Pieczęcie urzędników państwowych (1918 – X 1939)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BRZEŚĆ n/B
Wiktor Gotz mierniczy przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 74 mm
7b 66 mm, w tym skuwka 3.5 mm
7c 8 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * MIERNICZY PRZYSIĘGŁY *
w półotoku dolnym: WIKTOR GOTZ

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 277.
12 Według „Wykazu mierniczych przysięgłych …” MSW z 1932 r., Wiktor Gotz urzędował w Brześciu n/B, złożył przysięgę 1 czerwca 1929 r., czyli na pieczęci powinien być orzeł wg wzoru z 1927 r., a średnica pieczęci powinna wynosić 36 mm.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHEŁM
Włodzimierz Rewski notariusz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 10
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 10,5 mm
7c 13,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * WŁODZIMIERZ REWSKI *
w półotoku dolnym: NOTARIUSZ W CHEŁMIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 46 401, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRUDZIĄDZ
Józef Łazarz mierniczy przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 14
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 10,5 mm
7c 13 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:* MIERNICZY PRZYS. (ięgły) *
w półotoku dolnym: JÓZEF ŁAZARZ W GRUDZIĄDZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 328

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RUDA OPALIN
Zawiadowca stacji
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 99,5 mm
7b 93,5 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DYREKCJA K (olei). P (aństwowych) . W WILNIE
w polu: ZAWIADOWCA // STACJI
w polu w dolnym półotoku: RUDA-OPALIN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!