Wybrane konferencje, seminaria, sesje naukowe, fora, referaty


2020

Temat referatu (on-line):  Nieznane zabytki heraldyki polskiej w bibliotece Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Uwagi na marginesie wystawy w Muzeum Mazowieckim w Płocku – dr. hab. Arkadiusz Wagner, prof. UMK
(Instytut Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Data: 29 X 2020, godz. 17:00 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie

Temat referatu (on-line):  Godła cechów na Pomorzu Brandenbursko-Pruskim – dr Agnieszka Pawłowska, Akademia Sztuki w Szczecinie 
Data: 15 X 2020, godz. 17:00 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz zaproszenie


2019

Temat referatu: MUSEA ET SIGILLA / Typariusze kościelne w zborach gabinetu numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu
Data: 21 XI 2019 
Miejsce: Poznań 
Organizatorzy: Wydział Historii UAM w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Poznaniu
Zobacz program

Temat forum:  VII Forum Sfragistyczne / Fałszerstwa pieczęci – przestępstwa i element kultury
Data: 13-15 IX 2019
Miejsce: Ciążeń
Organizatorzy: Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie

Temat Konferencji: Das Siegel als Medium der Kommunikation und des Transfers im europäischen Mittelalter (Pieczęć jako środek komunikacji i przekazu w europejskim średniowieczu)
Data:
04 – 06 VI 2019
Miejsce: Bonn
Organizatorzy: Prof.Dr. Andrea Stieldorf, Universität Bonn / PD Dr. Markus Späth, Universität Gießen
Zobacz program


2018

Temat forum: Materialność i medialność pieczęci w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym, Forum Sfragistyczne.
Data:
22-24 VI 2018
Miejsce:
Ciążeń
Organizatorzy:
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie

Temat konferencji: Sfinks słowiańskiej sfragistyki. Plomby typu drohiczyńskiego w świetle badań interdyscyplinarnych
Data:
7-9 V 2018
Miejsce:
Kraków
Organizatorzy:
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk i 4 inne jednostki naukowe oraz 5 osób fizycznych.
Zobacz program

Temat konferencji: VII Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna – Symbole narodowe na pieczęciach nowo powstałych państw Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1917–1920
Data:
16 -17 III 2018
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program
Zobacz wystąpienie Prof. Z. Piecha
Zobacz wystąpienie Prof. M. Hlebionka


2016

Temat konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna – Pieczęć na dokumencie
Data:
25 – 27 XI 2016
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ambasada Polska na Ukrainie, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


Temat seminarium:
V Seminarium Sfragistyczne: Pieczęcie kościelne, część 2.
Data: 18 XI 2016 
Miejsce: Kraków
Organizator: Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie


2015

Temat konferencji: V Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna –
Napis na pieczęci
Data:
27- 29 XI 2015
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Ambasada Polska na Ukrainie, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


Temat seminarium:
IV Seminarium Sfragistyczne – Pieczęcie Kościelne
Data: 12 VI 2015
Miejsce: Kraków
Organizator: Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie


2014

Temat sesji  naukowej: Sesja naukowa – Pieczęcie w warsztacie badawczym historyka okresu Polski Ludowej.
Data: 01 12  2014
Miejsce: Poznań
Organizatorzy: Instytut Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu
Zobacz sprawozdanie


2013

Temat konferencji: IV Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna –  Obraz na pieczęci
Data:
22-24 XI 2013
Miejsce:
Kijów
Organizatorzy:
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


Temat sesji: Pieczęcie pomorskie w zbiorach muzealnych i archiwaliach

Data: 7 XI 2013
Miejsce: Szczecin
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zobacz zaproszenie i program


2012

Temat Konferencji: III Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna –  Sfragistyka grup społecznych i korporacji (instytucji) Europy Środkowej i Wschodniej
Data:
16- 18 XI 2012
Miejsce: Kijów
Organizatorzy: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program


2011

 Temat konferencji: II  Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna – Pieczęć jako forma przekazu (kod kulturowy) od średniowiecza do współczesności.
Data:
18-20 XI 2011
Miejsce: Kijów
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie


2010

Temat konferencji: I  Międzynarodowa Konferencja Sfragistyczna
Data:
19-20 XI 2010
Miejsce: Kijów
Organizatorzy: Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Muzeum Szeremietiewa, Ukraińskie Towarzystwo Heraldyczne
Zobacz program
Zobacz sprawozdanie
Recenzja publikacji pokonferencyjnej


2008

Temat seminarium: III Seminarium Sfragistyczne / Klasyfikacje i nazewnictwo pieczęci
Data: 5 XII 2008
Miejsce: Kraków
Zobacz wprowadzenie i program
Zobacz sprawozdanie

Temat sesji: Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej
Data:
3 – 4 X 2008
Miejsce:
Szczecin
Organizatorzy: Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych USz oraz Archiwum Państwowe w Szczecinie
Zobacz zaproszenie


2007

Temat konferencji: Zbiory pieczęci w Polsce
Data: 23 24 V 2007
Miejsce: Zielona Góra
Organizatorzy: Instytut Historii UZ we współpracy z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii UJ
Zobacz sprawozdanie

Temat seminarium: II Seminarium Sfragistyczne
Data: 30 III 2007
Miejsce: Kraków
Organizatorzy: Zakłady Nauk Pomocniczych Historii UMK i UJ
Zobacz sprawozdanie


2006

Temat seminarium: I Seminarium Sfragistyczne
Data: 8 XII 2006
Miejsce:
Kraków
Organizatorzy: Zakłady Nauk Pomocniczych Historii UMK i UJ
Zobacz sprawozdanie


2004

Temat kolokwium:  Pieczęcie herbowe, herby na pieczęciach. II Krakowskie kolokwium heraldyczne
Data:
25-26 XI 2004
Miejsce:
Kraków
Organizatorzy: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historii UJ
Zobacz sprawozdanie

Temat sesji naukowej: Heraldyka Polska w okresie II wojny światowej (1939 – 1945)
Data: 14 -15 X 2004 r
Miejsce: Włocławek
Organizatorzy: Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Materiały z sesji naukowej > tu kupisz


2003

Temat konferencji: Stan i perspektywy badań nad sfragistyką ziem dawnej Rzeczypospolitej
Data: 4 – 5 XII 2003
Miejsce: Toruń
Organizatorzy: Zakład Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK oraz  Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki  UJ
Zobacz sprawozdanie


2002

Temat konferencji: 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie / Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego 
Data: 19-20 września 2002 r.
Miejsce: Szczecin
Organizator: Muzeum Narodowe w Szczecinie
Zobacz materiały z konferencji


2001

Temat sesji naukowej: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918 – 1939)
Data: 24 -24 X 2001 r.
Miejsce: Włocławek
Organizatorzy: Włocławskie Towarzystwo Naukowe i Polskie Towarzystwo Heraldyczne
Materiały z sesji naukowej > tu  kupisz


1996

Temat sesji naukowej: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772 – 1918)
Data:
05 06 XII 1996 r.
Miejsce: Włocławek
Organizator: Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Materiały z sesji naukowej >tu kupisz

 

error: Content is protected !!