Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (lipiec 2021)


    W lipcu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia osiemnastu nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji. Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 DĘBOWA GÓRA
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: Z. WEINKRANZ // VARSOVIE
7 brak, trzpień do jego mocowania
7a 28 mm
7b 21 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ВОЙТЪ ГМИНЫ ДЭМБОВАГОРА СКЕР (невицкого). УҌЗ (да).

10 W polu pieczęci herb guberni warszawskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy snop zboża przecięty wpół rzeką. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 po 1869 r.

1 kolekcja prywatna
2 DOBRANOWICE
Obszar dworski
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 98 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 7,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, brak skuwki
(Ø 11,5 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: OBSZAR
w polu: DWORSKI
w półotoku dolnym: DOBRANOWICE

10 W polu pieczęci napis, powyżej i poniżej napisu po jednej rozetce. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 DOBRCZ
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 71 mm
7b 65 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 11 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • AMTSSIEGEL DER GEMEINDE •
w polu: DOBRCZ
w półotoku dolnym: KREIS BROMBERG

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Powyżej i poniżej rozeta. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 GARBÓW
Kasjer Kasy Pożyczkowo – Oszczędnościowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 96,5 mm
7b 89,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КАССИРЪ ГАРБОВСКОЙ ГМИН (ной). ССУДО – СБЕР (егательной). КАССЫ

10 W polu pieczęci herb guberni lubelskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy dwudzielnej w pas, w polu górnym jelenia z koroną na szyi, w polu dolnym niedźwiedzia idącego między trzema drzewami. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KALISZ
Ksiądz prokurator kapituły kolegiackiej kaliskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 27 x 25 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 82 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * X (iądz). PROKURATOR KAPITUŁY KOL (egiackiej): KALISKIEY.

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, stojąca ukoronowana postać w powłóczystych szatach z dłońmi złożonymi do modlitwy. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KĘPNO
Rada powiatu
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 108 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 10 mm ( Ø 16 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * KREIS – AUSSCHUSS DES KREISES*
w półotoku dolnym: KEMPEN I (n). POSEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 KĘTRZYNO
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 91 mm
7b 84 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 19,5 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GEMEINDE VORSTEHER
w polu: ZU // KANTRZYNO // KREIS
w półotoku dolnym: NEUSTADT W (e) STPR (eussen):

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KRÓLESTWO NORWEGII
Wicekonsulat w Łodzi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 119 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 18 mm (Ø 18 mm)
7c 20 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: K (on) G (e) L(ig) NORSK VISEKONSULAT
w półotoku dolnym: * LODZ *

10 W polu pieczęci, herb Królestwa Norwegi, na tarczy ukoronowany wspięty lew, dzierżący topór. Nad tarczą korona królewska z lwem dzierżącym topór w klejnocie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe
11
12 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: JOHS. KROGSITE A/S // OSLO

1 kolekcja prywatna
2 LĄDEK
Magistrat
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 94 mm
7b 84,5 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 18 mm)
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w dwóch górnych półotokach: СЛУПЕЦКIЙ УѢЗД МАГИ ( страт) : Г (орода): ЛIОНДЕКЪ // PO (wiat) : SŁUPECKI: MAGIST (rat): M (iasta): LĄDEK
w dwóch dolnych półotokach: PRZESYŁKA // ДЛЯ КОНВЕРТОВЪ

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 r. i używany do 1867/1868 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 po 1858 r.

1 kolekcja prywatna
2 OPATÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 95 mm
7c 4-6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KRÓLESTWO POLSKIE
w półotoku dolnym: I WOJEWÓDZT (wie): KALISKIM
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: URZĘDNIK STANU // CYWIL (nego): PARAFII // OPATOWSKIEJ // W OBWODZ (ie)

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 Na uchwycie liczne ślady po kornikach.

1 kolekcja prywatna
2 ORZEŁEK (WORDEL)
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy: Carl Hellmuth // CASSEL
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 38 mm
7b 30 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:AMTSSIEGEL DER
w polu: GEMEINDE // WORDEL // REG (ierung): BEZ (irk) .
w półotoku dolnym: MARIENWERDER

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Bank Związku Spółek Zarobkowych sp. akc. – Centrala Poznań
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryta
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 74,5 mm
7b 66,5 mm, w tym skuwka 4 mm (Ø 13 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : • BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH • // SP (ółka). AKC(yjna).
w polu: POZNAŃ // CENTRALA

10 W polu pieczęci nazwa miasta, w którym znajduje się centrala banku. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Rudolf Althoff, zegary I wyroby jubilerskie
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 75 mm
7b 70 mm, w tym stopka 4,5 mm oraz cokół 8,5 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: • Uhren u (nd). Juweliergeschäft •
w polu: RUD (olf). // ALTHOFF // Posen
w półotoku dolnym: Martinstr. (asse) 45a

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SKOTNIKI
Zarząd Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 86,5 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16,5 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * УПРАВЛЕНЕ СКОТНИНСКОЙ ССУДО – СБЕРЕГ (ательной). КАСС (ы). ТУРЕК (ckaгo). УѢЗ (да). КАЛ (ишской). Г (уберни).

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 STRZAŁKOWO
Komornik

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 94 mm
7b 85 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 15 mm)
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: AMTS SIEGEL DES VOLLZIEHUNGSBEAMTEN
w polu: POLIZ (ei). DISTR (ikt). STRZALKOWO S. (?)

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SZYNWAŁD
Dominium
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 104,5 mm
7b 99,5 mm, w tym miejsce na skuwkę 6,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 5 mm
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym : DOMINIUM
w polu : GROSS // SCHÖNWALDE
w półotoku dolnym: KREIS GRAUDENZ.
10 W polu pieczęci nazwa miejscowości. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŚWIĘTNO
Urząd Sędziego Pokoju

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej, uszczerbionej gałce
7a 77 mm
7b 74 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: AMT DES SCHIEDSMANNES
w półotoku dolnym: KIRCHSP (iel): // SCHWENTEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŻERKÓW
Burmistrz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 107 mm
7b 103 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: (niglich). PR (eussisches). BÜRGERM (eister): D (er): STADT ZERKOW
w polu poniżej obrazu napieczętnego: KRÓL (ewsko): PRUSKO // BURMISTRZ // MIASTA // ZERKOWU

10 W polu pieczęci godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło, a na piersi tarczę z polskim orłem (brak zwieńczenia tarczy koroną). Poniżej, pod belką, napis w czterech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

error: Content is protected !!