Pieczęcie urzędników państwowych Księstwa Warszawskiego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 MICHAŁOWO
Moeller fizyk (lekarz)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 78 mm
7b 74 mm, bez skuwki
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: PIECZĘĆ K: (?) MOELLER FIZYKA POW: (iatu) MICHAŁOWSKIEGO,
w polu: DEPART (amentu): // BYDGOSKIEGO

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Poniżej tarczy napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w, Odkrywca 5/2019, s. 60.
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Dyrektor i wizytator szkół gimnazjalnych
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 34 mm x 31,5
5 wklęsłoryty
6
7 spłaszczony, ozdobny uchwyt o trapezoidalnym zakończeniu z otworem
7a 33,5 mm
7b 29 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DIREKTOR I WIZITATOR SZKOL GIMNAZIALNICH

10 W polu pieczęci herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Nad tarczą korona królewska, po obu stronach tarczy festony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


error: Content is protected !!