Pieczęcie duchownych


Podgrupa ta prezentuje osobiste tłoki pieczętne, które należały do duchowieństwa – jako osób fizycznych. Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 FORDON (BYDGOSZCZ)
Przewodniczący kapituły kanoników dekanalnych
przy kościele św. Mikołaja
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 133 mm
7b 129 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (lum): ECCL (esiae): PRAEPOS (itus) : DECANAL (i): FORDONENSIS
w półotoku dolnym (wewnętrznym): S (anc) T (us) NICOLAUS P (atronus): E (cclesiae): F (ordonensis):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną, tarcza owalna z podwójnym obrzeżeniem ciągłym, w jej polu trzy pierścienie w układzie 1,2. Powyżej tarczy korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po prawej stronie korony infuła, po lewej pastorał. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 H. Wilk, Pieczęć dziekanów fordońskich, Głos św. Mikołaja, nr 7-8 (155) Rok XIII, lipiec-sierpień 2011. Zobacz artykuł
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GRABÓW
Proboszcz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 103 mm
7b 97 mm, w tym skuwka 15,5 mm (Ø 16 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать.) НАСТОЯТЕЛЬ ПРИХ (ода): ГРАБОВЪ ЛЕНЧИЦ (каго) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Ksiądz prokurator kapituły kolegiackiej kaliskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 27 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 82 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * X (iądz). PROKURATOR KAPITUŁY KOL (egiackiej): KALISKIEY.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, stojąca ukoronowana postać w powłóczystych szatach z dłońmi złożonymi do modlitwy. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KSIĄŻ WIELKI
Dziekan
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 31 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 84 mm
7b 80,5 mm, w tym fragment spłaszczonego uchwytu 6 mm, skuwka 7 mm (Ø 19 mm)
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w dwóch półotokach dolnych: DZIEKAN // XIĄZKI

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MSZANNA
Starosta cerkwi greckokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wypukłryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 34 mm
7b 30 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЦЕРК (овный): СТАРОС (та): ГР (еко): УН (ицкого): ПР (ихода): МШАНHА

10 W polu pieczęci herb guberni siedleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy usianej dębowymi liśćmi jelenia z rogami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIŃSK
Biskup pomocniczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 91,5 mm
7b 84,5 mm, w tym skuwka 8,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ▪ SIGILL. (um) EPISCOPI TAVIANI [SUPFR.] PINSKENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczy obrzeżeniem ciągłym, tarcza z herbem Ślepowron. W klejnocie ptak trzymający w szponach podkowę, ponad nim krzyż. Po prawej stronie tarczy infuła, po lewej pastorał. Powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy szarfa z dewizą HUMILITAS (w j. pol. Pokora). Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Karol Niemira, urząd biskupa pińskiego pełnił w latach 1933-1946

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIŃSK
Biskup pomocniczy
3a mosiądz złocony
3b mosiądz złocony
4 okrągła Ø 23 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy tłoka sygnatura wytwórcy ST. LIPCZYŃSKI 1933
7 uchwyt toczony, ozdobnie karbowany na rantach
7a 70 mm
7b 66 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu ozdobne inicjały K N
9a majuskuła
9b
w polu: K.N.

10 W polu pieczęci infuła, poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 tłok pieczętny należał do Karola Niemira, biskupa pomocniczego pińskiego w latach 1933-1946

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Adalbertus Bugajczyk prezbiter diecezji płockiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 18 mm )
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: * ADALBERTUS BUGAJCZYK * // PRESB (yter). DIOEC (esis). PLOCENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, krzyż skrzyżowany z kotwicą, na nich położone gorejące serce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Stefan Aleksander (Zwierowicz) biskup sandomierski
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 53 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: ЭД. ЭД. НОВИЦКІЙ С. ЛБ.
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 99 mm
7b 89 mm, w tym stopka 13,5 mm, cokół 16 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 10 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: + STEPHANUS ALEXANDER EPISCOPUS SANDOMIRIENSIS
w polu: SA (?) / SE (?)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na belce, wsparty na czterech kolumnach trójłukowy portal gotycki. Każdy łuk zwieńczony trójkątną wimpergą, ozdobioną żabkami (czołgankami). Pomiędzy wimpergami sterczyny. Pod łukiem centralnym, na postumencie, postać Matki Bożej (?) z dłońmi złączonymi do modlitwy. Pod łukiem po prawej stronie, na postumencie, postać biskupa w stroju pontyfikalnym, trzymającego w prawej ręce pastorał z głowicą o formie krzyża (św. Stanisław?). Pod łukiem po lewej stronie, na postumencie, postać biskupa w stroju pontyfikalnym, trzymającego w lewej ręce pastorał z głowicą o formie krzyża (błogosławiony Wincenty Kadłubek?). Poniżej belki tarcza z łękawicą. Ponad tarczą korona o sześciu pałkach, w klejnocie łękawica. Po bokach tarczy elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Stefan Aleksander Zwierowicz

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WOJNIŁÓW
Proboszcz kościoła parafialnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 110 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 16 mm) i cokół 14 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCL (esiae): PAROCH (ialis) PRE (a) PO (situs): VONILOVIEN (sis)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem; ciągłym i perełkowym, unosząca się w obłokach, ukoronowana półpostać Matki Boskiej w płaszczu, z ukoronowanym Dzieciątkiem na lewej ręce. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Ksiądz
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 19 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny, spłaszczony, składający się z cokołu, na którym oparte są dwa pierścienie (jeden na drugim), dolny większy, szczyt uchwytu zwieńczony małą kulką
7a 26 mm
7b 24 mm, w tym stopka 2,5 mm oraz cokół 4 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: X // I / S // P / R

10 W polu pieczęci na owalnej tarczy kartuszowej herb Kopacz (Topacz). Powyżej tarczy korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po bokach korony monogram złożony z liter I / S. Ponad koroną litera X, powyżej kapelusz rangowy z węzłami i chwostami po cztery z każdej strony (1, 2, 1). Po bokach tarczy (w dolnej części) litery P / R
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NN
Ksiądz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 21 x 24 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 45 mm
7b 41 mm, w tym skuwka 3 mm (Ø 11 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Tu się kączą cierpienia.
w polu (poniżej wizerunku napieczętnego): X (X=Ksiądz) . J. S.

10 W polu pieczęci, na murawie, postać grabarza w surducie z dwunastoma guzami, kopiącego szpadlem murawę. Po prawej stronie trumna z dwoma uchwytami bocznymi zwieńczona krzyżem w pion. Po lewej pień drzewa z pojedynczym konarem okalającym postać grabarza i zwisającym ponad trumną. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!