Pieczęcie władz, urzędów i instytucji Księstwa Warszawskiego


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Kasa opłat sądowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 94 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 25 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASSA OPLAT SĄDOWYCH TRYB (unału): DEPAR (tamentu): KALIS (kiego):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kasa Salaryjna Prefektury Departamentu Poznańskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 80 mm
7b 54 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASSA SALARYINA PREFEKTURY DEP (artamentu): POZN (ańskiego):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Po bokach tarczy festony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz kasa salaryjna

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Komisja Ekonomiczna Departamentu Poznańskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 25 mm
7b 21 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: PIECZĘC KOMMISSYI EKONOMICZNIY DEPART. (amentu): POZNAN (skiego):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Według M. Adamczewskiego widoczną nad tarczą koronę królewską, zgodnie ze statusem państwa (Księstwo Warszawskie), należy interpretować jako mitrę książęcą.

Legenda


error: Content is protected !!