Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie


Zbiory sfragistyczne to kolekcja 77 tłoków pieczętnych rozmaitych instytucji, organizacji i osób z XIX i XX w. Do ciekawszych obiektów należą dziewiętnastowieczne mosiężne tłoki do laku sołtysów, wójtów, naczelników i zarządów gmin oraz sądów gminnych, a także dóbr ziemskich z obszaru Królestwa Polskiego. Z tego samego okresu i terenu pochodzą tłoki pieczętne do tuszu samorządów wiejskich, towarzystw włościańskich i dominiów. Wśród obiektów z XX w. wymienić należy tłoki pieczętne kółek rolniczych, związku pszczelarskiego, szkół wiejskich, mistrzów kołodziejskich, lekarzy weterynarii oraz spółek produkujących ziarno siewne i spółek handlu zbożem.

Źródło: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

error: Content is protected !!