Wybrane konferencje, seminaria, sesje naukowe, wykłady, referaty


2022

Temat referatu: Naścienny herbarz patrycjatu toruńskiego z końca XVI, początku XVII wieku.  
prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Data: 19 V 2022, godz. 16:00 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat referatu (on-line): MUSEA ET SIGILLA / Typariusze w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu.  
mgr Marcin Wągrodny (Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu)
Data: 12 V 2022, godz. 16:30 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line): Kilka słów o tym, dlaczego nieprędko doczekamy się herbarza rycerstwa śląskiego.  
dr hab. Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Data: 21 IV 2022, godz. 17:00 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line): Nowożytne pieczęcie królewskie z zasobu Archiwum Państwowego w Toruniu.  
dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Data: 31 III 2022, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat referatu (on-line): MUSEA ET SIGILLA / Zbiory pieczęci w Muzeum Ziemi Rawickiej.  
lic. Paweł Krajewski (Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historii UAM)
Data: 17 III 2022, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line): Ikonografia średniowiecznych pieczęci proboszczów śląskich kościołów parafialnych (do 1419 roku).  
Jagna Rita Sobel (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)
Data: 18 II 2022, godz. 17:00 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line): Komisja Heraldyczna (2000-2021). Spełniona nadzieja czy stracona szansa.  
dr hab. Marek Adamczewski, prof. UŁ (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)
Data: 27 I 2022, godz. 16:30 
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

2021

Temat referatu: XVI-wieczna płyta nagrobna Anny ze Żmigrodu Świdwiny w kościele parafialnym w Turobinie.  
dr Adam Soćko (Instytut Historii Sztuki UAM)
Data: 16 XII 2021, godz. 16:30 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat referatu: Heraldyka w badaniach historii architektury średniowiecznego Zamku Królewskiego na Wawelu.  
dr Tomasz Ratajczak (Instytut Historii Sztuki UAM)
Data: 2 XII 2021, godz. 16:30 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Poznański
Zobacz zaproszenie  

Temat referatu: O rzekomym wspólnym pochodzeniu niektórych rodzin rycerskich w średniowieczu.  
dr hab. Bożena Czwojdrak, prof. UŚ (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
Data: 18 XI 2021, godz. 16:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line): Miasta w poszukiwaniu heraldycznej tożsamości.  
dr hab. Tomisław Giergiel (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Data: 28 X 2021, godz. 16:30 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat referatu: MUSEA ET SIGILLA / Zbiory sfragistyczne Muzeum Historii Miasta Poznania.  
mgr Justyna Żarczyńska (Muzeum Historii Miasta Poznania)
Data: 7 X 2021, godz. 16:30 
Organizatorzy:  Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line):  Nieznana pieczęć królowej Barbary Zapolyi i inne pieczęcie królewskich małżonek czasów jagiellońskich.  
dr hab.  Marcin Hlebionek, prof. UMK (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Data: 10 VI 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  

Temat wykładu naukowego (on-line):  Herb Krakowa jako środek komunikacji: struktura, nośniki, funkcje.  
dr hab.  Zenon Piech, prof. UJ (Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Data: 20 V 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie  
Zobacz artykuł

Temat referatu (on-line): MUSEA ET SIGILLA / Zabytki sfragistyczne Muzeum Regionalnego w Międzychodzie 
mgr. Artur Paczesny  (Muzeum Regionalne w Międzychodzie)
Średniowieczna pieczęć woskowa w zbiorach Muzeum Regionalnego w Międzychodzie
dr hab. Paweł Stróżyk prof. UAM (Wydział Historii UAM)
Data: 28 IV 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, Wydział Historii UAM w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat wykładu naukowego (on-line): Herby polskie w bazylejskich sztambuchach z XVI – XVII wieku 
dr Robert T. Tomczak (Wydział Historii UAM)
Data: 22 IV 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, Wydział Historii UAM w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat wykładu naukowego (on-line): Heraldyczna uzurpacja? Kazimierz Michał Pac i jego herby 
dr Tadeusz W. Lange (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Data: 11 III 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, Wydział Historii UAM w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat wykładu naukowego (on-line): Sygnety i tłoki pieczętne ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu  
mgr Dariusz Nowacki (Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki)
Data: 18 II 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, Wydział Historii UAM w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat wykładu naukowego (on-line): Herby poznańskich mieszczan i niezwykła chrzcielnica w kościele podominikańskim w Poznaniu z kolegiatą pw. św. Marii Magdaleny w tle 
mgr Dorota Matyaszczyk (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział w Poznaniu)
Data: 28 I 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy:  Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu, Wydział Historii UAM w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat referatu (on-line): MUSEA ET SIGILLA / Typariusze w zborach Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance
lic. Paweł Krajewski (Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy przy Wydziale Historii UAM)
Data: 14 I 2021, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

2020

Temat referatu (on-line): Dzieje herbu miasta Strzelina
dr hab. Marek L. Wójcik (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Data:
10 XII 2020, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat referatu (on-line):  Szlacheckie herby w księgach grodzkich Korony
dr hab. Paweł Klinta (Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego)

Data: 19 XI 2020, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat referatu (on-line):  Nieznane zabytki heraldyki polskiej w bibliotece Towarzystwa Naukowego Płockiego 
Uwagi na marginesie wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku
dr hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK (Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Data: 29 X 2020, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat referatu (on-line):  Godła cechów na Pomorzu Brandenbursko-Pruskim.
dr Agnieszka Pawłowska, Akademia Sztuki w Szczecinie 

Data: 15 X 2020, godz. 17:00 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie


2019

Temat referatu: MUSEA ET SIGILLA / Typariusze kościelne w zborach gabinetu numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu
Data: 21 XI 2019 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz program

Temat forum:  VII Forum Sfragistyczne / Fałszerstwa pieczęci – przestępstwa i element kultury
Data: 13-15 IX 2019
Miejsce: Ciążeń
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie

Temat Konferencji: Das Siegel als Medium der Kommunikation und des Transfers im europäischen Mittelalter (Pieczęć jako środek komunikacji i przekazu w europejskim średniowieczu)
Data:
04 – 06 VI 2019
Miejsce: Bonn
Organizatorzy: Prof.Dr. Andrea Stieldorf, Universität Bonn / PD Dr. Markus Späth, Universität Gießen
Zobacz program


2018

Temat forum: Materialność i medialność pieczęci w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Forum Sfragistyczne.
Data:
22-24 VI 2018
Miejsce:
Ciążeń
Organizatorzy:
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie

Temat konferencji: Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego w świetle badań interdyscyplinarnych
Data:
7-9 V 2018
Miejsce:
Kraków
Organizatorzy:
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk i 4 inne jednostki naukowe oraz 5 osób fizycznych.
Zobacz program

Temat konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna – Symbole narodowe na pieczęciach nowo powstałych państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1917–1920
Data:
16 -17 III 2018
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program
Zobacz wystąpienie Prof. Z. Piecha
Zobacz wystąpienie Prof. M. Hlebionka


2016

Temat konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna – Pieczęć na dokumencie
Data:
25 – 27 XI 2016
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ambasada Polska na Ukrainie, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


Temat seminarium:
V Seminarium Sfragistyczne: Pieczęcie kościelne, część 2.
Data: 18 XI 2016 
Miejsce: Kraków
Organizator: Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie


2015

Temat konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna –  Napis na pieczęci
Data:
27- 29 XI 2015
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ambasada Polska na Ukrainie, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


Temat seminarium:
IV Seminarium Sfragistyczne – Pieczęcie Kościelne
Data: 12 VI 2015
Miejsce: Kraków
Organizator: Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie


2014

Temat sesji  naukowej: Sesja naukowa – Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej.
Data: 01 12  2014
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Zobacz sprawozdanie


2013

Temat konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna –  Obraz na pieczęci
Data:
22-24 XI 2013
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


Temat sesji: Pieczęcie pomorskie w zbiorach muzealnych i archiwaliach

Data: 7 XI 2013
Miejsce: Szczecin
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zobacz zaproszenie i program


2012

Temat Konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna –  Sfragistyka grup społecznych i korporacji (instytucji) Europy Środkowej i Wschodniej
Data:
16- 18 XI 2012
Miejsce: Kijów
Organizatorzy: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


2011

Temat konferencji: II  Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna – Pieczęć jako forma przekazu (kod kulturowy) od średniowiecza do współczesności.
Data:
18-20 XI 2011
Miejsce: Kijów
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie


2010

Temat konferencji: I  Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna
Data:
19-20 XI 2010
Miejsce: Kijów
Organizatorzy: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie
Recenzja publikacji pokonferencyjnej


2008

Temat seminarium: III Seminarium Sfragistyczne / Klasyfikacje i nazewnictwo pieczęci
Data: 5 XII 2008
Miejsce: Kraków
Zobacz wprowadzenie i program
Zobacz sprawozdanie

Temat sesji: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej
Data:
3 – 4 X 2008
Miejsce:
Szczecin
Organizatorzy: Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych USz oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie
Zobacz zaproszenie


2007

Temat konferencji: Zbiory pieczęci w Polsce
Data: 23 24 V 2007
Miejsce: Zielona Góra
Organizatorzy: Instytut Historii UZ we współpracy z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii UJ
Zobacz sprawozdanie

Temat seminarium: II Seminarium Sfragistyczne
Data: 30 III 2007
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Zakłady Nauk Pomocniczych Historii UMK i UJ
Zobacz sprawozdanie


2006

Temat seminarium: I Seminarium Sfragistyczne
Data: 8 XII 2006
Miejsce:
Kraków
Organizatorzy: Zakłady Nauk Pomocniczych Historii UMK i UJ
Zobacz sprawozdanie


2004

Temat kolokwium:  Pieczęcie herbowe, herby na pieczęciach. II Krakowskie kolokwium heraldyczne
Data:
25-26 XI 2004
Miejsce:
Kraków
Organizatorzy: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii UJ
Zobacz sprawozdanie

Temat sesji naukowej: Heraldyka Polska w okresie II wojny światowej (1939 – 1945)
Data: 14 -15 X 2004 r
Miejsce: Włocławek
Organizatorzy: Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Materiały z sesji naukowej > tu kupisz


2003

Temat konferencji: Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem dawnej Rzeczypospolitej
Data: 4 – 5 XII 2003
Miejsce: Toruń
Organizatorzy: Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz  Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki  UJ
Zobacz sprawozdanie


2002

Temat konferencji: 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie / Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego 
Data: 19-20 września 2002 r.
Miejsce: Szczecin
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zobacz materiały z konferencji


2001

Temat sesji naukowej: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918 – 1939)
Data: 24 -24 X 2001 r.
Miejsce: Włocławek
Organizatorzy: Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Materiały z sesji naukowej > tu  kupisz


1996

Temat sesji naukowej: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772 – 1918)
Data:
05 06 XII 1996 r.
Miejsce: Włocławek
Organizator: Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Materiały z sesji naukowej >tu kupisz

error: Content is protected !!