Pieczęcie urzędników państwowych (zabór pruski)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KWIDZYN
Erich Kroll notariusz
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 23,5 mm
7b 15 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła – szwabacha
9b
w otoku: Notar i (n). Bez (irks). Preuß (isches). Oberlandesgerichts Marienwerder rozdzielony swastyką
w polu: Erich Kroll

10 W polu pieczęci godło Prus (Kraj Związkowy Rzeszy) z 1933 r., orzeł ze swastyką na piersi,
z mieczem i wiązką piorunów w szponach, powyżej szarfa z napisem „Gott mit uns”.
Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 STRZAŁKOWO
Komornik

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 94 mm
7b 85 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 15 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: AMTS SIEGEL DES VOLLZIEHUNGSBEAMTEN
w polu: POLIZ (ei). DISTR (ikt). STRZALKOWO S. (?)

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Dr Felix August Wocke notariusz
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 28 mm
7b 19,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * NOTAR i (n). BEZ (irks). o [K] PR (eußisches). OBERLANDESGERICHT z(u) BRESLAU *
w polu: Dr FELIX AUGUST WOCKE

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!