Muzeum w Łowiczu


Na ekspozycji działu historii miasta i regionu Muzeum w Łowiczu prezentowany jest zbiór 26 tłoków pieczętnych. Należały one głównie do cechów (25 tłoków), funkcjonujących na terenie miasta w okresie od XVII do XIX w. Najliczniejszą podgrupę w tym zbiorze stanowią XIX wieczne tłoki pieczętne Zgromadzeń Starszych (czyli organów zarządzających danym cechem), w tym np.: szewców, garbarzy, bednarzy, kowali, stolarzy, ślusarzy, garncarzy, czy rzeźników. Zdecydowana większość tłoków dysponuje oryginalnymi uchwytami wykonanymi z drewna. Na czterech tłokach, w polu pieczęci lub w jej legendzie, umieszczone zostały daty wskazujące na szczególne wydarzenia w historii danego cechu. Mogły one wiązać się np. z powstaniem cechu, z nadaniem bądź odnowieniem przywilejów, jakimi dysponował dany cech, nadaniem jego statutu, bądź też datą wytworzenia tłoka. Wśród prezentowanych eksponatów jest także tłok Magistratu Miasta Łowicza z przełomu XVIII i XIX w. z legendą w języku niemieckim (ostatnia pozycja). Wybrane tłoki z opisanej kolekcji muzealnej prezentują załączone fotografie.Il. 1 Tłok pieczętny cechu kuśnierskiego miasta Łowicza, 1601 r. (fot. M. Kopniak)

Il. 2 Tłok pieczętny  cechów połączonych miasta Łowicza  (ślusarze, ludwisarze, nożownicy, iglarze, zegarmistrzowie), 1637 r.
(fot. M. Kopniak)

Il. 3 Tłok pieczętny cechów połączonych miasta Łowicza (miecznicy, puszkarze, nożownicy, zegarmistzrowie), 1637 r. (fot. M. Kopniak)

Il. 4 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Szewskiego miasta Łowicz, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 5 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Bednarskiego miasta Łowicz, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 6 Tłok pieczętny gospody stolarska w Łowiczu.
(fot. M. Kopniak)

Il. 7 Tłok pieczętny  cechu kołodziei i bednarzy miasta Łowicza, XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 8 Tłok pieczętny  cechu  rymarzy miasta Łowicza, 1806 r. (fot. M. Kopniak).

Il. 9 Tłok pieczętny (wypukłoryty)  Urzędu Starszych Zgromadzenia Szewców w Łowiczu, XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 10 Tłok pieczętny  (wklęsłoryty) Urzędu Starszych Zgromadzenia Szewców w Łowiczu, XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 11 Tłok pieczętny  (wklęsłoryty) Urzędu Starszych Zgromadzenia Szewców i Garbarzy w Łowiczu, XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 12 Tłok pieczętny (wypukłoryty)  Urzędu Starszych Zgromadzenia Szewców i Garbarzy w Łowiczu, XIX w.
(fot. M. Kopniak)

Il. 13 Tłok pieczętny   Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Ślusarskiego, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 14 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Krawieckiego, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 15 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Kowalskiego, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 16 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Garncarskiego, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 17 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Kunsztu Tokarskiego, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 18 Tłok pieczętny cechu garncarzy miasta Łowicza, 1572 r. (fot. M. Kopniak)

Il. 19 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Garncarzy w Łowiczu, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 20 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Szewców i Garbarzy w Łowiczu, XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 21 Tłok pieczętny Urzędu Starszych Zgromadzenia Rzeźników w Łowiczu, XIX w. (fot. M. Kopniak)


Źródło: Muzeum w Łowiczu

Il. 22 Tłok pieczętny cechu rzeźników miasta Łowicza
XVIII w. ? (fot. M. Kopniak)


Il. 23 Tłok pieczętny cechu rzeźników miasta Łowicza, pocz. XIX w. (fot. M. Kopniak)

Il. 24 Tłok pieczętny miasta i Magistratu Łowicza, 1793-1806 r. (fot. M. Kopniak)

error: Content is protected !!