Półprodukty Mennicy Państwowej


Mennica Państwowa w Warszawie w latach 30-tych XX w. wytwarzała półprodukty tłoków pieczętnych, które były następnie nabywane i wykańczane przez regionalnych (uprawnionych) rytowników, co pozwalało utrzymać pożądaną jakość finalnie uzyskiwanych tłoków pieczętnych. Przykłady takich przedmiotów prezentują załączone fotografie i opisy.


1 kolekcja prywatna
2 NN
Inspektor Kontroli Skarbowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 13 mm
7b
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: INSPEKTOR KONTROLI SKARB (owej).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

1 kolekcja prywatna
2 NN
Ochrona Skarbowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu
7a 12 mm
7b
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: OCHRONA SKARBOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Półprodukt menniczy dla pieczęci samorządowych
3a mosiądz
3b
4 owalna 45 x 36 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 14mm
7b
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej obrazu napieczętnego półowalna płaszczyzna do wygrawerowania napisu

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA.

error: Content is protected !!