Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych (1915 – 1917)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 HUTA LUBYCKA
Rada Szkolna
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o wydłużonej gałce
7a 104 mm
7b 97,5 mm, w tym trzpień mosiężny 14,5 mm, uchwyt drewniany 83 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym: + RADA SZKOLNA MIEJSCOWA +
w półotoku dolnym: w HUCIE LUBYCKIEJ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, otwarta księga, powyżej gwiazda. Całość wyobrażenia ujęta w dwa skrzyżowane poniżej liście palmowe. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOWALA
Gmina
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o wydłużonej gałce
7a 118 mm
7b 112,5 mm, w tym trzpień mosiężny 17 mm, uchwyt drewniany 95,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w górnym półotoku: – Obwód Miechowski –
w dolnym półotoku: Gmina Kowala

10 W polu pieczęci zmodyfikowany herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.), przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem na górze, po bokach którego są dwie kule. Tarczę wieńczy korona cesarska (Świętego Cesarstwa Rzymskiego), po bokach tarczy gałęzie dębowych liści przewiązane na dole wstęgą orderową. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda

1 kolekcja prywatna
2 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Wydział Sejmiku Powiatu Piotrkowskiego
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 44 mm
5 wklęsłoryty, wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie kwadraty 45 x 45 mm
7a 24 mm
7b 22 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: •WYDZIAŁ•SEJMIKU•POWIATU•PIOTRKOWSKIEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, dzielonym w słup, w pierwszym polu półorzeł w koronie, w drugim polu półgryf w koronie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11 Odcisk pieczęci publikowany w M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, część 3, Pieczęcie władz miejskich do 1950 r., Fot nr III/72
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZYDŁOWIEC
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * MAGISTRAT MIASTA SZYDŁOWCA

10 W polu pieczęci zmodyfikowany herb guberni radomskiej (brak nad tarczą korony cesarskiej), na tarczy herbowej snop pszenicy po bokach którego znajdują się dwa młoty. Wokół tarczy herbowej gałęzie dębowych liści przewinięte i przewiązane wstęgą orderową. Na zewnątrz pola pieczęci obrzeżenie ciagłe.
11
12 Pieczęć z lat 1915- 1918.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WŁOCŁAWEK
Szkoła Elementarna Miejska Nr 5 we Włocławku
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 86,5 mm
7b 81,5mm, w tym skuwka 11,5 mm
7c 5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku:

+ SZKOŁA ELEM (entarna). MIEJSKA No 5 w WŁOCŁAWKU

10 W polu pieczęci orzeł zbliżony do orła królewsko-polskiego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!