Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych (1918 – X 1939)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Publiczna Szkoła Dokształceniowo Zawodowa nr 13
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 3
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 87,5 mm, w tym skuwka 10,5 mm
7c 10,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PUBL. (iczna) SZKOŁA DOKSZT (ałceniowo)) // ZAWODOWA NR. 13 // w // KRAKOWIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 44.
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 279.
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 204, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUKOWA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36,5 mm
7b 27,5 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD GMINY w ŁUKOWEJ *
w półotoku dolnym: POW (iatu). BIŁGORAJSKIEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Akademia Handlowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, postument do jego zamocowania
7a 10 mm
7b 1,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w półotoku górnym: * AKADEMIA HANDLOWA *
w półotoku dolnym: w POZNANIU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, tarcza z herbem m. Poznania. W polu tarczy ceglany, blankowany mur forteczny z trzema blankowanymi wieżami, z których środkowa jest wyższa. W przejeździe bramy dwa skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz, między nimi sześciopromienna gwiazda. Nad środkową wieżą, na tarczy orzeł bez korony. Na prawej wieży stojąca postać św. Pawła z mieczem opartym na prawym ramieniu. Na lewej wieży stojąca postać św. Piotra z kluczem opartym na lewym ramieniu. Głowy obu apostołów otaczają nimby. Na prawo od św. Pawła i na lewo od św. Piotra znajdują się półksiężyce z rogami ku górze oraz sześciopromienna gwiazda. Powyżej tarczy z herbem Poznania, petasos ze skrzydłami, dolny jej skraj przysłania koło zębate położone na dwóch skrzyżowanych młotkach. Boki tarczy otaczają liście laurowe. Na zewnątrz, wokół pola legendy podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Postument do zamocowania uchwytu tłoka kwadratowy 45,5 x 45,5 mm. W 1938 r. Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu została przemianowana na Akademię Handlową.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIEMIANY
Wójtostwo
3a mosiądz
3b
4 owalna 33 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 25 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: WÓJTOWSTWO
w półotoku dolnym: SKIEMIANSKIE

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy potrójnym obrzeżeniem ciągłym, perełkowym, ciągłym – brak obrazu napieczętnego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORCZYN
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 16
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 104 mm
7b 93 mm, w tym skuwka (11 mm, Ø 16 mm)
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W TORCZYNIE // POWIAT // ŁUCKI // 1

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 2047, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Zarząd Miejski w m. st. Warszawie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37,5 mm
5 wypukłoryty
6 na krawędzi matrycy tłoka nr 21
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na którym przymocowana tabliczka wytwórcy
7a 93,5 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 9,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ZARZĄD MIEJSKI W M. STOŁ. WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek syreny ustalony dla herbu Warszawy w 1938 r. – syrena trzymająca nad głową w prawej ręce szablę, a w lewej tarczę, powyżej szabli zamknięta korona królewska. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca Roman Roch Kowalski, Warszawa, ul. Leszno 23, pieczęć używana w latach 1938-1939

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 37,5
7b 30,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: URZĄD GMINY WĄWOLNICA
w półotoku dolnym: POW. (iat) PUŁAWSKI

10 W polu pieczęci na tarczy herbowej dzielonej w pas, w polu pierwszym wspięty w prawo pies, w polu drugim nierozpoznana figura herbowa. Po bokach tarczy gałęzie palmowe przewinięte i przewiązane na dole wstęgą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok wykonany prawdopodobnie przez Józefa Gosławskiego w ramach prac zaliczeniowych w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w 1929 r. W tym samym roku utworzono Gminę Wąwolnica. Brak źródeł potwierdzających użytkowanie tłoka.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZŁOCZÓW
Zarząd Miejski
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 mm x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 2
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 77 mm, w tym skuwka 9,5 mm
7c 10,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD MIEJSKI // w // ZŁOCZOWIE // 2

10 W polu pieczęci na tarczy typu francuskiego herb Janina. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1021

Legenda


error: Content is protected !!