Pieczęcie duchownych


Podgrupa ta prezentuje osobiste tłoki pieczętne, które należały do duchowieństwa – jako osób fizycznych. Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 FORDON (BYDGOSZCZ)
Przewodniczący kapituły kanoników dekanalnych
przy kościele św. Mikołaja
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 133 mm
7b 129 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (lum): ECCL (esiae): PRAEPOS (itus) : DECANAL (i): FORDONENSIS
w półotoku dolnym (wewnętrznym): S (anc) T (us) NICOLAUS P (atronus): E (cclesiae): F (ordonensis):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną, tarcza owalna z podwójnym obrzeżeniem ciągłym, w jej polu trzy pierścienie w układzie 1,2. Powyżej tarczy korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po prawej stronie korony infuła, po lewej pastorał. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 H. Wilk, Pieczęć dziekanów fordońskich, Głos św. Mikołaja, nr 7-8 (155) Rok XIII, lipiec-sierpień 2011. Zobacz artykuł
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRABÓW
Proboszcz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 103 mm
7b 97 mm, w tym skuwka 15,5 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать.) НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХ (ода): ГРАБОВЪ ЛЕНЧИЦ (каго) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Ksiądz prokurator kapituły kolegiackiej kaliskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 27 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 82 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * X (iądz). PROKURATOR KAPITUŁY KOL (egiackiej): KALISKIEY.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, stojąca ukoronowana postać w powłóczystych szatach z dłońmi złożonymi do modlitwy. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIŃSK
Biskup pomocniczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 91,5 mm
7b 84,5 mm, w tym skuwka 8,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ▪ SIGILL. (um) EPISCOPI TAVIANI [SUPFR.] PINSKENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczy obrzeżeniem ciągłym, tarcza z herbem Ślepowron. W klejnocie ptak trzymający w szponach podkowę, ponad nim krzyż. Po prawej stronie tarczy infuła, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy szarfa z dewizą HUMILITAS (w j. pol. Pokora). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Karol Niemira, urząd biskupa pińskiego pełnił w latach 1933-1946

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIŃSK
Biskup pomocniczy
3a mosiądz złocony
3b mosiądz złocony
4 okrągła Ø 23 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy tłoka sygnatura wytwórcy ST. LIPCZYŃSKI 1933
7 uchwyt toczony, ozdobnie karbowany na rantach
7a 70 mm
7b 66 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu ozdobne inicjały K N
9a majuskuła
9b
w polu: K.N.

10 W polu pieczęci infuła, poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 tłok pieczętny należał do Karola Niemira, biskupa pomocniczego pińskiego w latach 1933-1946

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNIŁÓW
Proboszcz kościoła parafialnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 110 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 16 mm) i cokół 14 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCL (esiae): PAROCH (ialis) PRE (a) PO (situs): VONILOVIEN (sis)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; ciągłym i perełkowym, unosząca się w obłokach, ukoronowana półpostać Matki Boskiej w płaszczu, z ukoronowanym Dzieciątkiem na lewej ręce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!