). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 276.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOMARNO
Naczelnictwo Sądu Powiatowego

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 29 mm
7b
7c 5,7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ⁰ * NACZELNICTWO SĄDU POWIATOWEGO
w półotoku poniżej obrazu napieczętnego: W KOMARNIE

10 W polu pieczęci orzeł kazimierzowski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w., Odkrywca 5/2019, s. 64.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Dyrekcja Krakowska PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 96 mm
7b 91mm, bez skuwki
7c 5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE *
w dolnym półotoku: DYREKCJA KRAKOWSKA

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz, wokół pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 276.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁODYGOWICE
Koleje Państwowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce (zamocowany w epoce z innego tłoka pieczętnego)
7a
7b 109,5 mm, w tym stopka 13 mm (Ø 36 mm), cokół 6,5 mm, stanowiący ze stopką jedną całość, rękojeść ze skuwką 90 mm (21 mm)
7c 3,5 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * ŁODYGOWICE *
w półotoku dolnym: KOLEJE PAŃSTWOWE

10 W polu pieczęci orzeł zbliżony do orła królewsko-polskiego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Dyrekcja Kolei Państwowych Okręgu Warszawskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8 na gałce tabliczka z sygnaturą wytwórcy: W. BOJARSKI I S-KA // MIODOWA 4.
9a majuskuła
9b
w otoku: * DYR (ekcja). KOL (eji). PAŃST (wowej). OKR (ęgu). WARSZ (awskiego).
w polu, w półotoku: INSPEKT (orat). RUCHU ODDZ (iał) 6

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytkowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła / minuskuła
9b
w otoku: * P (aństwowe). ZAKŁADY BADANIA ŻYWN (ości) i PRZEDM (iotów). (ytkowych). * // WARSZAWA
w polu: No 12

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do orła królewsko-polskiego. Po bokach orła numer zakładu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Skarbu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 83 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 7 mm
8 na gałce uchwytu wyryta w drewnie sygnatura wytwórcy: WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 1
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: • MINISTERSTWO SKARBU •
w dolnym półotoku: URZĄD POŻYCZEK PAŃST. (wowych) SKARBU NAROD. (owego)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 1

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻÓŁKIEW
Urząd Pocztowy i Telegraficzny

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 53 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĄD POCZTOWY I TELEGRAFICZNY * ŻÓŁKIEW

10 W polu pieczęci orzeł kazimierzowski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w., Odkrywca 5/2019, s. 64.
12

Legenda


error: Content is protected !!