Nowe nabytki sfragistyczne Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie


W 2019 roku Muzeum Wojska Polskiego wzbogaciło się o kilkanaście obiektów sfragistycznych pochodzących z prywatnych kolekcji. Są to między innymi tłoki pieczętne z pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także z lat 20 i 30-tych XX wieku.


Il. 1. Tłok pieczętny Dowództwa 6. Armii – Oddział II
(fot. M.Kopniak)

Il. 2. Tłok pieczętny Ministerstwa Spraw Wojskowych – Oddział II Sztabu (fot. M. Kopniak)

Il. 3. Tłok pieczętny Dowództwa 6. Pułku Ułanów (fot. M. Kopniak)

Il. 4. Tłok pieczętny
27. Pułku Ułanów kadry Szwadronu Zapasowego
(fot. M. Kopniak)

Il. 5. Tłok pieczętny
2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów
(fot. M. Kopniak)

Il. 6. Tłok pieczętny Dyonu Artylerii Lekkiej – Osowiec K.O.P
(fot. M. Kopniak)

Il. 7. Tłok pieczętny
29. Pułku Piechoty
(fot. M. Kopniak)

Il. 8. Tłok pieczętny Kierownictwa Zaopatrzenia Lotnictwa 
(fot. M. Kopniak)

Il. 9. Tłok pieczętny
30. Dywizjonu Artylerii Ciężkiej
(fot. M. Kopniak)

Il. 10. Tłok pieczętny
17. Pułku Ułanów
(fot. M. Kopniak)

Il. 11. Tłok pieczętny
38. Dywizji Piechoty
(fot. M. Kopniak)

Il. 12. Tłok pieczętny IV/7. Pułku Piechoty K.O.P.
(fot. M. Kopniak)

Źródło: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

error: Content is protected !!