Nowe nabytki sfragistyczne Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie


W 2019 roku Muzeum Wojska Polskiego wzbogaciło się o kilkanaście obiektów sfragistycznych pochodzących z prywatnych kolekcji. Są to między innymi tłoki pieczęci z pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także z lat 20 i 30-tych XX wieku.


Il. 1. Tłok pieczęci Dowództwa 6. Armii – Oddział II
(fot. M.Kopniak)

Il. 2. Tłok pieczęci Ministerstwa Spraw Wojskowych – Oddział II Sztabu (fot. M. Kopniak)

Il. 3. Tłok pieczęci Dowództwa 6. Pułku Ułanów (fot. M. Kopniak)

Il. 4. Tłok pieczęci
27. Pułku Ułanów kadry Szwadronu Zapasowego
(fot. M. Kopniak)

Il. 5. Tłok pieczęci
2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów
(fot. M. Kopniak)

Il. 6. Tłok pieczęci Dyonu Artylerii Lekkiej – Osowiec K.O.P
(fot. M. Kopniak)

Il. 7. Tłok pieczęci
29. Pułku Piechoty
(fot. M. Kopniak)

Il. 8. Tłok pieczęci Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa 
(fot. M. Kopniak)

Il. 9. Tłok pieczęci
30. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej
(fot. M. Kopniak)

Il. 10. Tłok pieczęci
17. Pułku Ułanów
(fot. M. Kopniak)

Il. 11. Tłok pieczęci
38. Dywizji Piechoty
(fot. M. Kopniak)

Il. 12. Tłok pieczęci IV/7. Pułku Piechoty K.O.P.
(fot. M. Kopniak)

Źródło: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

error: Content is protected !!