Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (luty 2022)


    W lutym 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dziewiętnastu nowych tłoków pieczęci. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BATORZ
Urzędnik stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 100 mm
7b 94 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 20 mm)
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ЧИН (овник). ГРАЖД (анского). СОС (тояния). БАТОРСКАГО Р (имско). К (атолического). ПР (ихода). У (езда). ЯНОВ (ского). ЛЮБ (линской). ГУБ (ернии).

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi tarcza z Pogonią Ruską, wokół łańcuch Orderu św. Andrzeja. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 JELENIA GÓRA
Starosta powiatowy

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 98,5 mm, w tym stopka 1 mm ( Ø 22 mm), skuwka 6 mm (Ø 18 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KÖN (iglich) LANDRATH D (es) HIRSCHBERGER KREISES

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 JĘDRZEJÓW
Powiatowa Cesarsko – Królewska Komenda Żandarmerii
3a mosiądz
3b brak, trzpień do jego zamocowania
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 35 mm
7b 29 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * K (aiserlich). u (nd). K. (öniglich). KREISGENDARMERIEKOMMANDO * // JĘDRZEJÓW

10 W polu pieczęci, mały herb (godło) Austro-Węgier wprowadzony w 1916 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KIEŁCZYGŁÓW
Zarząd Gminnej Kasy Oszczędnościowo – Pożyczkowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 99 mm
7b 91 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku zewnętrznym górnym: УПРАВЛЕНІЯ
w otoku wewnętrznym: • КЕЛЧИГЛОВСКОЙ ГМИННОЙ ССУДОСБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЫ

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka, po bokach którego znajdują się dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NOSARZEWO BOROWE
Szkoła Podstawowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 100 mm
7b 91 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZKOŁA PODSTAWOWA *
w półotoku dolnym: W NOSARZEWIE BOROWYM

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 214 589, numer grawera 26

1 kolekcja prywatna
2 OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Polskie Koleje Państwowe
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 35 x 25 mm
5 wypukłoryty
6 na cokole sygnatura wytwórcy: (…) ŁZRiK (…) RCAAD KT E7/3
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 123 mm
7b 118 mm, w tym cokół 31 mm, stanowiący z matrycą jedną całość oraz skuwka 11 mm (Ø 20,5 mm)
7c 5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w polu: P (olskie) K (oleje) P (aństwowe) // P / 12 // OSTRÓW W (iel) K (o) P (olski) .

10 W polu pieczęci, w prostokątnym otworze, sześć obrotowych pierścieni z cyframi (datownik?). Powyżej i poniżej oraz po bokach otworu napisy. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SANDOMIERZ
Stefan Aleksander (Zwierowicz) biskup sandomierski
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 53 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: ЭД. ЭД. НОВИЦКІЙ С. ЛБ.
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 99 mm
7b 89 mm, w tym stopka 13,5 mm, cokół 16 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 10 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: + STEPHANUS ALEXANDER EPISCOPUS SANDOMIRIENSIS
w polu: SA (?) / SE (?)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na belce, wsparty na czterech kolumnach trójłukowy portal gotycki. Każdy łuk zwieńczony trójkątną wimpergą, ozdobioną żabkami (czołgankami). Pomiędzy wimpergami sterczyny. Pod łukiem centralnym, na postumencie, postać Matki Bożej (?) z dłońmi złączonymi do modlitwy. Pod łukiem po prawej stronie, na postumencie, postać biskupa w stroju pontyfikalnym, trzymającego w prawej ręce pastorał z głowicą o formie krzyża (św. Stanisław?). Pod łukiem po lewej stronie, na postumencie, postać biskupa w stroju pontyfikalnym, trzymającego w lewej ręce pastorał z głowicą o formie krzyża (błogosławiony Wincenty Kadłubek?). Poniżej belki tarcza z łękawicą. Ponad tarczą korona o sześciu pałkach, w klejnocie łękawica. Po bokach tarczy elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Stefan Aleksander Zwierowicz

1 kolekcja prywatna
2 STRZEGOM
Cech kowali
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła 32 Ø mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: SCHOLTZ
7 uchwyt spłaszczony o formie prostokąta (stykającego się z matrycą dłuższym bokiem) z otworem pośrodku (bliżej górnej krawędzi uchwytu), brak drewnianej rękojeści
7a 35 mm
7b 28 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: SCHMIEDE – INNUNG
w półotoku dolnym: ZU STRIEGAU 1883.

10 W polu pieczęci na tarczy podkowa barkiem ku górze, między jej ocelami młotek, nad podkową strug do kopyt, poniżej pilnik. Ponad tarczą półpostać anioła z rozpostartymi skrzydłami, podtrzymującego oburącz tarczę. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Ministerstwo Robót Publicznych

3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 37 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znak prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35,5 mm
7b 27,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * MINISTERSTWO ROBÓT PUBLICZNYCH * // SEKCJA ODBUDOWY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, orzeł kazimierzowski. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Orzeł Biały na pieczęciach urzędowych w XIX i XX w., Odkrywca 5/2019, s. 65.
12

1 kolekcja prywatna
2 PRZEMKÓW
Cech łączny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 121 mm
7b 116,5 mm, w tym cokół 15 mm, skuwka 23 mm (Ø 27 mm)
7c 4,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: : PRIMBKENAV : 1734
w polu: CR // G / K

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem perełkowym, dwa skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz. Na nich młotek kowalski w pas. Powyżej podkowa barkiem ku górze skrzyżowana z cęgami kowalskimi i młotkiem ciesielskim. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WOLA ŚWINIECKA
Kasa Oszczędnościowo – Pożyczkowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 29 mm
7b 22 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ВОЛИ-СВИНЕЦКОЙ ССУДО СБЕРЕГАТ (ельнoй): КАССЫ ТУРЕКС (ckaгo). УѢЗ: (да)

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka i po jego bokach dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WOLA ŚWINIECKA
Kasa Oszczędnościowo – Pożyczkowa
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 30 mm
7b 23 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ВОЛИ-СВИНЕЦКОЙ ССУДО СБЕРЕГАТ (ельнoй): КАССЫ ТУРЕКС (ckaгo). УѢЗ: (да)

10 W polu pieczęci herb guberni kaliskiej (wz. 1869 r.) przedstawiający na tarczy baranka i po jego bokach dwa kłosy. Nad tarczą korona cesarska. Po bokach tarczy wieniec z dębowych liści przeplatany i przewiązany u dołu wstęgą Orderu św. Andrzeja. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Ksiądz
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 19 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt ozdobny, spłaszczony, składający się z cokołu, na którym oparte są dwa pierścienie (jeden na drugim), dolny większy, szczyt uchwytu zwieńczony małą kulką
7a 26 mm
7b 24 mm, w tym stopka 2,5 mm oraz cokół 4 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: X // I / S // P / R

10 W polu pieczęci na owalnej tarczy kartuszowej herb Kopacz (Topacz). Powyżej tarczy korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po bokach korony monogram złożony z liter I / S. Ponad koroną litera X, powyżej kapelusz rangowy z węzłami i chwostami po cztery z każdej strony (1, 2, 1). Po bokach tarczy (w dolnej części) litery P / R
11
12

Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 BŘĺSTVĺ (KŘEČHOŘ) [CZECHY]
Kościół parafialny
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 30,5 x 29 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie prostopadłościanu o ośmiokątnej podstawie
7a 58 mm
7b 55 mm, w tym stopka 7 mm, stanowiąca z matrycą jedną całość
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SIGILLUM PAROCHIALIS ECCLES (iae) : BŘISTWENSIS
w polu: S (ancte): CRUCIS SUBTITULO INVENTIONIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, krzyż bez pasji otoczony promienistą glorią. Wokół glorii napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe
11
12 Podczas wojny siedmioletniej 18 czerwca 1757 r. na wzgórzach między Plaňanami, Chocenicami i Křečhořem w bitwie pod Kolinem spotkały się wojska pruskie i austriackie. Bříství znajdowało się w centrum pola bitwy. Król Fryderyk II dowodził armią pruską na obrzeżach pola bitwy ze wzgórza Novoveský vrch, które po bitwie zostało nazwane Bedřichov (Wzgórze Króla Fryderyka).

1 kolekcja prywatna
2 KUPCZE [UKRAINA]
Gromada
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7
7a 48 mm
7b 42 mm, w tym stopka (Ø 16 mm) i cokół 20 mm, stanowiące z matrycą jedną całość.
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * ГРОМАДА *
w półotoku dolnym: КУПЧЕ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, pług z kołami stojący na murawie, nad nim skrzyżowane widły drewniane, grabie i sierp. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MIŃSK [BIAŁORUŚ]
Inspektor Podatków Bespośrednich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 86 mm
7b 78,5 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 13 mm)
7c 7,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pinezka)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * INSPEKTOR PODATK (u). BEZPOSR (edniego) *
w półotoku dolnym: II OBW (ód). P (odatkowy). BOBRUJSK
w polu: IZBA SKARB (owa). // W MIŃSKU

10 W polu pieczęci, autorski wizerunek orła bez korony, poniżej w dwóch wierszach nawa instytucji i nazwa miasta. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 Pieczęć używana prawdopodobnie w okresie 08.08.1919 r. – 15.10.1920 r.

1 kolekcja prywatna
2 PECKA [CZECHY]
Kancelaria biskupia
3a mosiądz
3b stal
4 owalna 29 x 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 46 mm
7b 42,5 mm, w tym stopka 11 mm, cokół 14 mm, stanowiące jedną całość
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku (na szafrie): SIGILLVM • CANCELLARIAE • PECZKAVIENSIS

10 W polu pieczęci tarcza sześciopolowa (herb diecezji). W polu pierwszym łękawica na opak (?), w polu drugim wspięty lew przekrzyżowany trójzębnym pasem, w polu trzecim kroczący w lewo lew, w polu czwartym orzeł bez korony, w polu piątym rzeka w skos, w polu szóstym szachownica. Nad tarczą mitra książęca. Po prawej stronie mitry krzyż procesyjny, po lewej pastorał, powyżej kapelusz rangowy ze sznurami, węzłami i chwostami po sześć z każdej strony. Poniżej tarczy i po jej bokach elementy roślinne. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 BUŁGARIA
Poselstwo
3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 34 x 50 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 48 mm
7b 43 mm, w tym stopka 8 mm (35 x 50 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: LEGATION DE BULGARIE // VARSOVIE

10 W polu pieczęci herb Bułgarii, lew w koronie na tarczy renesansowej. Nad tarczą korona zamknięta zwieńczona krzyżem. Po bokach tarczy dwa wspięte lwy w koronach zamkniętych.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŻYTOMIERZ [UKRAINA]
Cerkiew św. Jakuba
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 109 mm
7b 100 mm, w tym stopka 10 mm, cokół 18 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: СВ (ято). ІОВЛЕВСКОЙ ЦЕРКВИ Г (орода). ЖИТОМИРА

10 W polu pieczęci, na murawie, budynek cerkwi od frontu. Na dachu trzy wieże zwieńczone cebulastymi kopułami i rzymskimi krzyżami, każda z podwójnym oknem. Środkowa wieża wyższa. W centralnej części budynku wejście zwieńczone półkoliście. Powyżej kwadratowe, czteropolowe okno. Po bokach wejścia po dwa czteropolowe okna w słup. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz: Cerkiew św. Jakuba. W Żytomierzu znajduje się dom Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz dom narodzin Jarosława Dąbrowskiego.

error: Content is protected !!