Galeria – zbiory prywatne – nowe obiekty (wrzesień 2021)


    We wrześniu 2021 dzięki uprzejmości prywatnych kolekcjonerów pozyskano do galerii Sigillarium.pl zdjęcia dwudziestu trzech nowych tłoków pieczętnych. Zaprezentowano je poniżej w kolejności alfabetycznej względem nazwy miejscowości przywołanej w legendzie lub odtworzonej ze źródeł historycznych (dodatkowo zostaną one umieszczone równolegle w odpowiednich grupach tematycznych w sekcji -> Galeria – zbiory prywatne).

Pod nazwą miejscowości w tabeli podpięty jest link do szczegółowych informacji.
Kliknięcie na obraz matrycy powoduje jego powiększenie.


Tłoki pieczęci z ziem historycznie związanych z państwem polskim


1 kolekcja prywatna
2 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Miasto
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłoryty
6
7
7a 6 mm
7b
7c 6 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

10 W polu pieczęci, godło miasta przedstawiające ceglaną majuskułę litery „A” stojącą na dwóch ceglanych filarach.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 BIELSKO
Josef Gross
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 33 mm
7b stopka 9,5 mm, cokół 5 mm, trzpień 16 mm
7c 2,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * JOSEF GROSS *
w polu: JUNIOR * // BIELITZ // No 43


10 W polu w trzech wierszach wyróżnik osoby oraz adres – nazwa miejscowości i poniżej nr. posesji . Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie sznurkowe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 BRZOZÓW
Powiatowy lekarz weterynarii
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie nr grawera 6 (9?)
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 87 mm, w tym skuwka 10 mm (Ø 21 mm)
7c 13,5 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła/minuskuła
9b
w otoku:* STAROSTWO POW (iatowe). BRZOZOWSKIE * // POW (iatowy). LEKARZ WET (erynarii).

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 1 018, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA.

1 kolekcja prywatna
2 CHODZIEŻ
Karol Unruh notariusz
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 45 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, gwintowany trzpień do jego nakręcenia
7a 25 mm
7b 15 mm
7c 10 mm
8
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym:* KAROL UNRUH *
w półotoku dolnum: NOTARIUSZ W CHODZIEŻY

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 DĘBNO POLSKIE
Naczelnik gminy
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 26 mm
7b 19 mm
7c 7 mm
8
9a majuskuła / minuskuła
9b
w półotoku górnym: DER GEMEINDEVORSTEHER
w polu: ZU // DAMME
w półotoku dolnym: KREIS RAWITSCH.

10 W polu nazwa miejscowości poniżej krótki odcinek. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie sznurkowe.

11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: EHLERT // POSEN

1 kolekcja prywatna
2 GŁĘBOKI RÓW
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 27 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak,trzpień stalowy, wkręcany (z gwintem) do jego zamocowania
7a 39 mm
7b 31 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * POW (iat): AUGUSTOWSKI *
w dwóch półotokach dolnych: URZ (ędnik): STA (nu): CYW (ilnego): // W FILI (pońskiej): PAR (afii): GŁĘ (boki): RÓW

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego, pod wspólną koroną, z berłem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1858 .r i używany do 1867/68 r. Na zewnątrz wokół pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie perełkowe.
11
12 Czytaj więcej Filiponi

1 kolekcja prywatna
2 GOLKOWICE
Publiczna Polska Szkoła Powszechna
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 35 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 75 mm
7b stopka 15 mm, cokół 7 mm, rękojeść 50,5 mm, stanowiące jedną całość
7c 2,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Öffentliche Polnische Volksschule *
w polu: GOLKOWICE // Schulkreis: // Krakau – Land
w półotoku dolnym: Publ (iczna). Polska Szkoła Powsz (echna).


10 W polu pieczęci oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym w trzech wierszach nazwa miejscowości oraz nazwa okręgu szkolnego. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KOŁO
Publiczna Szkoła Powszechna
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 99 mm
7b 99,5 mm, w tym skuwka 9 mm ( Ø 16 mm )
7c 14 mm
8 na uchwycie znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła
9b
w otoku: * PUBL (iczna). SZKOŁA POWSZ (echna) * // KOŁO

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12 na odwrocie matrycy numer ewidencyjny 47 770, sygnatura wytwórcy: orzeł i herb Kościesza, między nimi napis: MENNICA // PAŃSTWOWA

1 kolekcja prywatna
2 KROKOCICE
Zarząd gminy
3a mosiądz
3b
4 prostokątna ze ściętymi rogami 75 x 53 mm
5 wypukłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 50 mm
7b 41,5 mm
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w polu: M (инистерство). В (нутренных). Д (ел). // КРОКЦИЦКОЕ // ГМИННОЕ УПРАВЛЕНІЕ // Сърадэскаго уъэзда // КАЛИШСКОЙ ГУБЕРНІИ // Отдел // No ___ // _____дня 190__ г // дер.Крокцицкое // ???

10 W polu pieczęci napis w 10 wierszach. Po wierszu 1, 5 rozdzielający element ozdobny o formie podłużnej rozety.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KROTOSZYN
Kasa sądowa
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 48 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 106 mm
7b 96 mm, w tym skuwka 7,5 mm (Ø 19 mm)
7c 6,5 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła/minuskuła
9b
w półotoku górnym: * KASA SĄDOWA *
w półotoku dolnym: W KROTOSZYNIE

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 KRZAKI
Zarząd Państwowej szkoły powszechnej – 1 klasowej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 70 mm
7b stopka 11 mm, cokół 13 mm, rękojeść 43 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: – Zarząd Państw (owej). szkoły powszech (nej). 1. kl (asowej) // w Krzakach ad? Kłyzów


10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ŁAWKI
Zarząd Dóbr
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 97 mm
7b 31 mm
7c 9,5 mm
8
9a majuskuła, minuskuła
9b
w półotoku górnym: * Gutsvorstand Bankwitz *
w półotoku dolnym: Kreis Mogilno

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach oraz monogramem FR na piersi. Na zewnątrz pola pieczęci podwójne obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 NADWÓRNA
Zaopatrzenie budowy dróg
3a mosiądz
3b drewno
4 owalna 36 x 32 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 94 mm
7b 90 mm
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: KOMISARZ RZĄDOWY
w dolnym półotoku: W KRAKOWIE

10 W polu pieczęci godło Cesarstwa Austrii – orzeł dwugłowy w koronie cesarskiej ze wstęgami, trzymający w łapach miecz i jabłko, a na piersi tarczę herbową z herbem Habsburgów otoczoną łańcuchem Orderu Złotego Runa. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 NOWY PORT (GDAŃSK)
Kościół św. Jadwigi
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 36 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, lakierowany na czarno
7a 104,5 mm
7b 99 mm, w tym skuwka 7 mm (Ø 15,5 mm)
7c 5,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: SIG (illum): ECCL (esiae): S (anc) T. HEDWIG. NEOPORTENSIS.

10 W polu pieczęci półpostać św. Jadwigi, z głową otoczoną perełkowym nimbem. Święta trzyma prawą dłoń na piersi, a w lewej berło (?) uchwytem ku górze. Po lewej stronie na postumencie (?) zamknięta korona królewska otoczona fragmentem płaszcza świętej. Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 OLSZTYNEK
Cech stelmachów i kołodziei
3a mosiądz
3b
4 owalna 38 x 40 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak, trzpień do jego zamocowania
7a 35 mm
7b 32 mm
7c 3 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * SI (egiel) DER STAL UND RAD (e) MACHER GEWERK IN HOHENSTEIN DES
w polu: 17 – 53

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy pojedynczym obrzeżeniem ciągłym, pudło karety z trzema oknami i jednym schodkiem,z przodu pudła duże koło z ośmioma szprychami, z tyłu mniejsze z sześcioma szprychami. Po bokach pudła data Na zewnątrz, wokół pola legendy, podwójne obrzeżenie perełkowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 PSUJA
Kierownictwo publicznej szkoły powszechnej
3a guma
3b drewno
4 okrągła Ø 34,5 mm
5 wypukłolany
6
7 uchwyt toczony, w formie odwróconego stożka
7a 67 mm
7b stopka 16 mm, cokół 2 mm, rękojeść 46 mm, stanowiące jedną całość
7c 3 mm
8 na gałce uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka (pineska)
9a majuskuła, minuskuła
9b
w otoku: * Kierownictwo publ (icznej) szkoły powsz (echnej) w Psuji


10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie, ustalony dla herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, podwójne obrzeżenie ciągłe
11
12

1 kolekcja prywatna
2 ROSTARZEWO
Burmistrz
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 32,5 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 79 mm
7b 75,5 mm
7c 3,5 mm
8 w dolnej części uchwytu znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
9a majuskuła
9b
w górnym półotoku: RADA NAJWYŻSZA RZĄDZĄCA X (= księstwa): WAR (szawskiego):
w polu poniżej obrazu napieczętnego: BURMISTRZ // MIASTA ROST – // ARZEWA

10 W polu pieczęci, na tarczy typu szwajcarskiego, herb Orzeł Biały. Nad tarczą mitra książęca, poniżej tarczy, pod belką, napis w trzech wierszach,poniżej napisu belka. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SOŚNIE
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 38 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 102 mm
7b 103,5 mm, w tym skuwka 6 mm (Ø 16 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: STACJA // P.K.P. // KOLEJOWA
w polu: SOŚNIE

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do wzoru ustalonego dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SIERADZ
Urzędnik stanu cywilnego
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 39 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 120 mm
7b 116 mm, w tym stopka 1,5 mm (Ø 24 mm), skuwka 12 mm (Ø 18,5)
7c 4 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * URZĘDNIK STANU CYWIL (nego): GMINY SIERADZ OBW (wód): SIERADZ
w polu poniżej wyobrażenia napieczętnego: WOJEWÓDZTWO KALISKIE

10 W polu pieczęci wizerunek dwugłowego orła ukoronowanego pod wspólną koroną, z berłem, mieczem i jabłkiem w szponach. Na jego piersi herb Orzeł Biały na tle płaszcza królewskiego, zwieńczonego koroną. Wizerunek ustalony dla herbu (godła) Królestwa Polskiego w 1815 r. i używany do 1842 r. Poniżej wizerunku belka, pod nią napis w dwóch wierszach. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie wieńcowe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 SZWARCENOWO
Królewsko – Pruski Urząd Stanu Cywilnego
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 28 mm
5 wklęsłoryty
6
7 brak,stożkowy trzpień gwintowany do jego zamocowania
7a 111 mm
7b 28 mm
7c 8 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: * K (öniglich). PR (eussisches). STANDESAMT SCHWARZENAU * // KR (eis) LOEBAU

10 W polu pieczęci orzeł pruski w koronie, z berłem i jabłkiem w szponach. Na zewnątrz pola pieczęci pojedyncze obrzeżenie ciągłe.

11
12

1 kolekcja prywatna
2 UJAZD
Urząd Pocztowo – Telekomunikacyjny
3a mosiądz
3b
4 okrągła Ø 36 mm
5 wypukłoryty
6 na rancie nr grawera 12
7 brak, otwór gwintowany o Ø 6,5 mm do jego zamocowania (wkręcenia)
7a 13 mm
7b
7c 13 mm
8
9a majuskuła
9b
w półotoku górnym: * URZĄD POCZT (owo) – TEL (ekomunikacyjny) *
w półotoku dolnym: UJAZD

10 W polu pieczęci, oddzielonym od pola legendy obrzeżeniem ciągłym, wizerunek orła w koronie, ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1927 r. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe
11
12 na odwrocie matrycy nr ewidencyjny 3514, brak sygnatury wytwórcy, w rozetkach cyfra 1

1 kolekcja prywatna
2 WARSZAWA
Państwowy Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytkowych
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 30 mm
5 wklęsłoryty
6
7 uchwyt toczony o kulistej gałce
7a 89 mm
7b 82,5 mm, w tym skuwka 4,5 mm (Ø 12,5 mm)
7c 8,5 mm
8
9a majuskuła / minuskuła
9b
w otoku: * P (aństwowe). ZAKŁADY BADANIA ŻYWN (ości) i PRZEDM (iotów). (ytkowych). * // WARSZAWA
w polu: No 12

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie zbliżony do orła królewsko-polskiego. Po bokach orła numer zakładu. Na zewnątrz, wokół pola legendy, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12

1 kolekcja prywatna
2 WIESZCZYCZYN
Stacja kolejowa PKP
3a mosiądz
3b drewno
4 okrągła Ø 40 mm
5 wklęsłoryty
6 na rancie matrycy znacznik prawidłowego ustawienia tłoka
7 uchwyt toczony o spłaszczonej gałce, uchwyt u podstawy pęknięty w dwóch miejscach
7a 94 mm
7b 87 mm, brak skuwki
7c 7 mm
8
9a majuskuła
9b
w otoku: DYREKCJA KOLEI PAŃSTW (owych) W POZNANIU
w polu: STACJA // WIESZCZYCZYN

10 W polu pieczęci wizerunek orła w koronie ustalony dla godła herbu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Poniżej nazwa stacji, pod nią symbol transportu koło z dwoma skrzydłami. Na zewnątrz, wokół pola pieczęci, pojedyncze obrzeżenie ciągłe.
11
12 na odwrocie matrycy sygnatura wytwórcy: INŻ. JAN RZUCHOWSKI // WARSZAWA

error: Content is protected !!