Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych (1918 – X 1939)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 6 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

10 W polu pieczęci, godło miasta przedstawiające ceglaną majuskułę litery „A” stojącą na dwóch ceglanych filarach.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BRZOZÓW
Powiatowy lekarz weterynarii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie nr grawera 6 (9?)
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 85,5 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 21 mm)
7c 13,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku:* STAROSTWO POW (iatowe). BRZOZOWSKIE * // POW (iatowy). LEKARZ WET (erynarii).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1 018, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYDGOSZCZ
Urząd Egzekucyjny Miejskiej Kasy Gazowej i Wodociągów
3a stop cyny
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, stopka kwadratowa 37×37 mm z czteroma otworami do zamocowania drewnianego cokołu
7a 4,5 mm
7b stopka 2,5 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: ◊ Urzą [d] [E] gzek [uc] yjn [y] Miejskiej K [asy] GAZ (owej). i Wodoc(iągów). ◊ // w Bydgoszczy

10 W polu pieczęci godło Bydgoszczy przedstawiające mur miejski (obronny) ceglany z czterema blankami, z bramą obudowaną kamiennymi ciosami i trzema basztami przykrytymi dachami namiotowymi. Baszta środkowa wyższa i większa. W każdej baszcie po jednym oknie łukowym. Na basztach dachy zakończone gałkami. Na gałce dachu baszty środkowej wietrznik zwrócony w prawo. Prawa połowa wrót jest otwarta, w prześwicie bramnym widać na wpół opuszczoną bronę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GŁUSK
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD GMINY GŁUSK *
w półotoku dolnym: POW (iat). SOCHACZEWSKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa nr 13
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 3
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 98 mm
7b 87,5 mm, w tym skuwka 10,5 mm
7c 10,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego: PUBL. (iczna) SZKOŁA DOKSZT (ałceniowo)) // ZAWODOWA NR. 13 // w // KRAKOWIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 44.
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 279.
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 204, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁAPAJÓWKA
Gromada
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 24 mm
7b 19,5 mm
7c 4,5 mm
8 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tloka
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Pieczęć Gromady Łapajówka

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem wieńcowym, narzędzia rolnicze: motyka w słup, na niej przekrzyżowane grabie i kosa. Na nich położony sierp ostrzem ku dołowi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁUKOWA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36,5 mm
7b 27,5 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD GMINY w ŁUKOWEJ *
w półotoku dolnym: POW (iatu). BIŁGORAJSKIEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYLESIE
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99,5 mm
7b 88 mm, w tym skuwka (10 mm, Ø 16 mm)
7c 11,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W MIĘDZYLESIU // POWIAT // RADZYMIŃSKI // 1

10 W polu pieczęci legenda i wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 1560, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 Nowe Święciany
Magistrat miasta
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 58 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak,uszczerbiony trzpień do jego zamocowania
7a 5 mm
7b 5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: znak korony otwartej, MAGISTRAT MIASTA NOWE – ŚWIĘCIANY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, podzielonym w pas, w polu górnym modernistyczny półorzeł, w polu dolnym, podzielonym w słup, w części pierwszej herb Abdank i litera G po prawej stronie (ród Gasztołd), w części drugiej herb Piłsudski (odmiana Kościeszy) i litera P po lewej stronie (ród Piłsudski). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPATÓW
Biuro Wydziału Powiatowego Sejmiku Opatowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 103 mm
7b 96 mm, w tym stopka 8 mm, cokół 8 mm – stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 5 mm (Ø 15 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * BIURO WYDZIAŁU POWIATOWEGO *
w półotoku dolnym: SEJMIKU OPATOWSKIEGO
w półotoku górnym (wewnętrznym): ODDZIAŁ
w półotoku dolnym (wewnętrznym): KASOWO-RACHUNKOWY

10 W polu pieczęci na tarczy francuskiej herb ziemi sandomierskiej. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OSTRÓW
Starostwo
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po uszczerbionym trzpieniu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tloka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * • STAROSTWO OSTROWSKIE •

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyńcze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PIJANÓW
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej i ściętej u nasady gałce
7a 104 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 5 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (miejsce po pinesce)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GMINA
w półotoku dolnym: PJANÓW

10 W polu pieczęci napis. Pośrodku pola pieczęci w pas uszczerbiony napis. Na zewnątrz pola pieczeci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Akademia Handlowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, postument do jego zamocowania
7a 10 mm
7b 1,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w półotoku górnym: * AKADEMIA HANDLOWA *
w półotoku dolnym: w POZNANIU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, tarcza z herbem m. Poznania. W polu tarczy ceglany, blankowany mur forteczny z trzema blankowanymi wieżami, z których środkowa jest wyższa. W przejeździe bramy dwa skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz, między nimi sześciopromienna gwiazda. Nad środkową wieżą, na tarczy orzeł bez korony. Na prawej wieży stojąca postać św. Pawła z mieczem opartym na prawym ramieniu. Na lewej wieży stojąca postać św. Piotra z kluczem opartym na lewym ramieniu. Głowy obu apostołów otaczają nimby. Na prawo od św. Pawła i na lewo od św. Piotra znajdują się półksiężyce z rogami ku górze oraz sześciopromienna gwiazda. Powyżej tarczy z herbem Poznania, petasos ze skrzydłami, dolny jej skraj przysłania koło zębate położone na dwóch skrzyżowanych młotkach. Boki tarczy otaczają liście laurowe. Na zewnątrz, wokół pola legendy podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Postument do zamocowania uchwytu tłoka kwadratowy 45,5 x 45,5 mm. W 1938 r. Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu została przemianowana na Akademię Handlową.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RADOM
Zakłady Wodociągowe, Kanalizacyjne i Gazowe
Zarząd Miejski
3a mosiądz
3b stal
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce (wtórny)
7a 69 mm
7b 63 mm (profilowany,stanowiący jedną całość)
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * ZARZĄD MIEJSKI w RADOMIU
w polu: ZAKŁADY WODOC (iągowe). KANAL (izacyjne). i GAZOWE
10 W polu pieczęci, odzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKIEMIANY
Wójtostwo
3a mosiądz
3b
4 owalna 33 x 27 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 25 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: WÓJTOWSTWO
w półotoku dolnym: SKIEMIANSKIE

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy potrójnym obrzeżeniem ciągłym, perełkowym, ciągłym – brak obrazu napieczętnego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SKULSK
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 8
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 86 mm, w tym skuwka (9 mm, Ø 16 mm)
7c 10 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W SKULSKU // GMINA SKULSKA WIEŚ // POW (iat). KONIŃSKI // 1

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Poniżej napis w pięciu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 876, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORCZYN
Zarząd Gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 16
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 104 mm
7b 93 mm, w tym skuwka (11 mm, Ø 16 mm)
7c 11 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD GMINNY // W TORCZYNIE // POWIAT // ŁUCKI // 1

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr. ewidencyjny 2047, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 TORUŃ
Pomorska Wojewódzka Komunalna Kasa Oszczędności
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, na której przymocowana jest tabliczka wytwórcy
7a 102 mm
7b 92,5 mm, w tym skuwka 7 mm Ø (16 mm)
7c 9,5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POMORSKA WOJEWÓDZKA
w półotoku górnym wewnętrznym: KOMUNALNA KASA
w polu: OSZCZĘDNOŚCI
w półotoku dolnym: * W TORUNIU *

10W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca: Toruńska Fabryka Stempli , H. Rausch Toruń

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Administracja domu ul. Naruszewicza 6
3a guma
3b drewno
4 ostroowalna o uszczerbionych wierzchołkach 26 x 45 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka, zaokrąglony na górze
7a 74 mm
7b stopka 30 x 50 mm – 11 mm, cokół 5 mm, rękojeść 53 mm stanowiąca jedną całość z cokołem
7c 5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: UL.NARUSZEWICZA
w półotoku dolnym: KOMISARIAT XVI
w polu: No 6 // 7405

10 W polu pieczęci ostro owalnym, z obrzeżeniem ciągłym, numer domu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 41 x 47 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 95 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * BIBLIOTEKA PUBLICZNA M (iasta). ST (ołecznego). WARSZAWY

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy, obrzeżeniem ciągłym, godło Warszawy, Syrena trzymająca w ręku miecz nad głową, a w lewym tarczę, do połowy zanurzona w odmętach wody. W dali na brzegu budynki i budowle. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Dom Wychowawczy im. ks. Boduena
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 7 mm ( Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym odzielonym od otku wewnętrznego obrzeżeniem ciągłym: * DOM WYCHOWAWCZY * // MAGISTRAT M (miasta).ST (ołecznego). // WARSZAWY
w otoku wewnętrznym: IMIENIA // KS (iędza). BODUENA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Warszawy – Syrena. Wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie władz, urzędów,zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917 – 1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny 1/2020, s. 42.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Gimnazjum Koedukacyjne im. Jana Gołubowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 120 mm
7b 112 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 20 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * GIMNAZJUM KOEDUKACYJNE z ROSYJSK (im). JĘZ (ykiem). NAUCZANIA
w otoku wewnętrznym: Z PRAWAMI GIMNAZJÓW PAŃSTWOW (ych).
w polu: JANA // GOŁUBOWSKIEGO // w WARSZAWIE

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Poniżej podłużna rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Zarząd Miejski w m. st. Warszawie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37,5 mm
5 wypukłoryty
6 na krawędzi matrycy tłoka nr 21
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, na którym przymocowana tabliczka wytwórcy
7a 93,5 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 9,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienie tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: ZARZĄD MIEJSKI W M. STOŁ. WARSZAWIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek syreny ustalony dla herbu Warszawy w 1938 r. – syrena trzymająca nad głową w prawej ręce szablę, a w lewej tarczę, powyżej szabli zamknięta korona królewska. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wytwórca Roman Roch Kowalski, Warszawa, ul. Leszno 23, pieczęć używana w latach 1938-1939

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Gazownia miejska
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 24 x 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 79,5 mm
7b 72 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 14 mm)
7c 7,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * GAZOWNIA MIEJSKA *
w półotoku dolnym: M. ST. WARSZAWY

10 W polu pieczęci pusta powierzchnia. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie władz, urzędów,zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917 – 1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny 1/2020, s. 42.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Lekarz sanitarny okręgu XVII
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ZARZĄD MIEJSKI W M (ieście). ST (ołecznym) WARSZAWIE
w polu: Lekarz // SANITARNY // OKRĘGU // XVII

10 W polu napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie władz, urzędów,zakładów, instytucji i przedsiębiorstw miejskich Warszawy z lat 1917 – 1950 (na wybranych przykładach), Biuletyn Numizmatyczny 1/2020, s. 43.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 37,5
7b 30,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: URZĄD GMINY WĄWOLNICA
w półotoku dolnym: POW. (iat) PUŁAWSKI

10 W polu pieczęci na tarczy herbowej dzielonej w pas, w polu pierwszym wspięty pies, w polu drugim nierozpoznana figura herbowa. Po bokach tarczy gałęzie palmowe przewinięte i przewiązane na dole wstęgą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok wykonany prawdopodobnie przez Józefa Gosławskiego w ramach prac zaliczeniowych w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w 1929 r. W tym samym roku utworzono Gminę Wąwolnica. Brak źródeł potwierdzających użytkowanie tłoka.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZŁOCZÓW
Zarząd Miejski
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 35 mm x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy nr grawera 2
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 77 mm, w tym skuwka 9,5 mm
7c 10,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego: ZARZĄD MIEJSKI // w // ZŁOCZOWIE // 2

10 W polu pieczęci na tarczy typu francuskiego herb Janina. Poniżej napis w czterech wierszach. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1021

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻORY
Komunalna Kasa Oszczędności

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b 27,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
w półotoku dolnym: MIASTA ŻOR

10 W polu pieczęci herb Żor, na barokowym kartuszu dwudzielnym w słup, w polu prawym półorzeł w koronie, w polu lewym miecz ostrzem w dół. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!