Pieczęcie wojskowe do 1795


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 NN
Kawaleria Narodowa Wojsk Koronnych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 39,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b 30,3 mm
7c 4,7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: PIECZĘC WOJSKA KORONNEGO KAWALERII NARODOWE (j)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, jeden z wzorów wizerunku herbu Orzeł Biały z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poniżej herb Pobóg. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!