Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (zabór rosyjski)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BIAŁKÓW
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 102 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 6 mm
8 na uchwycie powyżej skuwki znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОСТЕЛЬНAГО ДОЗОРA P (имско) KAT(олического) ПРИХ. (ода) БЯЛКОВБ КОЛЬСКАГО УѢЗ. (да) КАЛИШ. (ской) ГУБ (ерни)

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska.Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GROCHOLICE
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o ściętej gałce
7a 106 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОСТЕЛ. (ьный) ДОЗОРЪ ПРИХОДА ГРОХОЛИЦЕ ОПАТОВ.(ского) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz wokół pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HEBDÓW
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o okrągłej gałce
7a 98 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать) КОС: ( ельного) ДОЗ: (opa) ПРИХ: (ода) ГЕБДОВЪ МѢХ: (овскогo) УѢЗ: (да)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukloryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczonego: МАГИСТРАТЪ // ГОРОДА // ЛОДЗИ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja.Poniżej napis w trzech wierszach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUSZCZACZ
Ministerialna I Klasowa Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЛУЩАЧСКОЕ МИНИСТЕРСКОЕ І – КЛ. (асное) НАЧ. (альное) УЧИЛ. (ище)
w polu pieczęci: ДЛЯ // ПАКЕТОВЪ

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Dozór bożniczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 5 mm
8 na rancie uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать) БОЖНИЧ: (ного) ДОЗОРА ПР: (ихода) МѢХОВЬ МѢХ: (овскогo) УѢЗ. (да)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska.Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 Por. tłok 173 w Zbiorze tłoków i stępili pieczętnych w zasobie archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora, Poznań 2015.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Urząd Lekarski w Zarządzie Guberni
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce (częściowo uszkodzonej)
7a 97 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНIE
w półotoku dolnym: ДЛЯ КОНВЕРТОВЬ
w otoku, w polu pieczęci: ПЛОЦКАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНIЯ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 275.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ROGÓW
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 100 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧАТЬ КОСТЕЛЬ: (ного) ДОЗ: (opa) ПРИХ: (ода) РОГОВЪ П: (инчовского) У: (Ѣзда)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 URZĘDÓW
Sąd gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 107 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧАТЬ УРЖЕНДОВСКАГО ГМИНН. (ого) СУДА ЛЮБ. (линской) ГУБ. (ернии)

10 W polu pieczęci herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym jelenia z koroną na szyi biegnącego w prawo, w polu dolnym niedźwiedzia idącego w prawo między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻĘBOCIN
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 91,5 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать) КОСТЕЛЬ: (ного) ДОЗ: (opa) ПРИХ: (ода) ЖЕМБОЦИНЪ МѢХ: (овскогo) У: (Ѣзда)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska.Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!