Pieczęcie europejskie / Pieczęcie urzędników samorządowych


1 kolekcja prywatna
2 FRIEDBERG [NIEMCY]
Burmistrz
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 43 x 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 117 mm
7b 107 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 10 mm
8 na gałce uchwytu sygnatura wytwórcy D. SCHULZ // DARMSTADT oraz znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: DER BÜRGERMEISTER DER STADT // FRIEDBERG iN HESSEN

10 W polu pieczęci na tarczy wizerunek dwugłowego orła. Na jego piersi tarcza dwudzielna w słup. Nad tarczą corona muralis z trzema basztami. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!