Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (marzec 2022)


W marcu 2022 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dziewięciu nowych tłoków pieczęci.

Działania te spowodowały, że obecny zasób Galerii – zbiory prywatne powiększył się do 500 egzemplarzy!

Serdecznie dziękujemy za otrzymane dotychczas od naszych Czytelników informacje o tłokach pieczęci i zachęcamy kolejne osoby do współpracy.

Najnowsze nabytki zgromadzone w marcu zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Centralny Zarząd Dóbr ks. R. Sanguszki
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 85 mm
7b 80,5 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 12,5 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * CENTRALNY ZARZĄD DÓBR KS (ięcia) . R (omana). SANGUSZKI
w KRAKOWIE.


10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego mitrą książęcą, na tarczy polskiej herb Pogoń Litewska. Powyżej tarczy na wstędze zawołanie „Z PRZEKONANIA”.
Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 LEGNICA
Miejska szkoła realna stopnia licealnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 118 mm
7b 110 mm, w tym skuwka 6,5 mm (Ø 15 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * STÄDTISCHE OBER – REALSCHULE // LIEGNITZ *

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną otwartą o pięciu fleuronach, na tarczy wspięty w lewo lew z rozdwojonym ogonem trzymający skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz. W klejnocie wspięty lew z rozdwojonym ogonem trzymający skrzyżowane klucze piórami ku górze i na zewnątrz. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Szkoła funkcjonowała w latach 1866 – 1937

1 kolekcja prywatna
2 OLESKO [UKRAINA]
Zwierzchność Gminy Królewskiego Miasta
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 51 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie znak prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, stopka i cokół z ułamanym trzpieniem
7a 25 mm
7b 18 mm, w tym stopka 4 mm (owalna 26 x 39 mm) i cokół 7 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
otoku: ◊ ZWIERZCHNOŚĆ GMINY KRÓL (ewskiego): MIASTA ◊ // OLESKO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem łańcuszkowym, tarcza renesansowa czwórdzielna w krzyż. W polu pierwszym herb Półświat?, w polu drugim herb Pawęza ?, w polu trzecim herb Korczak i czwartym herb Topór. Nad tarczą korona o pięciu fleuronach i czterech pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągle i perełkowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 POZNAN
Komisja Poborowa Departamentu Poznańskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35,5 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 32 mm
7b 28,5 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * POSENER DEPART (ement): ERSATZ COMMISSION

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, godło Wielkiego Księstwa Poznańskiego – orzeł pruski w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło, a na piersi tarczę herbową z polskim orłem, zwieńczoną koroną. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Dyrekcja Kolei Państwowych Okręgu Warszawskiego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 103 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 16 mm)
7c 7 mm
8 na gałce tabliczka z sygnaturą wytwórcy: W. BOJARSKI I S-KA // MIODOWA 4.
9a majuskuła
9b
w otoku: * DYR (ekcja). KOL (eji). PAŃST (wowej). OKR (ęgu). WARSZ (awskiego).
w polu, w półotoku: INSPEKT (orat). RUCHU ODDZ (iał) 6

10 W polu pieczęci orzeł królewsko-polski Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Magistrat m. st. Warszawy
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 99 mm
7b 92 mm, w tym skuwka 5 mm (Ø 13 mm)
7c 7 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pinezka), na gałce sygnatura wytwórcy: F. Walkiewicz // Miodowa 5
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: – Magistrat M (iasta). STOŁ (ecznego). WARSZAWY –
w półotoku dolnym: WYDZIAŁ SZPITALNICTWA

10 W polu (za S. Kuczyńskim) „dekoracyjnie ujęta syrena z zakręconym ogonem o potężnej płetwie, z szablą w ręce, osłoniętą owalną tarczą, unosząca się na wzburzonych falach, przechodzących w fantazyjny ornament jakby z suchych liści akantu łączących się w otoku pieczęci”, wizerunek syreny z projektu inż Z. Szellera przyjęty w 1915 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: F. WALKIEWICZ // MIODOWA 5

Inne europejskie tłoki pieczęci


1 kolekcja prywatna
2 AUSTRIA
Ambasada Cesarstwa Austrii w Rzymie
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 40 x 36 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 110 mm
7b 106 mm, w tym: stopka 8 mm, skuwka 12,5 mm (Ø 27,5 mm)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: K (aiserlich). K (öniglich). CESANDTSCHAFT ZU ROM.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi na krzyżu tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe
11
12 Tłok pieczętny z wymienną matrycą.

1 kolekcja prywatna
2 KOLODĚJE (dzielnica PRAGI) [CZECHY]
Urząd leśny
3a stal
3b
4 owalna 32 x 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 44 mm
7b 40 mm, w tym stopka 14 mm, cokół 5 mm, trzpień 21 mm, stanowiące z matrycą jedną całość
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: KOLLODIEGER FORSTAMT

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego mitrą książęcą, owalna tarcza sześciopolowa. W polu pierwszym, sercowym tarczy herb rodu książęcego von Lichtenstein – tarcza podzielona w pas, w polu drugim orzeł śląski – koronowany orzeł z przepaską na skrzydłach z krzyżem pośrodku i zwieńczoną trójlistnymi koniczynami, w polu trzecim herb rodu Kueringer – pasy z koroną rucianą, w polu czwartym herb Księstwa Opawskiego – tarcza podzielona w słup, w polu piątym herb Wschodniej Fryzji (rodu Rietberg) – koronowany orzeł z głową kobiety, w polu pępkowym herb Księstwa Karniowskiego – róg myśliwski na sznurze. Wokół tarczy łańcuch Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz dodatkowo: Koloděje (zámek)

1 kolekcja prywatna
2 STERKRADE (dzielnica OBERHAUSEN) [NIEMCY]
Kuratorium Szpitala św. Klemensa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 91,5 mm, w tym skuwka 9,5 mm (Ø 16 mm)
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: SIEGEL DES CURATORY DES // HOSPITALS
w polu: S (anc) t (e) . CLEMENS.

10 W polu pieczęci kotwica brakami ku dołowi skrzyżowana z krzyżem. Na nich gorejące serce opasane koroną cierniową. Powyżej ośmiopromienna gwiazda otoczona promienistą glorią. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe./td>
11
12

error: Content is protected !!