Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (czerwiec 2021)


    W czerwcu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dwudziestu nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BRODY
Królewsko – Pruski Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 109 mm
7b 102, w tym skuwka 11 mm ( Ø 15 mmm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: K (öniglich). PR (eussisches) STANDESAMT BRODDEN
w półotoku dolnym: KR (eis). MARIENWERDER

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 CHARŁUPIA MAŁA
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 82 mm
7b 77,5 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła

9b w otoku: SIGILL (um) : ECCL (esiae) : PAROCHI (alis) IN CHARŁUPIE MINORI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, anagram słowa MARYIA. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Kościół pw. św. Michała Archanioła. Pieczęć wykonał: Fryderyk W. Below (1822-1895) z Poznania.

1 kolekcja prywatna
2 CHORZELE
Urząd Starszych Zgromadzenia Kunsztu Szewskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 110 mm
7b 105,5 mm
7c 4,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: URZĄD STAR (szych): ZGRO (madzenia): KONSTU SZEWIECKIEGO.
w polu: MIASTO CHORZELLE.

10 W polu pieczęci, tarcza renesansowa z butem o długiej cholewie. Nad tarczą korona otwarta o pięciu fleuronach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 CIEPLICE ŚLĄSKIE – ZDRÓJ
Kościelna Rada Parafialna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95,5 mm , w tym skuwka 7 mm (Ø 13 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KIRCHEN-VORSTAND D (as). KATH (olisch) PFARAGEMINDE
w polu: ZU // WARMBRUNN // KREIS // HIRSCHEBERG

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nazwa miejscowości i powiatu . Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 GNIEZNO
Starosta powiatowy

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8 na rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Königlich Preuss (isches). Landrat des Kreises * // Gnesen

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 GOŁOSTOWICE
Gmina
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 26,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znaczni prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 32 mm
7b 25 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 23,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • GEMEINDE SIEGEL GOLLSCHAU • // NIMPTSCH.
w polu: KREIS

10 W polu pieczęci tarcza dziewiętnastowieczna, na niej żelaźce strzały. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na rewersie wygrawerowane R. S. 63172.-

1 kolekcja prywatna
2 GRODZISK WIELKOPOLSKI
Miasto
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 32×27,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 74 mm
7b 71,5 mm
7c 2,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: SIEGEL DER STADT GRÄTZ
w otoku, w pas, przedzielony baldachimem, rok : 18 16

10 W polu pieczęci, baldachim królewski, pod nim król w koronie z berłem w ręce prawej, siedzący na ceglanym murze z założoną lewą nogą na prawą. Wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 JAROCIN
Cech szewców
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 21 mm
7b 15 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIEG (el). DER SCHUHMACHER INNUNG + // ZU JAROCIN.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, but o długiej cholewie z ostrogą. Powyżej korona otwarta o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Dozór kościelny parafii św. Mikołaja
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 23,5 mm
5 wklęsłoryta
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 83 mm
7b 75 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 14 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POWIAT KALISKI
w półotoku dolnym: W M (ieście): KALISZU
w polu : DOZÓR // KOŚCIELNY // PARAFII // So MIKOŁA (ja) :

10 W polu pieczęci nazwa dysponenta. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 KOZIEGŁÓWKI
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 48,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy : S. Jurkowski Warszawa
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 106 mm
7b 98 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 19 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku : • URZĘDNIK STANU CYWILNEGO •
w dolnym półotoku : PAR (afi). KOZIEGŁÓWKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MIĘDZYRZEC
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 25,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 81 mm
7b 74 mm, w tym skuwka 12 mm, (Ø 19,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POW (iat): RADZYŃSKI
w dwóch półotokach dolnych: URZĘ (dnik): STAN (u): CYW (ilnego): // PAR (afi). R (itus). L (atini). MIĘDZYRZECZ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1842 .r i używany do 1858 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MORASKO
Królewsko – Pruski Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 35 mm
7b 26 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:+ K (öniglich). PR (eussisches) STANDESAMT MORAWSKO
w półotoku dolnym: KREIS POSEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 PLESZEW
Urząd Sędziego Pokoju dla Okręgu 10

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 90 mm
7b 94 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: AMT DES SCHIEDSMANNES // BEZIRK No 10.
w polu: KREIS PLESCHEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PODHAJCE
Wydział Powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po tulei do mocowania uchwytu
7a 7,5 mm
7b 0,5 mm, ślad po tulei do mocowania uchwytu
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: * WYDZIAŁ POWIATOWY *
w dolnym półotoku: W PODHAJCACH

10 W polu pieczęci herb Galicji i Lodomerii; tarcza typu francuskiego dzielona w krzyż, w polu pierwszym trzy korony ułożone w pas 2-1, w polu drugim dwie belki ułożone wpas, w polu trzecim orzeł z położoną na nim literą O, w polu czwartym orzeł z położoną na nim literą Z. Nad tarczą królewska korona zamknięta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kasa Dyrekcji Prowincji Ziemiaństwa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 14 mm
7b 10 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w podwójnym otoku: *** KASSA DYREKCYJI PROWINCIALNEY ZIEMSTWA W POZNANIU // * KASSE DER PROV(inces) : LANDSCHAFTS DIRECT (ion) : Z (u) : POSEN

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym dla każdego otoku, godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej z położoną na piersi tarczą z polskim orłem, zwieńczoną koroną książęcą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Królewskie Seminarium Pedagogiczne

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znaczni prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy W. BELOW // POSEN
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 100 mm
7b 91.5 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 23,5 mm)
7c 8, 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KÖNIGLICHES PADAGOGISCHES SEMINAR * // ZU POSEN.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem W na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Królewska Biblioteka Rządowa

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy EHLERT POSEN
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 100,5, w tym skuwka 7 mm (Ø 15 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + BIBLIOTHEK DER KÖNIGL (ich). REGIERUNG + // POSEN.

10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, nad prostokątną belką , tarcza z herbem królestwa Prus, orłem pruskim w koronie zamkniętej z monogramem FR na piersi, trzymającym w szponach berło i jabłko. Tarcze flankuje dwóch wspartych o nią dzikich mężczyzn z maczugami, powyżej tarczy korona zamknięta, poniżej na łańcuchu krzyż Orderu Orła Czarnego. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SIERADZ
Urząd Starszych Zgromadzenia Murarzy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106,5 mm
7b 98,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * URZĄD STARSZYCH ZGROMADZENIA MULARZY
w polu: w SIERADZU // 1832.R.

10 W polu pieczęci narzędzia murarskie: cyrkiel ostrzami ku górze, pomiędzy którymi młotek murarski, po lewej poziomnica murarska, kielnia i węgielnica prostokątna. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SZCZERCÓW
Zgromadzenie Rzemieślnicze Kowalskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryta
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 105 mm
7b 100 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 26 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: GUBERNIA KALISKA: M (iasta).SZCZERCOW // KOWALSKIE
w polu: ZGROMADZENIE : // RZEMIESLNICZE

10 W polu pieczęci narzędzia kowalskie: cęgi, po prawej podkowa, po lewej młotek. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 RZESZÓW
Cech Piekarzy, Młynarzy, Cukierników i Piernikarzy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 45 x 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 83,5 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 8 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 8 mm (Ø 12 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: CECH PIEKARZY MŁYNARZY CUKIERNIKÓW i PIERNIKARZY
w polu: w RZESZOWIE

10 W polu pieczęci, tarcza angielska z preclem pośrodku, po bokach dwa wspięte lwy, stojące na gałązka laurowych. Nad tarczą korona otwarta o pięciu pałkach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

error: Content is protected !!