Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (maj 2021)


    W maju 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia piętnastu nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BUSKO
Roman Rastawiecki notariusz
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 3 mm
7b
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * ROMAN RASTAWIECKI *
w półotoku dolnym: NOTARIUSZ W BUSKU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedyńczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie (autorski), zbliżony dla ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 FRAMPOL
Wójt gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znak poprawnego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 41 mm
7b 32 mm
7c 9 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczetnego: ВОЙТА ГМИНЫ // ФРАМПОЛЬ // ЛЮБ(ельска): ГУБ (ерния)

10 W polu pieczęci, niedokończony przez grawera, wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego ze wstęgami pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Wizerunek ustalony dla małego herbu Rosji w 1857 r. Poniżej nazwa dysponenta w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Bardzo niskiej jakości wykonanie, pieczęć w całości odlana, obraz jak I legenda niepoddane dalszej obróbce przez grawera.

1 kolekcja prywatna
2 GIELNIÓW
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, u podstawy pęknięty i przewiązany sznurkiem
7a 94 mm
7b 90 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILLUM · ECCLESIAE · GIELNIOVIENSIS ·

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać bł. Władysława z Gielniowa we włosienicy, z promienistym nimbem, trzymającego w prawej ręce bicz, a w lewej krzyż. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12 Zobacz Władysław z Gielniowa

1 kolekcja prywatna
2 HORNOSTAJE-OSADA
62 Suzdalski Pułk Piechoty, 12 rota
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o gruszkowatej gałce, rekonstrukcja
7a 99 mm
7b 92 mm, w tym stopka 14,5 mm stanowiąca z matrycą jedną całość, cokół 11 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + 62 ГО ПѢХОТНАГО СУЗДАЛЬСКАГО ПОЛКА
w polu: ПЕЧАТЬ // 12 // РОТЫ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis w trzech wierszach.
11
12 Zobacz 62 Suzdalski Pułk Piechoty

1 kolekcja prywatna
2 JACZÓW
Kościół pw. świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 117 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 8,5 mm (Ø 18 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * PATRONI ECCLESIAE JÄTSCHENSIS SIMON ET JUDAS THADDÄUS DIV (us).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na posadzce (postumencie?), stojące twarzami ku sobie dwie postacie. Po prawej św. Szymon w płaszczu, z piłą (drewnianą) w prawej ręce. Po lewej św. Juda Tadeusz w płaszczu z laską w lewej ręce i kulą w prawej – symbolem Ziemi / Niebios. Po bokach dwie kolumny na dwustopniowych bazach, o spiralnych trzonach i dwustopniowych głowicach (kapitelach). Na kolumnach wsparty trójłukowy portal, z centralnym łukiem większym, ozdobiony perełkowym ornamentem. Pod centralnym łukiem umieszczony krzyż konsekracyjny (krzyż słoneczny). Ponad stykami łuków trójlistne rośliny. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MARIAŃSKIE ŁAŹNIE
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wypukłoryty
6 na rewersie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno
7a 109 mm
7b 101 mm, w tym stopka 17 mm, cokół 5 mm, skuwka 8 mm (Ø 12 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: ▪▪▪ RZECZPOSPOLITA POLSKA
w półotoku dolnym: KONSULAT w MARIANSKICH ŁAZN (iach)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
Wydział Sejmiku Powiatu Piotrkowskiego
3a cyna
3b drewno
4 okrągła Ø 44 mm
5 wklęsłoryty, wypukłoryty
6
7 prostopadłościan o podstawie kwadraty 45 x 45 mm
7a 24 mm
7b 22 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: •WYDZIAŁ•SEJMIKU•POWIATU•PIOTRKOWSKIEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, dzielonym w słup, w pierwszym polu półorzeł w koronie, w drugim polu półgryf w koronie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11 Odcisk pieczęci publikowany w M. Adamczewski, Pieczęcie urzędowe władz lokalnych z obszaru Polski centralnej, część 3, Pieczęcie władz miejskich do 1950 r., Fot nr III/72
12

1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Kasa Salaryjna Prefektury Departamentu Poznańskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 80 mm
7b 54 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KASSA SALARYINA PREFEKTURY DEP (artamentu): POZN (ańskiego):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, herb Księstwa Warszawskiego, na tarczy dzielonej w słup, w polu pierwszym herb Saksonii, w drugim herb Orzeł Biały. Po bokach tarczy festony. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz kasa salaryjna

1 kolekcja prywatna
2 RADECZNICA
Wójt gminy
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 24 x 52 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt strugany z kawałka drewna
7a 94 mm
7b 87 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym : ОТЪ ВОЙТА ГМИНЫ
w polu: РАДЕЧНИЦА
w półotoku dolnym : * ЛЮБ(ельска): ГУБ (ерния): *

10 W polu pieczęci nazwa wsi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 TYŚMIENICA
J. Zamichowski handel korzenny
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 21 x 45 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 101 mm
7b 96 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 8 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 5 mm (Ø 14 mm)
7c 5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * J. ZAMICHOWSKI *
w półotoku dolnym: w TYŚMIENICY
w polu: HANDEL KORZENNY

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Komenda Wojewódzka Policji Państwowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryty
6
7 brak, gwintowany trzpień do jego mocowania
7a 50 mm
7b 36 mm, w tym skuwka 11 mm (Ø 16 mm)
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMENDA WOJEWÓDZKA P.P. * // WARSZAWA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 5 069, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA PRAGA
Stacja kolejowa
3a aluminium
3b drewniany
4 okrągła Ø 30 mm
5 wkłęsłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 79 mm, w tym skuwka 9 mm (Ø 12 mm)
7c 17 mm
8 na gałce znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * DYR (ekcja). OKR (ęgowa). KOLEI PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE
w polu: WARSZAWA – // PRAGA

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, nazwa stacji kolejowej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 WYDRZNO (WIEDERSSE)
Biuro (Sołtys?)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97 mm
7b 89.5 mm, w tym skuwka 12 mm (Ø 18 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: AMT WIEDERSEE
w półotoku dolnym: KREIS GRAUDENZ

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
R. Grohmann piwowar słodownik
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 26 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 84 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 14 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku dolnym: R. GROHMANN.

10 W polu pieczęci dwa skrzyżowane mieszałki słodownicze, między nimi poziomo czerpak, a pionowo szufla wstawiona uchwytem w kadź, powyżej korona o pięciu pałkach. Po bokach szufli dwa kłosy owsa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 GORYCJA [WŁOCHY]
3 Batalion Saperów
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, lakierowany na czarno, rekonstrukcja
7a 114 mm
7b 107 mm, w tym stopka 6 mm, cokół 9 mm, stanowiące z matrycą jedną całość, skuwka 9 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * K (aiserlich). u (nd). K. (öniglich). SAPPEURBATAILLON NR. 3 * E. (?) – K. (?) *
w polu: INDIVISIBILITER AC INSEPARABILITER

10 W polu pieczęci mały herb (godło) Austro-Węgier wprowadzony w 1916 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie mieszane (perełki oddzielone pionowymi kreskami).
11
12 Zobacz 3 Batalion Saperów oraz por. Władysław Kornicki

error: Content is protected !!