Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (wrzesień 2020)


We wrześniu 2020 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia i informacje dotyczące dwudziestu trzech tłoków pieczętnych. Tłoki zaprezentowano poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych.

Tłoki te umieszczono w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne


1 kolekcja prywatna
2 BIEŃCZYCE
Zastępca Wójta wsi Bieńczyce
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 31 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce
7a 73 mm
7b 70 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ZASTĘPCA WÓYTA WSI BINCZYCE.

10 W polu pieczęci na tarczy herbowej mur ceglany z trzema basztami z okienkami, z których środkowa jest wyższa i szersza, zwieńczonymi krenelażem o trzech blankach każda. W murze brama o otwartych podwojach, z okuciami w kształcie liścia i z podniesioną broną.
W prześwicie bramy herb Orzeł Biały. Tarcza herbowa zwieńczona zamkniętą koroną. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KONIECPOL
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej – Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 90 mm, w tym skuwka 9 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PREZYDIUM MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ * W KONIECPOLU
w półotoku górnym: URZĄD STANU CYWILNEGO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 305 287, numer grawera 215

1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Czwarta Szkoła 4- ro klasowa Miejska
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 38 mm
7b 32 mm
7c 6 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: CZWARTA SZKOŁA 4ro KLASOWA MIEJSKA.
w półpierścieniu dolnym: W KRAKOWIE.

10 W polu pieczęci mur ceglany z trzema basztami z okienkami, z których środkowa wyższa i na postumencie, zwieńczonymi krenelażem o trzech blankach każda. W murze brama o otwartych podwojach, z okuciami i podniesioną broną. W prześwicie bramy herb Orzeł Biały. Ponad basztami zamknięta korona. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KRAKÓW
Kanty Rychlewski
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 25,5 x 20,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony, naśladujący w formie tralkę
7a 47,5 mm
7b 45,5 mm
7c 2 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Kanty
w polu: Rychlewski // w
w półotoku dolnym: Krakowie

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MĘCINA
Rada Szkolna miejscowa
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 25 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony, naśladujący w formie tralkę
7a 45,5 mm
7b 42,5 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Rada Szkolna
w polu: miejscowa
w półotoku dolnym: w Męcinie

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 MŁAWA
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79,5 mm
7b 76,5 mm
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POWIATOWY KOMITET *
w polu: w Mławie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PRZASNYSZ
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 78,5 mm
7b 74,5 mm
7c 4 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA
w polu: POW. KOMITET // W PRZASNYSZU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6 na odwrocie matrycy liczba 21 pod nią 1936 (rok?) a jeszcze niżej małe „k” odwrócone w kole
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 109 mm
7b 95 mm, w tym skuwka 7 mm
7c 14 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: *URZĄD POCZT. (owo) TEL. (ekomunikacyjny)*
w półotoku dolnym: RADZYŃ CHEŁM (iński)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła bez korony, zbliżony wyglądem do orła ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SANOK
Szpital Wojskowy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 35 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak
7a 4 mm
7b
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * SZPITAL WOJSKOWY *
w półotoku dolnym: W SANOKU

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, wizerunek autorski orła z lat 1915 -1917 z koroną otwartą. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SOKOŁÓW PODLASKI
Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 67,5 mm
7b 65,5 mm
7c 2 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: • POWIATOWY KOMITET •
w polu: w Sokołowie
w półotoku dolnym: Polskiej Partii Socjalistycznej

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek dwóch rąk w uścisku (symbol braterstwa i wspólnoty) trzymających młot (symbol robotniczy), nad nim łuk (parasol?) a pod nim napis. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Pełnomocnik rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
d/s gospodarki wodnej na wodach granicznych
3a mosiądz
3b tworzywo sztuczne w kolorze wiśniowo-brązowym
4 okrągła Ø 46 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt o kulistej gałce
7a 96 mm
7b 87 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka oraz sygnatura wytwórcy MP
9a majuskuła
9b
w otoku podwójnym: * PEŁNOMOCNIK RZĄDU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ // – D/S GOSPODARKI WODNEJ NA WODACH GRANICZNYCH

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz pola legendy pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 358 590, numer grawera 80, sygnatura wytwórcy M//W.
Pieczęć została wykonana na początku lat 70. XX w. Patrz Sigillarium.pl

1 kolekcja prywatna
2 ZIELONKI
Urzędnik stanu cywilnego parafii Zielonki
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 34 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak uchwytu, trzpień do jego nabicia
7a 27 mm
7b 22 mm
7c 5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: C. K. URZĘDNIK STANU CYWILNEGO PAR (afii) : ZIELONKI.

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w szponach po prawej stronie miecz i berło, a po lewej jabłko. Na piersi orła tarcza herbowa z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŻAGAŃ (SAGEN)
Czeladnicy cechu kuśnierzy
3a mosiądz
3b mosiądz
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, płaski trzpień w kształcie odwróconego trapezu z otworem do jego nabicia
7a 27 mm
7b 19,5 mm
7c 7,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: · : SIGILL · DER · KIRSCHNER · GESELLEN · ZVM : SAGEN : ·
w polu: 1546

10
W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, tarcza dwudzielna w skos. W polu pierwszym ptak w prawo, trzymający w dziobie pióro. W polu drugim błam z futer gronostajowych. Po bokach tarczy dwie rozety i rozdzielona data: 15/46. Tarczę podtrzymuje z góry półpostać skrzydlatego anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie wieńcowe i ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŻAGAŃ ?
Czeladnicy cechu kuśnierzy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak uchwytu, trzpień w kształcie prostopadłościanu do jego nabicia
7a 28,5 mm
7b 20,5 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * * DER * KVRCHNER * GESELLN * SIGEL * *
w polu: 1466

10
W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem wieńcowym, tarcza z błamem z futer gronostajowych na kartuszu barokowym. Po bokach tarczy rozdzielona data: 14/55. Tarczę podtrzymuje z góry półpostać skrzydlatego anioła. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Górnik
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 21,5 mm x 18 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony, naśladujący w formie tralkę
7a 38 mm
7b 25,5mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła (gotyk)
9b
w polu: J . G

10 W polu pieczęci napis. Powyżej dwa skrzyżowane młoty górnicze, poniżej dwie skrzyżowane gałęzie. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
J. Starzinski
3a mosiądz
3b drewno
4 ośmioboczna, 19 x 15 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony ze spłaszczoną gałką
7a 93 mm
7b 89,5 mm, w tym skuwka 15,7 mm
7c 3,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: J. Starzinski .

10 W polu pieczęci na murawie drzewo, po jego prawej stronie wspięty jeleń w prawo, po lewej stronie biegnący pies w prawo, za nim stojąca postać myśliwego mierzącego z długolufowej broni palnej w stronę jelenia. Poniżej napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Kawaleria Narodowa Wojsk Koronnych
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 39,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego nabicia
7a 35 mm
7b 30,3 mm
7c 4,7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: PIECZĘC WOJSKA KORONNEGO KAWALERII NARODOWE (j)

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, jeden z wzorów wizerunku herbu Orzeł Biały z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poniżej herb Pobóg. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
Kontrola akcyzowa 347
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie numer grawera 12
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 59 mm
7b 45 mm, w tym skuwka 7,5 mm
7c 14 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * KONTROL AKCYZOWA * 347

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w grudniu 1927 r., uszczerbiony w Mennicy przez odjęcie korony. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 43 491, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

1 kolekcja prywatna
2 NN
Lekarz (?)
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 24 x 22 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt w formie walca, płasko zakończony
7a 31 mm
7b 28,5 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w polu: F A P

10 W polu pieczęci na murawie postument z napisem, nad nim pelikan z uniesionymi skrzydłami, stojący w gnieździe nad trzema pisklętami. Po prawej stronie postać mężczyzny w tunice przewieszonej przez prawe ramię, oparającego się lewą ręką o postument. W prawej ręce mężczyzny laska z eskulapem.
11
12 Pieczęć do zabezpieczania korespondencji.

1 kolekcja prywatna
2 NN
Państwowa Inspekcja Handlowa Nr 317
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wypukłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 91 mm
7b 82 mm, w tym skuwka 6 mm
7c 9 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w otoku: * PAŃSTWOWA INSPEKCJA HANDLOWA NR 317

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła, ustalony dla godła herbu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w 1955 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 305 287, numer grawera 215

1 kolekcja prywatna
2 NN
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 21 x 17 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony, naśladujący w formie tralkę
7a 37 mm
7b 34 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: Wyrób
w polu: P. W.
w półotoku dolnym: Wełniany

10 W polu pieczęci napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NN
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 22 x 18 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie trapezoidalnej z otworem
7a 27 mm
7b 24 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Cierpię i mam nadzieię

10 W polu pieczęci na murawie krzyż z przewieszoną kotwicą barkami w prawo i pierścieniem z szarfą w lewo, po lewej stojąca postać centuriona z hełmem na głowie i włócznią w lewej ręce. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, zanikające pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pieczęć do zabezpieczania korespondencji.

1 kolekcja prywatna
2 NN
3a mosiądz
3b mosiądz
4 owalna 19 x 16 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt o formie trapezoidalnej z otworem
7a 23 mm
7b 20,5 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: Miłość wiara i nadzieja
w polu: J D D

10 W polu pieczęci na murawie krzyż lekko pochylony w lewo z przewieszoną kotwicą barkami w lewo, po prawej gorejące serce. Poniżej murawy napis. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 Pieczęć do zabezpieczania korespondencji .

error: Content is protected !!