Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (sierpień 2021)


    W sierpniu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia osiemnastu nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczętne z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 BARWICE
Kościół
3a srebro (?)
3b stal
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt stalowy o sześciokątnej podstawie, tworzący ze stopką jedną całość
7a 126 mm
7b 125 mm, w tym stopka 12 mm
7c 1 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (l) UM ECCLES (iae) BEERWALDAE 1770

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, półpostać św. Jana Ewangelisty w powłóczystych szatach z nimbem zwieńczonym krzyżem wokół głowy, trzymającego w prawej ręce kielich zatrutego wina z wężem, lewą ręką błogosławiącego zawartość kielicha. Po lewej stronie siedzący orzeł. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie; ciągłe i perełkowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 DOKTOROWO
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 18 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w półotoku dolnym: KREIS GRAETZ
w polu: ZU DOKTOROWO

10 W polu pieczęci nazwa miejscowości, poniżej ozdobna rozeta w pas. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 DZIAŁYŃ
Urząd Leśny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 30 mm
7b 26 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: FORSTAMT DZIALYN

10 W polu pieczęci tarcza szwajcarska dwudzielna w słup. W polu pierwszym (zlotym) dwa (czerwone) skosy lewe. W polu drugim (niebieskim) na murawie wspięty jeleń. Nad tarczą hełm, bez korony, w klejnocie wspięty jeleń. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Herb umieszczony w polu pieczęci należy do rodziny von Sprenger.

1 kolekcja prywatna
2 FORDON (BYDGOSZCZ)
Przewodniczący kapituły kanoników dekanalnych
przy kościele św. Mikołaja
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce, rekonstrukcja
7a 133 mm
7b 129 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGIL (lum): ECCL (esiae): PRAEPOS (itus) : DECANAL (i): FORDONENSIS
w półotoku dolnym (wewnętrznym): S (anc) T (us) NICOLAUS P (atronus): E (cclesiae): F (ordonensis):

10 W polu pieczęci, na tle gronostajowego płaszcza zwieńczonego koroną, tarcza owalna z podwójnym obrzeżeniem ciągłym, w jej polu trzy pierścienie w układzie 1,2. Powyżej tarczy korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Po prawej stronie korony infuła, po lewej pastorał. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11 H. Wilk, Pieczęć dziekanów fordońskich, Głos św. Mikołaja, nr 7-8 (155) Rok XIII, lipiec-sierpień 2011. Zobacz artykuł
12

1 kolekcja prywatna
2 GRZYMAŁÓW
Sąd Powiatowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania, w górnej części trzpienia otwór Ø 3,5 mm
7a 24,5 mm
7b 17 mm
7c 4-7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku : * C (esarsko). K (rólewski). SĄD POWIATOWY * // W GRZYMAŁOWIE.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach miecz i berło oraz jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów. Poniżej tarczy wstęga orderowa. Tarcza herbowa otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 JANÓW
Publiczna Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 5
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 88 mm, w tym skuwka 10 mm ( Ø 16 mm )
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * PUBL (iczna). SZKOŁA POWSZ (echna) * // JANÓW

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 49696, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

1 kolekcja prywatna
2 JUTROSIN
Królewsko – Pruski Urząd Stanu Cywilnego
3a stal
3b drewno
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 98 mm
7b 90,5 mm, w tym skuwka 5,5 mm ( Ø 20 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • K (öniglich). PR (eussisches) STANDESAMT JUTROSCHIN STADT • // KR (eis). KRÖBEN

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 KOZIENICE
Urzą Starszych Zgromadzenia Krawieckiego
3a stal
3b drewno
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 101 mm
7b 97 mm,w tym skuwka 14 mm ( Ø 20 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • URZĄD STARSZYCH ZGROMADZENIA KRAWIECKIEGO
w polu: MIASTA KO // ZIENICE // 1818

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, rozwarte nożyce krawieckie ostrzami ku górze, podtrzymywane przez dwa wspięte lwy stojące na belce. Nad rozwarciem nożyc otwarta korona o trzech fleuronach i dwóch pałkach. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KWIDZYN
Erich Kroll notariusz
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego zamocowania
7a 23,5 mm
7b 15 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła – szwabacha
9b
w otoku: Notar i (n). Bez (irks). Preuß (isches). Oberlandesgerichts Marienwerder rozdzielony swastyką
w polu: Erich Kroll

10 W polu pieczęci godło Prus (Kraj Związkowy Rzeszy) z 1933 r., orzeł ze swastyką na piersi,
z mieczem i wiązką piorunów w szponach, powyżej szarfa z napisem „Gott mit uns”.
Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 LWÓWEK
Królewsko – Pruski Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN
7 uchwyt toczony o wydłużonej gałce
7a 111 mm
7b 93 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 17 mm)
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: • K (öni) GL (ich). PR (eussisches) STANDESAMT NEUSTADT B (ei) / P (inne). • // KREIS NEUTOMISCHEL

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŁÓDŹ
Parafia Rzymskokatolicka Św. Kazimierza
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 34 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 97,5 mm
7b 90 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + PARAFIA + RZ (rzymsko) + KAT (olicka) + Ś (więtego) + KAZIMIERZA + W + ŁODZI +

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, półpostać św. Kazimierza w stroju książęcym z mitrą (koroną?) na głowie i nimbem wokół niej, trzymającego w prawej ręce kwiat lilii, z głową pochyloną przed krucyfiksem z ukrzyżowanym Chrystusem, stojącym na postumencie (ołtarzu?) przykrytym powłóczystą tkaniną. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: F. WALCZAKIEWICZ // MIODOWA 5

1 kolekcja prywatna
2 MIESZKOWICE
Urząd Sędziego Pokoju

3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 104 mm
7b 98,5 mm, w tym skuwka 8 mm ( Ø 17 mm)
7c 5,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: AMT DES SCHIEDSMANNES
w półotoku dolnym: ZU // BAERWALDE // N (eu) / M (arkt)

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z mieczem i berłem w szponach oraz monogramem WR na piersi. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: SCHMET

1 kolekcja prywatna
2 POZNAŃ
Guido Baehr rzeczoznawca izby handlowej
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 33 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy sygnatura wytwórcy: ROTHENBURG // POSEN
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 110 mm
7b 102,5 mm, w tym skuwka 7,5 cm (Ø 20 mm)
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ÖFFENTAL (iche). ANGEST (elten). PROBENEHMER // HANDELSKAMMER Z (u). POSEN
w polu: GUIDO BAEHR // SAMTER // BEEIDIGT V.(?) D.(?)

10 W polu pieczęci napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PYZDRY
Królewski Sąd Najwyższy Prus Południowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 44 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 86 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: GERICHTS SIEGEL // D (er): K (oniglisch): SUDPR (eussisches): IMEDIAT // STADT PYZDRY ·

10 W polu pieczęci na belce dwupoziomowy ceglany mur forteczny z trzema wieżami i trzema otwartymi przejazdami z podniesionymi bronami (?). Środkowa wieża wyższa, blankowana. Na wieży siedzący orzeł pruski z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach berło i jabłko. Na piersi orła monogram FR. Po obu stronach środkowej wieży (na drugim poziomie bramy) łukowe przypory z pojedynczym oknem, każda zwieńczona kulą. Wieże z prawej i lewej z trzema oknami i płaskim dachem, na każdej z bocznych wież klęcząca postać trzymająca kiść winorośli. Po prawej i lewej stronie muru fortecznego spiczasty krzew jałowca (?). Poniżej belki napis w trzech wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŚMIGIEL
Kościół ewangelicki
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 31,5 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 32 mm
7b 24 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: + SIEGEL DER 1830 NEU ERBAUTEN EVANGEL (ische). KIRCHE + // ZU SMIGEL

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, na podwójnej belce krucyfiks bez pasji i podstawy, po prawej stronie kielich mszalny, po lewej otwarta księga (mszał?). Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WRÓBLEW
Kościół
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła 31 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 60 mm
7b 55,5 mm, w tym skuwka 5 mm ( Ø 13,5 mm)
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIGILLUM ECCLESIAE · VROBLEVIENSIS

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, postać św. Piotra w szacie pontyfikalnej z mitrą na głowie, trzymającego klucz w prawej ręce i pastorał w lewej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

Inne europejskie tłoki pieczętne


1 kolekcja prywatna
2 ENGELBERG (SZWAJCARIA)
Misja katolicka (Kamerun)
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 41 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 108,5 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 8 mm (Ø 16 mm)
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * KATHOLISCHE MISSION ENGELBERG (KAMERUN)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, trzy uskrzydlone półpostacie aniołów, z głowami otoczonymi nimbami. Półpostać środkowa wyższa, z rozpostartymi skrzydłami oraz mitrą zwieńczoną krzyżem na głowie, trzymająca w prawej ręce miecz, wsparta na tarczy, w której polu jest umieszczony krzyż. Półpostać z prawej strony w prawej ręce trzymająca włócznię, lewą rękę wznosi w geście błogosławieństwa. Półpostać z lewej strony, w kapeluszu z szerokim rondem (biskupim?), w lewej ręce trzymająca pątniczą laskę (pastorał?), prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Zobacz więcej -> Klasztor Engelberg

1 kolekcja prywatna
2 CAMBURG (NIEMCY)
Cech murarzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt spłaszczony, z otworem pośrodku (Ø 3,5 mm), stanowiący z matrycą jedną całość
7a 28,5 mm
7b 24 mm
7c 4,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: D (er). H (andwercks). D (er). M (aurer). Z (u). CAMBURG

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy nieregularnym obrzeżeniem ciągłym, nad belką narzędzia stolarskie: rozwarty cyrkiel ostrzami w dół, pomiędzy nimi skrzyżowane młotek murarski i kielnia, po obu stronach cyrkla ozdobna rozeta, poniżej węgielnica prostokątna skrzyżowana z belką. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

error: Content is protected !!