Pieczęcie urzędników samorządowych – okupacyjnych (X 1939 – 1944)


Zapraszamy do zaprezentowania w tej sekcji obiektów z Państwa kolekcji (zbiorów).


error: Content is protected !!