Pieczęcie spółek prawa handlowego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BIELAWA
Bielawskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. II Armii WP
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 12 mm
7b 6 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: B (ielawskie). Z (akłady). P (rzemysłu). B (awełnianego). IM (ienia). II ARMII W (ojska) P (olskiego)
w półotoku dolnym: * * *
w polu: W // BIELAWIE // 2

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Bielbaw

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYTOM
Commerzbank
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 toczony, o wydłużonej gałce
7a 100 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 15 mm)
7c 12 mm
8 znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz okrągła tabliczka wykonawcy:Stempel Kaiser // Berlin SW
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ◊ COMMERZBANK ◊
w półotoku dolnym: BEUTHEN / OBERSCHLES (ien).
w polu: BANK

10 W polu pieczęci logo banku, duża liter C, nad nią petasos Hermesa ze stylizowanymi skrzydłami, pod nią słowo BANK. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 BYTOM
Bank Inwestycyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 26 x 31 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: WŁODZIMIERZ FEFLE
7 uchwyt o wydłużonej gałce
7a 147 mm
7b 141 mm, w tym cokół 30 mm, stanowiący z matrycą jedną całość oraz skuwka 7,5 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8 na gałce uchwytu ślad po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu: BANK // INWESTYCYJNY // 0 / 1 // BYTOM

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, pięć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Powyżej i poniżej oraz po bokach otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na czwartym pierścieniu, powiązanym z oznaczeniem roku cyfry 195 (jedyne wypełnione pole tego pierścienia).

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Bank Ludowy
3a stal
3b drewno
4 prostokątna 27 x 28 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: (…) POZNAŃ DĘBIEC
7 uchwyt o wydłużonej gałce
7a 121 mm
7b 116 mm, w tym cokół 32 mm, stanowiący z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8 na gałce uchwytu ślad po znaczniku prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w polu: 2 / BANK // LUDOWY /2 // CZĘSTOCHOWA

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, sześć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik). Powyżej w obrzeżeniu sześciokątnym, zbliżonym do trapezu, nazwa instytucji, Poniżej w obrzeżeniu prostokątnym, nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Oddział Powiatowy Stalinogrodzkich Okręgowych
Zakładów Zbożowych P. Z. Z.

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 63 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 10,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * STALINOGRODZKIE OKR (ęgowe). ZAKŁ (ady). ZBOŻ (owe). P (aństwowe). Z (akłady). Z (bożowe).
w polu: ODDZI (ał). POW (iatowy). CZ (ęstocho) – WA

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KLEPARZ
Przedsiębiorstwo Budowy Domu dla C.K. Koleii Państwowej
3a mosiądz
3b
4 prostokątna 17 x 59 mm, o uszczerbionych dolnych narożnikach,
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do nabicia uchwytu,
7a 51 mm
7b 43,5 mm, w tym cokół 17 mm, trzpień 26,5 mm i łącznie z matrycą stanowią jedną całość
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY // DOMU C (esarsko). K (rólewskiej). KOLEJI PAŃSTWOWEJ // NA KLEPARZU

10W polu pieczęci napis w trzech wierszach.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LWÓWEK ŚLĄSKI
Filia Towarzystwa Bankowego w Bolesławcu
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b 19 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym półotoku: * BANKVEREIN BUNZLAU A (ktion). G (esellschaft) *
w dolnym półotoku: Löwenberg i (n). Schl (esien).

10 W polu pieczęci tarcza hiszpańska, z literami B po bokach, w środku przez nie przepleciona litera V. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 OPOLE
Powiatowa kasa oszczędnościowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 6,5 mm
7b
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * DIE KREIS-SPARKASSE * // ZU OPPELN

10 W polu pieczęci orzeł autorski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PODDĘBICE
Oddział Syndykatu Rolniczego w Łodzi sp. akc.
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 rękojeść toczona o spłaszczonej gałce, stopka do przymocowania matrycy.
7a 100,5 mm
7b 97 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 19 mm), stopka (7 mm, Ø 40 mm)
7c 3,5 mm
8 na dole uchwyt ścisnięty drutem miedzainym
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: • SYNDYKAT TOLNICZY w ŁODZI SPÓŁKA AKCYJNA
w polu: ODDZIAŁ // W // PODDĘBICACH

10 W polu pieczęci napis. Pod nim znajdują się trzy kropki dwie w pas i jedna pośrodku poniżej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Bank Związku Spółek Zarobkowych sp. akc. – Centrala Poznań
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 74,5 mm
7b 66,5 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : • BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH • // SP (ółka). AKC(yjna).
w polu: POZNAŃ // CENTRALA

10 W polu pieczęci nazwa miasta, w którym znajduje się centrala banku. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PRZEDBÓRZ
Zakład rzemieślniczy ?
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 29 mm
7b 24,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: FABRYKAT KRAIOWY
w polu poniżej obrazu napieczętnego: w MIESCIE // PRZEDBORZ

10 W polu pieczęci korona królewska zamknięta z krzyżem, poniżej nazwa miasta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SADAGÓRA
Spółka Oszczędności i Pożyczek
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 74,5 mm
7b 69 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm )
7c 5,5 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b w otoku: SPÓŁKA OSZCZĘDNOŚCI I POŻYCZEK // (BUKOWINA)
w polu: STOW (arzyszenie). // ZAREJSTR // (owane). // Z NIEOGR (aniczoną). // PORĘKĄ // W SADAGÓRZE

10 W polu pieczęci napis w pieciu wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SASÓW [UKRAINA]
Związek Kredytowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • ZWIĄZEK KREDYTOWY •
w polu: W
w półotoku dolnym: SASSOWIE

10 W polu pieczęci litera W. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Ajencja celna PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73,5 mm
7b 67 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 14 mm)
7c 6 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska) oraz przyklejona papierowa etykieta P. K. P // AJENCJA CELNA // SOŚNIE
9a majuskuła
9b
w otoku: AJENCJA * // P.K.P. // * CELNA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 103,5 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: STACJA // P.K.P. // KOLEJOWA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STARACHOWICE
Zakłady drzewne
Rejon Przemysłu Leśnego w Radomiu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 80 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 17 mm)
7c 10 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * REJON PRZEMYSŁU LEŚNEGO * // W RADOMIU
w polu: * ZAKŁADY * // DRZEWNE // W STARACHOWICACH

10 W polu, odzielonym od pola legendy obrzeżenim ciągłym, nazwa dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STRZYBNICA
Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 116 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm)
7c 11 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka, na szczycie gałki aluminiowa pineska z nieczytelną sygnaturą wytwórcy
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Polska Huta Skarbowa Ołowiu i Srebra * // w Strzybnicy G (órny). Ś (ląsk).

10 W polu pieczęci Orzeł Biały z uszczerbioną koroną ?, poniżej godło górnicze (kupla); dwa skrzyżowane młotki (żelazko i pyrlik). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Huta pod taką nazwą funkcjonowała w latach 1922 – 1933. W 1933 r rozpoczął się proces likwidacji zakładu i trwał do 1937 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŚWIERŻE
Rzeźnia
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 95 x 63 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 101 mm
7b 93,5 mm, w tym stopka 4 mm, skuwka 18 mm (Ø 19 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: RZEŹNIA
w polu: w ŚWIARŻACH
w półotoku dolnym: POW. (iatu) CHEŁMSKIEGO

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Apteka W. Borowskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm,
7b 94 mm, brak skuwki
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * APTEKA W. BOROWSKIEGO *
w półotoku dolnym: ULI (ca). PRZEJAZD No 8

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja, na skrzydłach orła po cztery tarcze herbowe ziem Cesarstwa Rosyjskiego. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ
Polska placówka transportu towarów
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67 mm
7b 64 mm, w tym stopka 12 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: POLNISCHE WARENVERKEHRSSTELLE // in WIEN

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.

11
12 stopka o wymiarach 46 x 39 mm, na dłuższym boku stopki tabliczka z sygnaturą wytwórcy: R. GÄRDTNER & COMP. // WIEN – ATZGERSDORF

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WIESZCZYCZYN
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, uchwyt u podstawy pęknięty w dwóch miejscach
7a 94 mm
7b 87 mm, brak skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DYREKCJA KOLEI PAŃSTW (owych) W POZNANIU
w polu: STACJA // WIESZCZYCZYN

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: INŻ. JAN RZUCHOWSKI // WARSZAWA

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYWIEC
Arcyksiążęca nadworna apteka Antoniego Gebauera
3a cyna
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 2 mm
7b
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: ARCYKS (iążęca) NADWOR (na) APTEKA w ŻYWCU // GEBAUERA
w polu poniżej wizerunku napieczętnego: ANTONIEGO

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb rodu Habsburgów żywieckich. Poniżej w półotoku imię dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!