Pieczęcie urzędów i instytucji państwowych (zabór rosyjski)


Tłoki zaprezentowano w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie tłoka lub odtworzonej ze źródeł historycznych.


1 kolekcja prywatna
2 BIAŁKÓW
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 102 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 6 mm
8 na uchwycie powyżej skuwki znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОСТЕЛЬНAГО ДОЗОРA P (имско) KAT(олического) ПРИХ. (ода) БЯЛКОВБ КОЛЬСКАГО УѢЗ. (да) КАЛИШ. (ской) ГУБ (ерни)

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska.Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 CHYBICE
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 24 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОСТЕЛ (ьный). ДОЗОРЪ ПРИХОДА ХЫБИЦЕ ИЛЖЕЦ (кого). УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 GROCHOLICE
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o ściętej gałce
7a 106 mm
7b 105 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОСТЕЛ. (ьный) ДОЗОРЪ ПРИХОДА ГРОХОЛИЦЕ ОПАТОВ.(ского) УѢЗДА

10 W polu pieczęci herb guberni radomskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop pszenicy, po bokach którego znajdują się dwa młoty. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz wokół pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 HEBDÓW
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o okrągłej gałce
7a 98 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать) КОС: ( ельного) ДОЗ: (opa) ПРИХ: (ода) ГЕБДОВЪ МѢХ: (овскогo) УѢЗ: (да)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LĄDEK
Magistrat
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 94 mm
7b 84,5 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm)
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch górnych półotokach: СЛУПЕЦКIЙ УѢЗД МАГИ ( страт) : Г (орода): ЛIОНДЕКЪ // PO (wiat) : SŁUPECKI: MAGIST (rat): M (iasta): LĄDEK
w dwóch dolnych półotokach: PRZESYŁKA // ДЛЯ КОНВЕРТОВЪ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 po 1858 r.

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Magistrat
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukloryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczonego: МАГИСТРАТЪ // ГОРОДА // ЛОДЗИ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja.Poniżej napis w trzech wierszach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 LUSZCZACZ
Ministerialna I Klasowa Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЛУЩАЧСКОЕ МИНИСТЕРСКОЕ І – КЛ. (асное) НАЧ. (альное) УЧИЛ. (ище)
w polu pieczęci: ДЛЯ // ПАКЕТОВЪ

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Dozór bożniczy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 5 mm
8 na rancie uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать) БОЖНИЧ: (ного) ДОЗОРА ПР: (ихода) МѢХОВЬ МѢХ: (овскогo) УѢЗ. (да)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska.Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 Por. tłok 173 w Zbiorze tłoków i stępili pieczętnych w zasobie archiwum Państwowego w Poznaniu, red. P. Pokora, Poznań 2015.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MIECHÓW
Sąd Gminny 3 okręgu
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 87 mm
7b 81 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ГМИННАГО СУДА 3 ОКРУГА МҌХОВСКАГО УҌЗДА

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na piersi orła tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja, na skrzydłach orła po cztery tarcze herbowe ziem Cesarstwa Rosyjskiego. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Sąd Pokoju – Wydział Sporny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 77 mm
7b 69,5 mm, w tym skuwka (6 mm, Ø 12 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SĄD POK (oju): OKR (ęgu): MŁAWSKIE (go): WYD (dział): SPORNY

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PŁOCK
Urząd Lekarski w Zarządzie Guberni
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce (częściowo uszkodzonej)
7a 97 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНIE
w półotoku dolnym: ДЛЯ КОНВЕРТОВЬ
w otoku, w polu pieczęci: ПЛОЦКАГО ГУБЕРНСКАГО ПРАВЛЕНIЯ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 275.
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 PUŁTUSK
Dzierżawca Dochodów Konsumpcyjnych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 22 mm
7b 19 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DZIERZAWCA DOCHO (dów): KONSUM (pcyjnych):
w polu pieczęci: MIASTA // PUŁTU (sk).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 r. i używany do 1858 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ROGÓW
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 100 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧАТЬ КОСТЕЛЬ: (ного) ДОЗ: (opa) ПРИХ: (ода) РОГОВЪ П: (инчовского) У: (Ѣзда)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 STERDYŃ
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 11 mm (20 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: КОСТ (ельны). ДОЗОРЪ // СТЕРДЫНСКАГО // P (имско). K. (atолического). ПРИХОДА // СОКОЛ (obскaго). УѢЗ (да).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Poniżej wyobrażenia napieczętnego napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 SUWAŁKI
Szkoła Obwodowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty I wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, uszczerbiony trzpień do jego mocowania
7a 17 mm
7b 10 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GUBERNIA AUGUSTOWSKA
w pólotoku dolnym wewnętrznym: SZKOŁA OBWODOWA
w półotoku dolnym: W SUWAŁKACH

10W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 URZĘDÓW
Sąd gminny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, rekonstrukcja
7a 107 mm
7b 89 mm, w tym skuwka 12 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧАТЬ УРЖЕНДОВСКАГО ГМИНН. (ого) СУДА ЛЮБ. (линской) ГУБ. (ернии)

10 W polu pieczęci herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym biegnącego jelenia z koroną na szyi, w polu dolnym niedźwiedzia idącego w między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Oddział Dróg w Banku Polskim
3a stal
3b
4 owalna 20 x 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 17 mm
7b 11 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: ODDZIAŁ DRÓG
w półotoku dolnym: W BANKU POLSKIM

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WŁODOWICE
Urząd Skarbowy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 76 mm, w tym skuwka 11 mm, (Ø 15,3 mm)
7c 9 mm
8 znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GUB (ernia): RADOMSKA
w dwóch półotokach dolnych: URZĄD SKARBOWY // WŁODAWICE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 .r i używany do 1858 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX wieku, Odkrywca 5/2019, s. 61
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 WYSZOGRÓD
Dozór kościelny ewangelicki

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 23 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POWIAT PŁOCKI
w polu pieczęci: DOZÓR // KOŚCIELNY //WYZ (nania): EWAN (gelickiego)
w półotoku dolnym: WYSZOGRÓD

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ZAGÓRÓW
Magistrat
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 90 mm
7b 84,5 mm, w tym stopka 4 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość, skuwka 11 mm (Ø 14 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b w półotoku górnym: POW (iat): KONIŃSKI
w półotoku dolnym (zewnętrznym): M (iasta): ZAGUROWA
w półotoku dolnym (wewnętrznym): MAGISTRAT
w polu: N (umer) / 2

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orla ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Po bokach rozdzielony napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


1 kolekcja prywatna
2 ŻĘBOCIN
Dozór kościelny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 91,5 mm, w tym skuwka 8 mm
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ПЕЧ (ать) КОСТЕЛЬ: (ного) ДОЗ: (opa) ПРИХ: (ода) ЖЕМБОЦИНЪ МѢХ: (овскогo) У: (Ѣзда)

10 W polu pieczęci herb guberni kieleckiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy piec hutniczy gorejący ogniem stojący na górze, po bokach którego są dwie kule. Nad tarczą korona cesarska.Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Legenda


error: Content is protected !!