Nowe obiekty (luty 2023)


    W lutym 2023 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia czternastu nowych tłoków pieczęci i stempli. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 GOŹLICE
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8,5 mm
7b
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: GOŹLICE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w dywizorach (gwiazdkach) nr 1, na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 268 658, numer grawera 33

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HORODECZNA [BIAŁORUŚ]
Rada Gromady
3a mosiądz
3b
4 prostokątna z uszczerbionymi narożnikami 18 x 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 75 mm
7b 72 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 10 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: ПЕЧАТЬ // ГОРОДЫСКАГО // СЕЛЬСKАГО // ДОБРОСОВ (ета).

10 W polu pieczęci w czterwch wierszach nazwa dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 W miejscowym majątku w dzieciństwie bywał Adam Mickiewicz

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LELIKÓW [BIAŁORUŚ]
Wójt
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b 25 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: ПЕЧАТЬ // ЛЕЛИКОВСКАГО // ВОЛОСТНАГО // СТАРШИНЫ

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
9. Batalion Strzelców Flandryjskich
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
3a guma
3b drewno
4 prostokątna 10 x 54 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze spłaszczonym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 71 mm
7b 67 mm, w tym stopka ∏ 5,5 mm (mosiądz, prostokąt 32 x 56 mm), skuwka 5,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b w polu: 9 Polish (Flanders) Rifle Battalion // Old Comrades Association.
w polu (usunięty napis): c (are) /o (f) M (iste) r. W. (…) SZKOWSKI. // 125, HO (…) HOUSES // CHRISTIAN STREET, // LONDON, E.1.

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w dwóch wierszach.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk pierwotnej matrycy na powłoce z białej farby.
Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LONDYN [WIELKA BRYTANIA]
Koło Byłych Żołnierzy 9. Baonu Strzelców Flandryjskich
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce ze spłaszczonym wierzchołkiem, lakierowany na czarno
7a 74 mm
7b 71 mm, w tym stopka 9 mm (prasowana gąbka, mosiądz, prostokąt 50 x 44 mm), skuwka 5 mm (Ø 12 mm)
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: KOŁO BYŁYCH ŻOŁNIERZY 9 BAONU STRZ. (elców) FLANDRYJSKICH
w polu: 9 B (atalion) S (trzelców) F (landryjskich)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek odznaki pamiątkowej 9 Batalionu Strzelców Flandryjskich. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie stopki odcisk matrycy na papierowym podkładzie, nad nim cienka, przezroczysta warstwa z tworzywa sztucznego. Zobacz: 9. Batalion Strzelców Flandryjskich

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MYSZCZYCE [BIAŁORUŚ]
Sołtys
3a mosiądz
3b
4 sześciokątna 14,5 x 40 mm
5 wklęskoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 19 mm
7b 14,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b w polu: МЫЩИЦКIЙ // СЕЛЬСКIЙ // СТАРОСТА

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyńcze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 NISKO
Cesarsko Królewski Urząd Ksiąg Gruntowych
3a mosiądz
3b
4 owalna 34,5 x 32 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37,5 mm
7b 31,5 mm, w tym stopka 11 mm i cokół 3 mm – stanowiące z matrycą jedną całość
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * C (esarsko). K (rólewski). URZĄD KSIĄG GRUNTOWYCH* // w NISKU

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RAWICZ
Powiatowa Komisja Orzekająca d/s Dyscypliny Budżetowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 9 mm
7b
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku zewnętrznym: * POWIATOWA KOMISJA ORZEKAJĄCA
w otoku wewnętrznym: * D (o) / S (praw) DYSCYPLINY BUDŻ (etowej) * // W RAWICZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 380 666, numer grawera 550, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 RYTWIANY
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 8 mm
7b
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo). – TELEKOM (unikacyjny). *
w półotoku dolnym: RYTWIANY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 w dywizorach (gwiazdkach) numer 2, na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 384 810, numer grawera 72, sygnatura wytwórcy: m//W

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SIEDLISKA
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 37 mm
7b 30,5 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KROLESTWO POLSKIE
w półotoku dolnym: SIEDLISK WIELKICH
w półotoku wewnętrznym, poniżej wyobrażenia napieczętnego: WOYT GMINY

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Oddział Dróg w Banku Polskim
3a stal
3b
4 owalna 20 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 17 mm
7b 11 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ODDZIAŁ DRÓG
w półotoku dolnym: W BANKU POLSKIM

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻYWIEC
Arcyksiążęca nadworna apteka Antoniego Gebauera
3a cyna
3b
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 2 mm
7b
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: ARCYKS (iążęca) NADWOR (na) APTEKA w ŻYWCU // GEBAUERA
w polu poniżej wizerunku napieczętnego: ANTONIEGO

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb rodu Habsburgów żywieckich. Poniżej w półotoku imię dysponenta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 FRANCJA (?)
NN
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmiokątna (prostokąt 20 x 23 mm z uszczerbionymi narożnikami, każdy 4 mm)
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony ze spłaszczoną i uszczerbioną gałką
7a 70 mm
7b 68 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 17,5 mm)
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
wzdłuż krawędzi dolnej: Eloignement
wzdłuż krawędzi prawej: ce qui
wzdłuż krawędzi górnej: console
wzdłuż krawędzi lewej: dans
w polu: Fran // coise

10 W polu pieczęci na kopercie pocztowej wieniec z liści laurowych. Wewnątrz wieńca nazwa dysponenta w dwóch wierszach. Wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pieczęć do zabezpieczania korespondencji

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WETTENSINGEN [NIEMCY]
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 99 mm
7b 90,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • KÖNIGL (ich). PR (eussischen). KREIS WOLFHAGEN
w polu: G (e) M (ein) DE // WETTEN- // SINGEN

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!