Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (październik 2020)


W październiku 2020 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące piętnastu nowych tłoków pieczętnych.
Tłoki zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

Tłoki te umieszczono równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne


1 kolekcja prywatna
2 BĘDZIESZYN (BANGSCHIN) / KLESZCZEWKO (KLISCHKAU)
Sąd patrymonialny Twarowskich
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 toczony, o wydłużonej gałce, rekonstrukcja
7a 115 mm
7b 111 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ADELICH V (on): TWAROWSKYSCHES PATRIMONIAL GERICHTS SIEGEL
w polu: ZU KLISCHKAU U (nd): // BENDZIESZYN
w polu na tarczy: T J

10 W polu pieczęci stojąca na postumencie postać kobiety odzianej w powłóczyste szaty z przepaską na biodrach. Postać opiera prawą dłoń trzymającą zwój papieru (?) na owalnej tarczy z odmianą herbu Bojcza, zwieńczonej hełmem (?) z pięcioma strusimi piórami, w lewej dłoni trzyma miecz sztychem ku górze, wsparty na owalnej tarczy z inicjałami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, obrzeżenie wieńcowe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 BORÓW WIELKI (GROSSENBOHRAU)
Urząd gospodarczy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 37,5 mm
7b 33 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * O (ber): GROSSENBOHRAUR WIRTSCHAFTS AMT

10 W polu pieczęci tarcza herbowa dzielona w pion. W polu pierwszym na ceglanym postumencie wspięty w lewo gryf, w polu drugim trzy sześciopromienne gwiazdy (1:2). Tarcza zwieńczona hełmem bez korony, w klejnocie skrzydła orła. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie sznurowe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 BUCZACZ
Starosta powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 11
7 brak, upiłowany fragment gwintowanego trzpienia do jego mocowania
7a 21 mm
7b 8 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku:* STAROSTA POWIATOWY BUCZACKI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 2 495, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA


1 kolekcja prywatna
2 CZĘSTOCHOWA
Miejskie Towarzystwo Kredytowe
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 97,5 mm
7b 90,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * ЧЕНСТОХОВСКАГО ГОРОДСКАГО КРЕДИТНАГО ОБЩЕСТВА
w polu: ПЕЧАТЬ

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Komenda Policji Państwowej
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 8
7 brak, upiłowany fragment gwintowanego trzpienia do jego mocowania
7a 27 mm
7b 14 mm
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KOMENDA POLICJI PAŃSTWOWEJ * M (iasta) ŁODZI

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11 J. Giersz, Mennica Warszawska – wytwórca pieczęci od 190 lat, Mówią Wieki 2/2015, s. 44.
J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 279.
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 5 532, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA


1 kolekcja prywatna
2 PONIATOWO (MAMLITZ – HAULAND)
Sołtys
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 97 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: SCHULZENAMT // ZU MAMLITZ. // HAULAND. // SCHUBINER. // KREIS.

10 W polu pieczęci napis w pięciu wierszach, trzy pierwsze oddzielone w pas kreską od pozostałych. Powyżej i poniżej napisu dwie skrzyżowane gałązki palmowe. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 wieś obecnie nieistniejąca


1 kolekcja prywatna
2 PYRY k/WARSZAWY
Władysław Godzimirski mierniczy przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 110 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 5 mm
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku:* MIERNICZY PRZYSIĘGŁY WŁADYSŁAW GODZIMIRSKI * PYRY k/WARSZAWY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 więcej informacji o W. Godzimirskim patrz Jeniec Starobielska


1 kolekcja prywatna
2 SKIERNIEWICE (?)
Gorzelnia Nr 20 Księcia A. W. Bariatyńskiego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, tuleja do jego wkręcenia
7a 39 mm
7b 32 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * КОЗИНОКIЙ ВИНОКУРЕННЫЙ Но 20 ЗАВОДЪ КНЯЗЯ А. В. БАРЯТИНСКАГО

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną królewską, tarcza herbowa dzielona w słup, w polu pierwszym św. Michał Archanioł, w drugim ukoronowany orzeł. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 zobacz Działalność Feldmarszałka Aleksandra ks. Bariatyńskiego w Skierniewicach


1 kolekcja prywatna
2 SOKOLA GÓRA
Zarząd dóbr

3a mosiądz
3b drewno
4 prostokątna 17,5 mm x 32 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 93 mm
7b 86,5 mm w tym skuwka 10 mm
7c 6,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu pieczęci: ZARZĄD DÓBR // SOKOLA – GÓRA

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 SOKOLA GÓRA
Zarząd dóbr

3a mosiądz
3b drewno
4 wielokąt 39 mm x 45 mm (w najszerszych miejscach)
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce ze znacznikiem prawidłowego ustawienia tłoka
7a 96 mm
7b 90 mm w tym skuwka 10 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w polu pieczęci: ZARZĄD DÓBR // Sokola – Góra // POCZTA I TELEGRAF PRZEDBÓRZ // DNIA ___________ 19__R // SOKOLA – GÓRA

10
11
12


1 kolekcja prywatna
2 WĄWOLNICA
Urząd Gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 37,5
7b 30,5 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: URZĄD GMINY WĄWOLNICA
w półotoku dolnym: POW. (iat) PUŁAWSKI

10 W polu pieczęci na tarczy herbowej dzielonej w pas, w polu pierwszym wspięty w prawo pies, w polu drugim nierozpoznana figura herbowa. Po bokach tarczy gałęzie palmowe przewinięte i przewiązane na dole wstęgą. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok wykonany prawdopodobnie przez Józefa Gosławskiego w ramach prac zaliczeniowych w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w 1929 r. W tym samym roku utworzono Gminę Wąwolnica. Brak źródeł potwierdzających użytkowanie tłoka.


1 kolekcja prywatna
2 WIESZCZYCZYN (?)
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 25 x 23 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 90 mm
7b 87 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIGILL (um): ECCLES (iae): WIES (?): INFERIOR 1709

10 W polu pieczęci trójkąt z wpisanym tetragramem (Jahwe), otoczony promienistym nimbem. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12


1 kolekcja prywatna
2 NN
Augustyn Sulikowski geometra przysięgły
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 93 mm
7b 90 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła (italic)
9b
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: Augustyn Sulikowski // Jeometra Przysięgly // Królest: (wo) Polskie

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej obrazu napieczętnego napis, a pod nim romboidalny odcinek. Na zewnątrz, wokół dolnej połowy pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 J. Giersz, Pieczęcie – niedoceniana i nie do końca znana działalność Mennicy Warszawskiej, Biuletyn Numizmatyczny 4/2018, s. 271.
12 A. Sulikowski jest autorem mapy Grójca z 1829 r.
(źródło: http://grojecmiasto.pl/cms/2677/historia_grojca)


1 kolekcja prywatna
2 NN
33 Dywizja Piechoty
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 36,5 mm
7b 31,5 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: 33 DYWIZJA PIECHOTY 3

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Tłok zastępczy, wykonany prawdopodobnie przez lokalnego grawera na szlaku bojowym dywizji pomiędzy Stoczkiem a Włodawą w 1939 r. Zobacz 33 Dywizja Piechoty.


1 kolekcja prywatna
2 NN
4 Pułk Ułanów Cesarza, Dowództwo 1 dywizjonu
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 32,5 x 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 114 mm
7b 110 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: KAISER 4TES UHLANEN REGIMTS 1T DIVISIONS COMANDO.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach po prawej miecz i berło, a po lewej jabłko, na piersi orła tarcza z herbem Habsburgów otoczona Łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12 zobacz 4 Galicyjski Pułk Ułanów Wybrane mIejscowości związane z dyslokacją pułku: 1882 – Brzeżany, 1889 – Stanisławów, 1891 – Jarosław, 1892 – Lwów, 1894 – Żółkiew.

error: Content is protected !!