Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (luty 2021)


W lutym 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dziewiętnastu nowych tłoków pieczętnych oraz stempli.
Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości podpięty jest link do szczegółowych informacji.


Tłoki pieczętne i stemple z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BIEDKOWO
Weterynarz (wolne od włośni)
3a mosiądz
3b mosiądz
4 prostokątna 21 x 51 mm
5 wypukłoryty
6
7 z drutu mosiężnego, wyprofilowany w kształcie litery Ω, z małymi kulkami przy podstawie, przymocowany pośrodku w poprzek
7a 30 mm
7b 23 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: Trichinenfrei // BETKENDORF

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy G. f. D .F // RUDOW – BERLIN, i sześcioramienna gwiazda. Pieczęć była używana do oznakowania mięsa po jego zbadaniu przez weterynarza.


1 kolekcja prywatna
2 BYTOŃ
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 41 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, ślad po mocowaniu stopki
7a 4,5 mm
7b
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL: (nego) PARAFII BYTON OBWOD KUJAWSKI
w polu: WOJEWÓDZTWO MAZOWIEC (kie)

10W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej kreska, pod nią napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci obrzeżenie wieńcowe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 272.
12


1 kolekcja prywatna
2 INOWROCŁAW
Komornicza Administracja Egzekucyjna

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 104 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: VERWALTUNGS – VOLLZIEHUNGS – BEAMTER // KREIS INOWRAZLAW

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 INOWROCŁAW
Królewska Powiatowa Komisja Poborowa

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 24 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy A.LIEBMANN – BERLIN
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 98 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 8 mm
8 na dole rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: KÖNIGL (ich). ERSATZ COMMISSION D (en) BEZIRKS // JNOWRAZLAW

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 IZBICA
Koło lokalne Związku Peowiaków
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 66,5 mm
7b 64,5 mm, w tym stopka 10 mm (Ø 43 mm), rękojeść 54,5 mm,
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * KOŁO LOKALNE ZWIĄZKU PEOWIAKÓW *
w półotoku dolnym: w IZBICY n/ WIEPRZEM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, odznaka pamiątkowa Polskiej Organizacji Wojskowej [krzyż o ramionach ujętych w szerokie płaskie obramienie, na prawym ramieniu litera P, lewym litera O, górnym litera W, dolnym 1918 (data), pośrodku krzyża monogram JP (inicjały Józefa Piłsudskiego), pomiędzy ramionami potrójne promienie]. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe, pierwsze węższe, drugie szersze.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 KINSZASA (LEOPOLDVILLE)
Ambasada Polska
3a mosiądz/stal
3b
4 okrągła Ø 45 mm, osadzona w stalowym pierścieniu Ø 50 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 24 mm
7b 17 mm, w tym cokół 9,5 mm, śruba zabezpieczająca 11,5 mm
7c 5 mm, matryca scalona ze stopką
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * AMBASADA POLSKA W LEOPOLDVILLE * // 199

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 dolna matryca pieczęci suchej, używana w ambasadzie do 1966 r. (zmiana nazwy z Leopoldville na Kinszasa)


1 kolekcja prywatna
2 KRZYWE KOLANO (KRUMKNIE)
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym:SCHULZEN_AMT
w półotoku dolnym: KRUMKNIE.

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12


1 kolekcja prywatna
2LESZNO
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 23 mm, osadzona w stalowym pierścieniu Ø 55 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie pierścienia nr fabryczny 426 041, sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, otwór do mocowania do prasy
7a 14 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b w otoku: • URZĄD GMINY W LESZNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 dolna matryca pieczęci suchej


1 kolekcja prywatna
2 MASZEWO (MASSOW)
Cech meblarzy (stolarzy)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwy toczony o kulistej gałce
7a 117 mm
7b 114 mm
7c 3 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: DAS AMBT DER DRESSLER IN MASSOU 1724

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem: ciągłym i wieńcowym, skrobak, na nim skrzyżowane dwa noże tokarskie dwóch typów, na nich cyrkiel tokarski (traserski) ostrzami ku górze i pierścień prowadzący znacznika traserskiego. Powyżej niezidentyfikowane narzędzie. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie: ciągłe i sznurowe
11
12


1 kolekcja prywatna
2 MILICZ
2-gi pastorat (probostwo protestanckie)

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 matryca osadzona w mechanizmie sprężynowym, uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 195 mm, w tym po wciśnięciu 165 mm
7b rękojeść 87 mm, w tym skuwka 10 mm
7c 5 mm
8 na mechanizmie sprężynowym, na prawym niższym ramieniu, okrąg z literą A i przechodzącą strzałą w pion ku górze, na dolnej podstawie liczba 38
9a majuskuła, minuskuła
9b
w górnym półotoku: AMTSSIEGEL
w polu: 2 das Pastorats // MILITSCH
w dolnym półotoku: 1888

10 W polu pieczęci napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 PIJANÓW
Gmina
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej i ściętej u nasady gałce
7a 104 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 5 mm
8 na gałce rękojeści znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (miejsce po pinesce)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: GMINA
w półotoku dolnym: PJANÓW

10 W polu pieczęci napis. Pośrodku pola pieczęci w pas uszczerbiony napis. Na zewnątrz pola pieczeci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12


1 kolekcja prywatna
2POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Państwo
3a stal
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy m // W
7 brak, trzpień z otworem do mocowania do prasy
7a 28 mm
7b 16 mm
7c 12 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12 górna matryca pieczęci suchej, z uskokiem w pion umożliwiającym prawidłowe odbicie pieczęci na zdjęciu i kartce dowodu osobistego


1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ
Polska placówka transportu towarów
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67 mm
7b 64 mm, w tym stopka 12 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: POLNISCHE WARENVERKEHRSSTELLE // in WIEN

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski. Na zewnątrz pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.

11
12 stopka o wymiarach 46 x 39 mm, na dłuższym boku stopki tabliczka z sygnaturą wytwórcy: R. GÄRDTNER & COMP. // WIEN – ATZGERSDORF


1 kolekcja prywatna
2 WYSZOGRÓD
Dozór Kościelny Ewangelicki

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 trzpień do jego nabicia
7a 31 mm
7b 23 mm, w tym skuwka 13 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: POWIAT PŁOCKI
w polu pieczęci: DOZÓR // KOŚCIELNY //WYZ (nania): EWAN (gelickiego)
w półotoku dolnym: WYSZOGRÓD

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 ŻORY
Komunalna Kasa Oszczędności

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b 27,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
w półotoku dolnym: MIASTA ŻOR

10 W polu pieczęci herb Żor, na barokowym kartuszu dwudzielnym w słup, w polu prawym półorzeł w koronie, w polu lewym miecz ostrzem w dół. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 DONAUWÖRTH [NIEMCY]
Królewska Bawarska Rada Administracyjna
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 42 x 37 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie graniastosłupa o ośmiokątnej podstawie
7a 73 mm
7b 71 mm, w tym stopka 3,5 mm, stanowiąca z rękojeścią jedną całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KOENIGLICH BAYRISCHE VERWALTUNGS RATH
w polu: DONAUWOERTH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Królestwa Bawarii (wz. 1806 r.). Na tarczy z szachownicą, zwieńczonej koroną królewską, mniejsza tarcza dzielona w słup. W polu prawym królewskie jabłko, w polu lewym wspięty lew. Nad tarczą korona królewska. Po prawej stronie godła Królestwa Bawarii gałązka palmowa, po lewej laurowa, spięte poniżej. Pod nimi, pod belką, napis. Poniżej trzy festony. Na zewnątrz pola legendy poczwórne obrzeżenie: ciągłe, ciągłe, wieńcowe, ciągłe.

11
12


1 kolekcja prywatna
2 MORAWSKI KRUMLOV [CZECHY]
Cech rzeźników
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 97 mm
7b 92 mm, w tym cokół 8 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • SIGIL (lum) • DER • FLEISCH (ner) • ƵVNFT • IN • M (aehrisch) • KROMAV •

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy podwójnym obrzeżeniem ciągłym, półwołu. Powyżej znak opatrzności boskiej w promiennej glorii. Po prawej stronie wołu krzew jałowca . Po lewej wieża ze spiczastym hełmem, łukowym wejściem i balustradą na piętrze. Poniżej kępy trawy. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12


1 kolekcja prywatna
2 THUIN [BELGIA]
Królewsko Pruska Kancelaria Katedralna
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 26 x 24
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KON (iglisch) : PREUSS (isch): THUINISCHES: DOM: AMTS: SIEGEL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Królestwa Prus, orzeł w koronie z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FWR na piersi. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12


1 kolekcja prywatna
2 WIEDEŃ ? [AUSTRIA]
Miejska Komisja Egzaminacyjna
3a stal
3b stal
4 owalna 34 x 32
5 wklęsłoryty
6
7 brak, cokół i trzpień do umieszczenia w prasie
7a 67
7b 61 mm, w tym cokół 39 mm, trzpień 22 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich) . K (öniglich). STAATSPRÜFUNGS = COMMISSION.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej dwie wstęgi orderowe. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 górna matryca pieczęci suchej

error: Content is protected !!