Ocalona pieczęć z Knurowa


Michał Hankus
Test zamieszczony w Przeglądzie Lokalnym Nr 51 (1445) 17 grudnia 2020

error: Content is protected !!