Herb i jego elementy


W obrazie napieczętnym przeważającej większości tłoków pieczętnych znajduje się herb (godło), w związku z tym, celowym jest zaprezentowanie podstawowych informacji na jego temat w jednym miejscu, aby ułatwić jego identyfikację, a przede wszystkim opisywanie.

Herbami zajmuje się heraldyka, która podobnie jak sfragistyka jest nauką pomocniczą historii. Nazwa jej pochodzi od powstałego w wiekach średnich urzędu herolda – urzędnika dworskiego dbającego o przestyganie przez rycerstwo prawideł heraldycznych.

Herb jest znakiem wyróżniająco – rozpoznawczym danej osoby, rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej, cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.

Herb tworzą następujące elementy:

Źródło: za: Wikipedia

Polecane artykuły:
Hlebionek. M, Heraldyka – Heraldyczna gramatyka, portal Inne Oblicza Historii.

error: Content is protected !!