Ikonografia godeł cechowych


Spis treści

ROZDZIAŁ 1

Cechy w państwie brandenbursko-pruskim od połowy XVII do początku XIX wieku 

Miejsce cechów w brandenbursko-pruskiej polityce gospodarczej

Funkcjonowanie cechów rzemieślniczych na Pomorzu w XVII i XVIII wieku

ROZDZIAŁ 2

Godła cechowe – przedmioty heraldyczne i budowa. Studium porównawcze 

Geneza godeł

Kształtowanie się godeł poszczególnych branż

Branża spożywcza

Branża drzewna

Branża metalowa

Branża tekstylno-odzieżowa

Branża skórzana

Branża budowlana

Rzemiosła różne

ROZDZIAŁ 3
Analiza godeł cechowych 

Treści godeł

Specyfika godeł cechowych w kontekście zasad heraldycznych

Pragmatyzm i realizm godeł

Trwałość wyobrażeń a aktualizacja informacji

Uniwersalizm

Autonomia godeł cechowych

Wymiar ideowy

Heraldyzacja 

Zakończenie
Literatura
Katalog
Zusammenfassung
A
utorzy zdjęć

error: Content is protected !!