Muzeum Mazowieckie w Płocku


    Muzeum Mazowieckie w Płocku posiada bogatą kolekcję sfragistyczną, w której znajdują się zarówno tłoki miejskie, cechowe, ziemskie, kościelne, wiejskie, jak i tłoki urzędów oraz instytucji z okresu zaborów i lat późniejszych. Na muzealnej ekspozycji udostępnionych jest 77 tłoków w podziale na kilka podgrup tematycznych. Jedną z nich są pieczęcie cechowe, reprezentowane m.in. przez cechy: stolarzy, kowali, zdunów, kotlarzy czy też kominiarzy. Wśród tych tłoków występują także przykłady cechów łączonych, np. zegarmistrzów i iglarzy. Kolejną grupą tłoków pieczętnych są tłoki szlacheckie (27 szt.) z wieloma przykładami tłoków osobistych i rodzinnych np. h. Leszczyc, Poraj, Lis, Topór, Drzewica, Prawdzic, Korczak, Ślepowron, Grzymała, wykonanych w mosiądzu, stali oraz kamieniu szlachetnym i szkle. Licznie na ekspozycji muzealnej, w rożnych jej częściach, wkomponowane są także odciski pieczęci w laku oraz na papierze. Odciski te dotyczą głównie okresu I wojny światowej, w tym formacji legionowych, a także pierwszych lat uzyskania przez Polskę niepodległości. Przykłady wybranych tłoków pieczętnych prezentują załączone fotografie.


Il. 1. Tłok pieczetny Kapituły Katedralnej w Płocku pocz. XVIII w. (fot. M. Kopniak)


Il. 2. Tłok pieczętny Naczelnego Zarząd Dóbr Jego Książęcej Mości, lata 1807-1812
(fot. M. Kopniak)Il. 3. Tłok pieczętny Urzędu Gminy w Gulczewie, XIX w.
(fot. M. Kopniak)


Il. 4. Tłok pieczętny Jan Lasockiego – prefekta Departamentu Łomżyńskiego, lata 1807-1812.
(fot. M. Kopniak)

Il. 5. Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Kominiarskiego okręgu rzemieślniczego w mieście Płock, lata 1816-1836.
(fot. M. Kopniak)

Il. 6. Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Kowalskiego miasta Płock, 1817 r. (fot. M. Kopniak)

Il. 7. Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Zduńskiego miasta Płock, lata 1816-1836 (fot. M. Kopniak)

Il. 8. Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Kotlarskiego / okręg w mieście Płock, lata 1816-1836
(fot. M. Kopniak)

Il. 9. Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztów Zegarmistrzowskich łącznie i Iglarskich, 1845 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 10. Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztów Stelmachów i Kołodziei miasta Gąbin / obwód gostyński Guberni Mazowieckiej, po 1837 r. (fot. M. Kopniak)

Il. 11. Tłok pieczętny Sokołowskiej Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowej, powiat rypiński, II poł. XIX w.
(fot. M. Kopniak)


Il. 12. Tłok pieczętny Zarząd Rembowskiej Gminnej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej, powiat płocki,II poł. XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 13. Tłok pieczętny Rady Szczegółowej Opiekuńczej szpitala św. Aleksego w Płocku, lata 1858-1869 (fot. M. Kopniak)


Il. 14. Tłok pieczętny Lekarza Miejskiego Płocka,
II poł. XIX w.
(fot. M. Kopniak)


Il. 15. Tłok pieczętny Lekarza Powiatowego z Sierpca,
II poł. XIX w.
(fot. M. Kopniak)


Il.16. Tłok pieczętny Łubkowskiej Kasy Oszczednościowo – Pożyczkowej , II poł. XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Źródło: Muzeum Mazowieckie w Płocku

error: Content is protected !!