Pieczęcie urzędów i instytucji samorządowych (1915 – 1917)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 HUTA LUBYCKA
Rada Szkolna
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o wydłużonej gałce
7a 104 mm
7b 97,5 mm, w tym trzpień mosiężny 14,5 mm, uchwyt drewniany 83 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym: + RADA SZKOLNA MIEJSCOWA +
w półotoku dolnym: w HUCIE LUBYCKIEJ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, otwarta księga, powyżej gwiazda. Całość wyobrażenia ujęta w dwa skrzyżowane poniżej liście palmowe. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 KOWALA
Gmina
3a mosiądz
3b mosiądz/drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt dwuczęściowy – trzpień mosiężny toczony, do którego przymocowany jest uchwyt drewniany toczony o wydłużonej gałce
7a 118 mm
7b 112,5 mm, w tym trzpień mosiężny 17 mm, uchwyt drewniany 95,5 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w górnym półotoku: – Obwód Miechowski –
w dolnym półotoku: Gmina Kowala

10 W polu pieczęci zmodyfikowany herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.), przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem na górze, po bokach którego są dwie kule. Tarczę wieńczy korona cesarska (Świętego Cesarstwa Rzymskiego), po bokach tarczy gałęzie dębowych liści przewiązane na dole wstęgą orderową. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SZYDŁOWIEC
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * MAGISTRAT MIASTA SZYDŁOWCA

10 W polu pieczęci zmodyfikowany herb guberni radomskiej (brak nad tarczą korony cesarskiej), na tarczy herbowej snop pszenicy po bokach którego znajdują się dwa młoty. Wokół tarczy herbowej gałęzie dębowych liści przewinięte i przewiązane wstęgą orderową. Na zewnątrz pola legendy obrzeżenie ciagłe.
11
12 Pieczęć z lat 1915- 1918.

Legenda


error: Content is protected !!