Herby ziem polskich na pieczęciach gminnych


Marek Adamczewski
Tekst opublikowano w Tractu temporis. Ludzie – regiony – fakty. Księga dedykowana dr hab. prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi,
Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, T. XXV, 2018, s. 379-394.


error: Content is protected !!